Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çanakkale' de ADH2 ve ALDH2 gen polimorfizmlerinin analizi", BAP Diğer, THD-2016-738, Yönetici, 2017
"BİPOLAR BOZUKLUK HASTALARINDA LİTYUMA YANIT İLE GSK3B POLİMORFİZM İLİŞKİSİ", BAP Diğer, TSA-2015-495, Araştırmacı, 2016
"Ailesel Akdeniz Ateşi olan hastalarda kolşisin tedavi yanıtlarının Sitokrom P450 CYP2D6, CYP2A3 ve CYP2A4 polimorfizmleri ile arasındaki ilişkinin araştırılması", BAP Diğer, TSA-2015-310, Araştırmacı, 2017
"Kanserli Hastalarda Cell Free DNA ve Tümör Dokusundan Telomer Analizi", BAP Doktora, TTU-2015-510, Yönetici, 2017
"Çoklu ligasyonla prob amplifikasyonu (MLPA) yönteminin prenatal tanıdaki yeri ve önemi ", BAP Y.Lisans, TYL-2015-478, Araştırmacı, 2015
"Kolorektal Kanserlere Epigenetik Yaklaşım; APC Tumor Supressör Gen Fonksiyon analizleri", BAP Arastırma Projesi, TYL-2014-277, Araştırmacı, 2014
"Ankilozan Spondilitli hastalarda BMP-6 polimorfizmi ve hastalık aktivitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2014-303, Araştırmacı, 2015
"İşitme Engelli Olgularda Moleküler Etiyolojik Sebeplerin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, TYL-2014-204, Yönetici, 2016
"Koroner yavaş akımı olan hastalarda ateroskleroz ile ilikili gen polimorfizmi varlığı ve carotis intima-media kalınlığı, endotel fonksiyonlarının ile ilişkisi.", BAP Diğer, TSA-2013-99, Araştırmacı, 2014
"Maternal Kandan Fetal DNA İzolasyonu ve Fetal RhD Analizi", BAP Arastırma Projesi, TYL-2014-203, Yönetici, 2014
"Tekrarlayan Gebelik kaybı olan Çiftlerde Sayısal ve Yapısal Kromozom Aberasyonlarının FISH Yöntemi ile ileri Düzeyde Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, TYL-2013-107, Araştırmacı, 2013
"Psoriasisli hastalarda Kardiyolojik risk faktörleri ile ACE, eNOS, FVL, GJB2 polimorfizmlerinin ilişkilerinin araştırılması.", BAP Arastırma Projesi, 113/2011, Araştırmacı, 2013
"Psoriasisli hastalarda artrit gelişimi ve HLA B27 pozitifliğinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 205/2010, Araştırmacı, 2012
" Psoriasisli hastalarda TNF alfa ve LTA mutasyon sıklıklarının araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 274/2010 , Yönetici, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi