Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kiliç C., Balan F., "Is there an Environmental Kuznets Inverted-U Shaped Curve?", PANOECONOMICUS, vol.65, pp.79-94, 2018
Kiliç C., Balan F., "Economic Freedom, Inflation Rate And Their Impact On Economic Growth: A Panel Data Analysis", Romanian Journal of Economic Forecasting , vol.17, pp.160-176, 2014
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kurt Ü., Balan F., "ASYMMETRIC PANEL CAUSALITY TEST WITH AN APPLICATION TO THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON FINANCIAL RISK", Journal of Life Economics, vol.6, pp.1-10, 2019 (Link)
Bezen Z.Y., Balan F., "Bilgi Üretim Süreçlerinde Teknolojinin Rolü ve Gelişme Bölgelerinin Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri: Türkiye Örneği", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.14, pp.9-19, 2019
Balan F., "The effects of political and financial risks on foreign direct investments to the MENAT countries ", Theoretical and Applied Economics, vol.26, no.619, pp.5-22, 2019
Yildirim Y., Balan F., "KEY ROLE OF RD INTENSITY ON POLITICAL AND FINANCIALSTABILITY: EVIDENCE FROM THE G-8 COUNTRIES", INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE STUDIES, vol.10, pp.12-32, 2018
Mudam E., Balan F., Albayrak B., "Türkiye Ekonomisinde Ticari ve Finansal Açıklık-Çevresel Kalite İlişkisi:Ampirik Uygulama", UluslararasıSosyal Bilimler Dergisi, vol.3, pp.21-37, 2018
Kurt Ü., Balan F., "THE LINK BETWEEN POLITICAL STABILITY AND GDP GROWTH RATE: A PANEL DATA ANALYSIS FOR MENAT COUNTRIES", Social Sciences Studies Journal, vol.4, pp.5081-5086, 2018 (Link)
Koçak S., Balan F., Albayrak B., "TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON İLİŞKİSİ: AMPİRİK ANALİZ", Journal of Life Economics, vol.4, pp.261-273, 2017 (Link)
Kurt Ü., Doğan Çalişkan Z., Balan F., "Kurumlar ve Ekolojik Sürdürülebilirlik: Gelişmekte Olan ÜlkelerÜzerine Bir Analiz", Academia Journal of Social Sciences, vol.1, pp.36-46, 2017
Balan F., "BRIC ve MINT Ekonomilerinde Üçüz Açık Hipotezinin Ampirik Analizi", Journal of Life Economics, vol.3, pp.57-70, 2016
Balan F., "Politik İstikrar ve Devlet Harcamaları İlişkisi: 1986-2013 VAR Analizi", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.519-537, 2016
Balan F., "On Asymmetric Causal Relationships in Petropolitics", Economic Annals, vol.61, pp.7-25, 2016
Balan F., Özekicioğlu S., Kiliç C., "Determining the causal relationships among entrepreneurship educational attainment and per capita GDP in high income OECD countries", Theoretical and Applied Economics, vol.23, pp.243-256, 2016
Balan F., "Environmental Quality and its Human Health Effects A Causal Analysis for the EU 25", International Journal of Applied Economics, vol.13, pp.57-71, 2016
Kiliç C., Balan F., Kurt Ü., "Testing the Validity of Political Business Cycle for the Fragile Five Countries ", Theoretical and Applied Economics , vol.22, no.4, pp.21-32, 2015
Ener M., Kiliç C., Balan F., "Do Crude Petroleum Imports Affect GDP of Turkey?", Journal of Applied Finance & Banking, vol.5, pp.61-72, 2015
Balan F., Torun M., Kiliç C., "Globalization and Income Inequality in G7: A Bootstrap Panel Granger Causality Analysis", International Journal of Economics and Finance, vol.7, no.10, pp.192-203, 2015
Kiliç C., Balan F., Kurt Ü., "An Empirical Investigation of Factors Affecting the Trade Balance of G-20 Countries", International Journal of Economic Perspectives, vol.9, pp.49-56, 2015
Ener M., Balan F., Kurt Ü., "The Empirical Analysis of the Sectoral Employment and Economic Growth in High Income OECD Countries", International Journal of Economics and Research, vol.6, pp.75-86, 2015
Balan F., "The Causality Between Relative Poverty And Age And Gender-Specific Mortality: Evidence From G7", International Journal of Research in Social Sciences , vol.5, no.4, pp.528-549, 2015
Balan F., "Testing the Demographic - Economic Paradox for Newly Industrialized Countries: A Panel Data Analysis", Economic Insights- Trends and Challanges, vol.4, no.2, pp.1-10, 2015
Ener M., Balan F., "The Effects of Female and Male Life Expectancy on Economic Growth: Empirical Evidence from Newly Industrialized Countries", The Empirical Economics Letters, vol.5, pp.525-537, 2015
Ener M., Kiliç C., Balan F., "Does Total Petroleum Consumption Trigger Inflation: An Application For Upper Middle Countries", International Research Journal of Finance and Economics, no.118, pp.46-55, 2014
Kiliç C., Bayar Y. , Balan F., "Effects Of Currency Unions On Foreign Direct Investment Inflows: The European Economic And Monetary Union Case", International Journal of Economics and Financial Issues , vol.4, pp.8-15, 2014
Bayar Y. , Kiliç C., Balan F., "Türkiye’De Cari Açığın Belirleyicileri", Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.15, pp.451-471, 2014
Kiliç C., Balan F., Topkaya Ö., "Investigation Of The Impact Of Entrepreneurship And Business Freedom On Economic Growth Using Panel Data Analysis", Akademik Bakış, vol.1, pp.1-15, 2013
Ener M., Kiliç C., Balan F., "The Effects Of Public And Private Capital Investments On Sectoral Output: A Panel Approach For The Case Of Turkey", International Journal of Business and Social Science , vol.4, pp.170-178, 2013
Erdoğan E., Ener M., Balan F., "The Strategic Role Of Infant Mortality In The Process Of Economic Growth: An Application For High Income Oecd Countries ", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.99, pp.19-25, 2013
Erdoğan E., Ener M., Balan F., Güven M. , "Impact Of Global Recession On Selected Oecd Countries: A Panel Data Analysis ", European Research Studies, vol.16, pp.75-92, 2013
Ener M., Kiliç C., Balan F., "The Effects Of Public And Private Capital Investments On Sectoral Output: A Panel Approach For The Case Of Turkey", International Journal of Business and Social Science, vol.4, pp.170-178, 2013
Ener M., Kiliç C., Balan F., "The Effect Of Total Petroleum Consumption On Current Account Balance: An Application For Upper-Middle Countries", International Journal of Economy, Management and Social Sciences, vol.2, pp.996-1001, 2013
Ener M., Balan F., "The Current Account-Interest Rate Relation: A Panel Data Study For Oecd Countries", E3 Journal of Business Management and Economics, vol.3, pp.48-54, 2012
Ener M., Balan F., "Is The Kaldor Growth Law Valid For High Income Economies: A Panel Study", Research Journal of Economics, Business and ICT, vol.1, pp.60-64, 2011
Torun M., Balan F., "2008 Global Ekonomik Kriz'In Genç İşsizlik Açısından Değerlendirilmesi", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.167-177, 2011
Torun M., Balan F., "Testing The Validity Of Wagner'S Law In Inflation Targeting In Developing Countries", Marmara Üniversitesi İİB Dergisi, vol.30, pp.193-209, 2011
Ener M., Balan F., "Unemployment Hysteresis In Turkey And 15 Eu Countries: A Panel Approach", Research Journal of Economics, Business and ICT, vol.1, pp.65-71, 2011
Ener M., Balan F., "Is There Hysteresis In Unemployment In Oecd Countries? Evidence From Panel Unit Root Test With Structural Breaks", Chinese Business Review, vol.10, pp.294-304, 2011
Erdoğan E., Ener M., Balan F., "Recovering From The Global Crisis: A Panel Study", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.24, pp.167-173, 2011
Erdoğan E., Balan F., "Are Health Expenditure And Gdp Cointegrated: A Panel Analysis", Journal of Business and Economics, vol.1, pp.42-53, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kiliç C., Balan F., "The Effect of Institutional Factors on Economic Complexity in OECD Countries: APanel Data Analysis", II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, BALIKESİR, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2019, vol.1, pp.1181-1186
Balan F., "Testing of the Validity of Environmental Kuznets Curve Hypothesis: An EmpiricalAnalysis for Selected the OIC Members", II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences, BALIKESİR, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2019, vol.1, no.1, pp.1187-1192
Balan F., Kiliç C., "Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Gelir Dağilimi Üzerindeki Etkisi:Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi", International Non-Governmental Organisations Conference, BALIKESİR, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2019, vol.1, pp.203-214
Balan F., Koyuncu G., "Yüksek Teknoloji İçeren Ürün İhracatı ile İşgücü Verimliliği İlişkisinin Panel Nedensellik AnaliziÇerçevesinde Değerlendirilmesi", International Non-Governmental Organisations Congress, BALIKESİR, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2019, vol.1, pp.190-202
Kiliç C., Balan F., "Economic Complexity And Economic Growth: Panel ARDL Analysis For Selected OECD Countries", V. International Conference on Applied Economics and Finance , Kyrenia, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-10 Nisan 2019, pp.95-102
Balan F., Azazi H., Kiliç C., "Elektrik Tüketimi, İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişkiler:TR2 Batı Marmara Bölgesi İçin Panel Veri Analizi", 3th INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENTAND THE ROLE OF UNIVERSITIES SYMPOSIUM“THE FUTURE OF BANDIRMA, BALIKESİR, TÜRKIYE, 21-22 Kasım 2019, vol.1, pp.197-204
Ener M., Kiliç C., Balan F., "The Determinants of International Migration to OECD Countries: A Panel Data Analysis.", International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), BALIKESİR, TÜRKIYE, 27-28 Haziran 2018, pp.405-405
Kiliç C., Balan F., Kurt Ü., "Göç Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi", IX. International Non-Governmental Organizations Congress, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2018, pp.159-167
Kiliç C., Balan F., "The Link Between Credit Rating And Energy Use: The Case of BRICS-T", International Congress Of Energy Economy And Security (ENSCON-2018), İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-11 Kasım 2018, pp.111-111
Kiliç C., Balan F., "Confidence Indicators and Their Relationship to Risks and Financial Development: The Case of Selected OECD Countries", International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), BALIKESİR, TÜRKIYE, 27-28 Haziran 2018, pp.406-406
Erdoğan S. , Gedikli A., Özcan B., Balan F., "The Political And Financial Determinants Of Foreign Direct Investment To MENAT Countries", INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-30 Nisan 2017, pp.00-00
Torun M., Kiliç C., Balan F., "The Effects of Political Risk and GDP on Oil Product Imports: A Panel Analysis for Selected Oil-Dependent Countries", International Congress of Energy Economy and Security (ENSCON) 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-26 Mart 2017, pp.262-275
Kiliç C., Balan F., Kurt Ü., "Yapısal Reformların Finansal İstikrar Üzerindeki Etkisi: SeçiliGeçiş Ekonomileri İçin Panel Veri Analizi", 1. Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, ,
Kurt Ü., Balan F., Kiliç C., "Yapısal Reformların Finansal İstikrar Üzerindeki Etkisi: SeçiliGeçiş Ekonomileri İçin Panel Veri Analizi", 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 3-3 Kasım 2017, pp.372-385
Kurt Ü., Balan F., Kiliç C., "Türkiye Ekonomisinde Ekonomik, Finansal ve Politik İstikrar ileTüketici Güveni Arasındaki İlişkinin ARDL Yöntemi ile Analizi", 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2017, pp.370-371
Kurt Ü., Ener M., Balan F., "ENTREPRENEURSHIP, POLITICAL AND FINANCIAL STABILITY AND THEIR IMPACT ON ECONOMIC GROWTH: A PANEL DATA ANALYSIS FOR SELECTED EU COUNTRIES", 13th INTERNATIONAL CONFERENCE on KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT PROCEEDINGS, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2017, pp.222-234
Yildirim Y., Balan F., "The Key Role of R&D Intensity on Political and Financial Stability: Evidence From the G-8 Countries", 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, SİVAS, TÜRKIYE,
Balan F., Öztürk S., "The Role Of Ngos In Economics: A Panel Analysis Of 18 Oecd Countries", 7th International Symposium on Business Administration, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 11-12 Mayıs 2012, pp.100-110
Erdoğan E., Balan F., "Feminization Of The Labour Force And Economic Growth: The Case Of The Middle East Countries", 2011 Barcelona European Academic Conference & Mediterranean Conference Cruise , Barselona, ISPANYA, 6-9 Haziran 2011, pp.565-570
Erdoğan E., Balan F., "Long Run Relation Between Health Expenditure And Gdp: A Panel Analysis", 4th ISRICH Conference on Health Economics, Paris, FRANSA, 1-5 Mayıs 2010, pp.1-1
Akatay A., Balan F., "The Effects Of Aids To Ngos On Countries’ Levels Of Development ", VII. International Non-Governmental Organizations Conference: Philanthropy, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 3-5 Aralık 2010, pp.200-210
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Torun M., Balan F., "THE EFFECTS OF TOTAL ENTREPRENEURIALACTIVITIES ON PER CAPITA GDP IN THE CONTEXTOF POLITICAL AND FINANCIAL RISK", in: Current Issues in Business, Prof. Dr. Sadettin PAKSOY, Mustafa Latif EMEK, Eds., İksad Publishing House, ANKARA, pp.45-87, 2019
Arslanboğa K., Kurt Ü., Balan F., Kiliç C., Kilinç Savrul B., Savrul M., et al., "1930-1940 Dönemi Türkiye Ekonomisi", Türkiye Ekonomisi, Meliha Ener, Cüneyt KILIÇ, Ed., Sayda Yayıncılık, Bursa, ss.44-67, 2019
Balan F., Kiliç C., Özekicioğlu H., "The Relationship Between Coffee Prices And Real Exchange Rate: An Analysis A Panel Cointegration Model With Cross-Sectional Dependence", in: The Most Recent Studies In Science And Art, Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atik, Salim Hızıroğlu, Robert L. Elliott, Dilek Atik, Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.221-232, 2018
Balan F., Kiliç C., Kilinç Savrul B., "The Determinants of Migration Flow: A Panel Data Analysis For Selected OECD Countries", in: Current Studies Over Social Sciences, Mustafa Talas, Abdullah Karataş, Mustafa Latif Emek, Eds., İksad Publishing House, Gaziantep, pp.110-127, 2018
Kiliç C., Kurt S., Kilinç Savrul B., Topkaya Ö., Arslanboğa K., Torun M., et al., "Ekonomik Büyüme ve Kalkınma", İktisada Giriş, Cüneyt Kılıç, Burcu Kılınç Savrul, Mesut Savrul, Ed., Dora Yayınevi, Bursa, 2017
Balan F., "Türkiye'de Küresel Ticaret", Dora Yayıncılık, BURSA, 2016
DİĞER YAYINLAR
Aktaş E., Özenç Ç., Balan F., "The Impact of Oil Prices in Turkey on Macroeconomics", Diger, pp.1-16, 2010 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi