Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Serim N., Yağanoğlu N.Y., "Good Governance and Tax Compliance: An Ordered Probit Application in Çanakkale", Girişimcilik ve Kalkınma, vol.12, pp.51-64, 2017 (Link)
Yağanoğlu N.Y., "A Comparison Of Jmp Wage Decomposition And Quantile Regression Methods In Wage Inequality Assessment", ODTÜ Gelişme Dergisi, vol.35, pp.427-444, 2008
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yildirim Y., Yağanoğlu N.Y., "Factors of Production and Factor Markets", Introduction to Economics I, Tiryaki A., Ed., Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.250-300, 2017 (Link)
Yağanoğlu N.Y., "Zaman Serisi Regresyonlarında Serisel Korelasyon ve Değişen Varyans", Ekonometriye Giriş-Modern Yaklaşım-Cilt 1, Çağlayan, E., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.408-438, 2013 (Link)
Yağanoğlu N.Y., "Havuzlanmış Yatay Kesitler: Basit Panel Veri Yöntemleri", Ekonometriye Giriş-Modern Yaklaşım-Cilt 2, Çağlayan, E., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.510-550, 2013 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Yağanoğlu N.Y., "", , ss.,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi