Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güneş C., "İşgücüne Katılım Kararı: Nitel Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.14, pp.315-330, 2019
Güneş C., Üçdoğruk Birecikli Ş., Yıldırım Z., "Çalışan Kadının Çocuk Bakım Tercihi: Havuzlanmış Verilerle Kesikli Tercih Modellerinin Karşılaştırılması", Sosyal Güvenlik Dergisi, vol.7, pp.123-144, 2017
Güneş C., Yildirim Z., Üçdoğruk Birecikli Ş., Saygin Ö., "Türkiye de Evli Kadının Çalışma Saati Üzerine Tobit Model Uygulaması", Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, pp.95-109, 2016
Güneş C., Miran B., Üçdoğruk Birecikli Ş., Pazarlıoğlu M.V., "Tenure and Dwelling Type Preference in Turkey: 2006-2010 Comparison", Economic Insights-Trends and Challenges, vol.V, no.2, pp.19-29, 2016
Güneş C., Ünlü M., Büyükkör Y., Üçdoğruk Birecikli Ş., "Türkiye de Sağlık Hizmetleri Talebinin Sayma Veri Modelleriyle İncelenmesi İçsellik Sorunu", Sosyoekonomi, vol.24, pp.113-128, 2016
Kurt S., Güneş C., Davasligil V., "The Effect of Global Financial Crisis on Budget Deficits in European Countries Panel Data Analysis", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik, pp.1-22, 2012
Güneş C., "Yabancı Sermaye", Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.241-248, 2009
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kurt S., Güneş C., "Ülke Kredi Notları Çerçevesinde Makroekonomik ve Kurumsal Faktörlerin Ülkelerin Yatırım Yapılabilirliğine Etkisi: Panel Logit Analiz", I. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar, İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2018, pp.1-2
Güneş C., Kurt S., "Ülke Kredi Notlarının Belirleyicileri: Panel Sıralı Tercih Modelleri", 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2018, pp.152-156
Güneş C., Ünlü M., Büyükkör Y., "Türkiye'de Sağlık Hizmeti Talebinin Sayma Veri Modelleri ile İncelenmesi", 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, EDİRNE, TÜRKIYE, 7-12 Mayıs 2015, pp.454-456
Güneş C., "Türkiye'de İşgücüne Katılımın Birey Düzeyinde İncelenmesi: Panel Veri Analizi", 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, EDİRNE, TÜRKIYE, 7-12 Mayıs 2015, pp.235-237
Kiren Gürler Ö., Güneş C., Üçdoğruk Ş., "Türkiye'de Sigara Tüketimini Etkileyen Etmenlerin Sayma Modelleriyle Açıklanması", 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, ISPARTA, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 2014, pp.257-257
Güneş C., "Türkiye de Bireylerin İşsiz Kalma Süresinin Belirleyicileri", 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, ISPARTA, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 2014, pp.252-252
Güneş C., Yıldırım Z., Üçdoğruk Ş., "Türkiye’de Çalışan Kadınların Çocuk Bakım Tercihleri: Havuzlanmış Verilerle Karşılaştırmalı Bir Analiz", 14th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 24-28 Mayıs 2013, pp.231-231
Güneş C., Miran B., Pazarlıoğlu M.V., Üçdoğruk Ş., "Türkiye’de Konut Mülkiyeti: 2006-2010 Karşılaştırmalı Analizi", 13th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Gazimağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Mayıs 2012, pp.122-122
Yıldırım Z., Güneş C., Saygın Ö., Üçdoğruk Ş., "Türkiye Hanehalkı İstihdamı: Tobit Model Uygulaması", 12th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, DENİZLİ, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2011, pp.284-284
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Güneş C., "Mülkiyet ve Konut Tipi Tercihi: Nested Logit Model", Uygulamalı Ekonometrik Araştırmalar, Güriş S., Ed., Der Yayınları, İstanbul, ss.189-211, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi