Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi FIRAT ALATÜRK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ziraat Fakültesi
Bölüm : Tarla Bitkileri
Ana Bilm Dalı : Tarla Bitkileri
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 4014
Faks : +90 286 2180045
E Posta Adresi : alaturkfcomu.edu.tr | alaturkfcomu.edu.tr
Mobil Telefon : +90 +905444110045
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/734/
Ofis : 315
Posta Adresi : ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 17020 Çanakkale
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Bölümü, 2012-2018
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Bölümü, 2009-2012
Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 2003-2007
Yaptığı Tezler
Doktora, "Hıdırellez Kamçısı (Asphodelus aestivus Brot.) ile Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana bilim Dalı Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, "Gübrelemenin Çanakkale İli Meralarında Verim ve Otun Kimyasal Bileşimine Etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ocak, 2012.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Çayır- Mera Amenajmanı ve Islahı
Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı
Baklagil Yem Bitkileri
Buğdaygil Yem Bitkileri
Çim Bitkileri
Diğer
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Çayır-Mera ve Yem Bitkileri
Web Of Science Araştırma Alanları
Plant Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2020 - Devam Ediyor
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2018 - 2020
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2010 - 2018
Mesleki ve İdari Deneyimler
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Mizanpaj Yürütücülüğü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 28.09.2018 - Devam Ediyor
Tarımsal Değer Sergisi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 08.05.2018 - Devam Ediyor
Faaliyet Raporları Hazırlama Komisyonu, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 02.02.2016 - Devam Ediyor
Eğitim-Öğretim ve Burs Komisyonu, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 03.01.2016 - Devam Ediyor
Fakülte Stratejik Planlama Komisyonu, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 01.01.2016 - Devam Ediyor
Mezuniyet ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 01.01.2016 - Devam Ediyor
ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE BURS KOMİSYONU, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, , 01.10.2014 - 01.10.2015
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Çakmakçi R., Goltay M., Milton A.H., Alatürk F., Ali B., "The Efect of Auxin and Auxin-Producing Bacteria on the Growth,Essential Oil Yield, and Composition in Medicinal and Aromatic Plants", CURRENT MICROBIOLOGY, 2020
Tölü C., Alatürk F., Özaslan Parlak A., Gökkuş A., "Behaviour of sheep freely grazed on Gökçeada Island (Turkey) rangeland reclaimed by different methods", JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.155, pp.993-1004, 2017 (Link)
Alatürk F., Gökkuş A., "EFFECTS OF DIFFERENT DOSES AND TYPES OF FERTILIZERSON GRAZING TIME AND RANGELAND QUALITY", AGROLIFE SCIENTIFIC JOURNAL, vol.5, pp.9-14, 2016 (Link)
Özaslan Parlak A., Gökkuş A., Alatürk F., Hanoğlu Oral H., "Herbage Yield and Quality of Wheat Stubble and Sorghum Sudan Grass Pastures", SCIENTIFIC PAPERS-SERIES A-AGRONOMY, vol.59, pp.374-377, 2016 (Link)
Tölü C., Alatürk F., Gökkuş A., Savaş T., "SEASONAL CHANGES IN DAILY BEHAVIORAL RHYTHMS OF GÖKÇEADA SHEEP GRAZED INTO RANGELAND WITH INTENSE PRICKLY BURNET (SARCOPOTERIUM SPINOSUM) COVER", SCIENTIFIC PAPERS-SERIES A-AGRONOMY, vol.59, pp.262-267, 2016 (Link)
Tölü C., Alatürk F., Gökkuş A., Savaş T., "SEASONAL CHANGES IN DAILY BEHAVIORAL RHYTHMS OF GÖKÇEADA SHEEP GRAZED INTO RANGELAND WITH INTENSE PRICKLY BURNET (SARCOPOTERIUM SPINOSUM) COVER", SCIENTIFIC PAPERS-SERIES D-ANIMAL SCIENCE, vol.59, pp.262-267, 2016 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Alatürk F., Gökkuş A., "Farklı Islah Yöntemlerinin Hıdırellez Kamçısı (Asphodelus aestivus Brot.)’nın Oranı ile Meranın Verimi ve Ot Kalitesine Etkileri", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.109-117, 2019 (Link)
Alatürk F., Gökkuş A., Kaya S., Akar C., Kiran B., Kirmizigül E., "Farklı Sayı ve Yüksekliklerden Yapılan Biçimlerle Tritikalede İkili Üretimin (Tohum ve Ot) Olabilirliği Üzerinde Bir Araştırma", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2018, pp.235-241, 2018
Özaslan Parlak A., Gökkuş A., Alatürk F., "Botanical composition, forage yield and quality under different improved Mediterranean rangeland", Mediterranean Agricultural Sciences, vol.31, pp.141-147, 2018 (Link)
Alatürk F., Gökkuş A., Baytekin H., Özaslan Parlak A., Birer S., "Effect of Different Ratios of Hungarian Vetch with Cereal Crop Mixtures on Hay Nutrient Value", Bilge International Journal of Science and Technology Research, vol.2, pp.59-70, 2018 (Link)
Gökkuş A., Alatürk F., Kiran B., Kirmizigül E., Ali B., Eroğuz M., et al., "Farklı Biçim Yüksekliği ve Sayısının Arpanın Ot ve Tohum Verimine Etkileri", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2018, pp.227-234, 2018 (Link)
Gökkuş A., Alatürk F., Çil K., Tuna İ.H., Akar C., Kaya S., "Tohum ve Ot Üretimi Amacıyla Buğday Yetiştiriciliği Üzerine Farklı Biçim Sayısı ve Yüksekliklerinin Etkileri", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2018, pp.219-225, 2018
Alatürk F., Gökkuş A., Eroğuz M., Acet H., Birer S., Tuna İ.H., et al., "Biçim Yüksekliği ve Sayısının Yulafın Tohum ve Ot Verimine Etkileri", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2018, pp.261-267, 2018
Alatürk F., Gökkuş A., Can S., Ali B., "Çanakkale İli Mera Hayvancılığının Yapısı: Çan Örneği", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2018, pp.213-218, 2018
Gökkuş A., Alatürk F., Ali B., Birer S., "Determine the Effects of Different Herbicides and Their Doses on Tuber Development of Asphodelus aestivus", New knowledge Journal of science, vol.7, pp.113-118, 2018 (Link)
Gökkuş A., Alatürk F., Ali B., Birer S., "Determine the Effects of Different Herbicides and Their Doses on Tuber Development of Asphodelus aestivus", New knowledge Journal of science, vol.7, pp.113-118, 2018 (Link)
Batirca M., Alatürk F., Gökkuş A., "Gübrelemenin Sakız Fasulyesinin [Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.] Ot Verimi ve BazıÖzelliklerine Etkisi", Turkish Journal of Agricultural and Natural Science, vol.4, pp.79-87, 2017 (Link)
Batirca M., Gökkuş A., Alatürk F., Birer S., "Gübrelemenin Sakız Fasulyesinin (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, vol.20, pp.130-134, 2017 (Link)
Cebeci G., Alatürk F., Gökkuş A., Birer S., "Yem Üretimi Amacıyla Yetiştirilen Sakız Fasulyesinde (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Farklı Sıra Aralıklarının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, vol.20, pp.126-129, 2017 (Link)
Özinan L., Alatürk F., Gökkuş A., "Meryemana Dikeni [Silybum marianum (L.) Gaertner]’nin Silaj Olarak Kullanım Olanakları", Turkish Journal of Agricultural and Natural Science, vol.4, pp.88-94, 2017 (Link)
Gökkuş A., Alatürk F., Ali B., Çoban V., "Seasonal Variation of the Nutrient Contents of Sarcopoterium spinosum (L.)Spach", Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, pp.90-98, 2017 (Link)
Coşkun E., Alatürk F., Gökkuş A., Birer S., "Koruma ve Farklı Yöntemlerle Islah Uygulamalarının Meraların Bitki Örtüsü ve Toprak Tohum Stoklarına Etkileri", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, vol.20, pp.116-120, 2017 (Link)
Gökkuş A., Birer S., Alatürk F., "Farklı Anız Yükseklikleri Kalacak Şekilde Yapılan Biçimlerin Arpanın Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, vol.20, pp.121-125, 2017 (Link)
Gürkan C., Gökkuş A., Alatürk F., "Farklı Ekim Sıklığının Sakız Fasülyesinde Cyamopsis tetragonobla L Taub Ot Verimi Ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi", Alınteri Journal of Agriculture Science, vol.30, pp.53-59, 2016 (Link)
Deniz Özel S., Gökkuş A., Alatürk F., "Farklı Sulama Seviyelerinin Macar Fiği Vicia pannonica Crantz ve Yem Bezelyesinin Pisum arvense L Gelişimine Etkileri", Alınteri Journal of Agriculture Science, vol.30, pp.46-52, 2016 (Link)
Parlak M., Alatürk F., Özaslan Parlak A., Gökkuş A., "Gökçeada nın Çanakkale Çalılı Meralarında Farklı Islah Uygulamalarının Toprak Erozyonuna Etkisi", COMU Journal of Agriculture Faculty, vol.3, pp.129-138, 2015 (Link)
Alatürk F., Alpars T., Gökkuş A., Coşkun E., Işil Akbağ H., "Bazı Çalı Türlerinin Besin Maddesi İçeriklerinin Mevsimsel Değişimi", COMU Journal of Agriculture Faculty, vol.2, pp.133-141, 2014 (Link)
Gökkuş A., Özaslan Parlak A., Baytekin H., Alatürk F., "Gökçeada nın Çalılı Mera Ekosistemlerinde Aptesbozan Sarcopoterium Spinosum L Spach Mücadelesi", COMU Journal of Agriculture Faculty, vol.1, pp.67-72, 2013
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Gökkuş A., Alatürk F., "Farklı Biçim Yükseklikleri ve Sayısının Tritikalenin Ot ve Tohum Verimi ile Tanenin Besin Maddesi İçeriğine Etkileri", Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Ali B., Üstündağ E., Alatürk F., "Farklı Gübre Ortamlarında Yem Bitkisi Pennisetum benthium’unYetiştirilmesi", Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Alatürk F., Gökkuş A., "Farklı Yükseklik ve Sıklıkta Yapılan Biçimlerin Arpanın Ot Verimi ile Tane Verimi ve Kalitesine Etkileri", Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Ali B., Alatürk F., "Capsodes Infuscatus: Beneficial Insect Of Çanakkale Rangelands", ICAFOF 2017 International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Trabzon, TÜRKIYE, , pp.265-265
Ali B., Gökkuş A., Alatürk F., "Farklı Herbisit Uygulamalarının Hıdrellez Kamçısının (Asphodelus aestivus Brot.)Toprak Üstü ve Toprak Altı Organlarının Gelişimine Etkileri", Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Alatürk F., Gökkuş A., Baytekin H., Özaslan Parlak A., "Effects Of Mixing Ratios Of Hungarian VetchCereal Mixtures On Soil Properties", ICAFOF 2017 International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Trabzon, TÜRKIYE, , pp.273-273
Gökkuş A., Alatürk F., "Effects Of Different Stubble Heights And Number Of Harvesting On Yield And Quality Of Oat Hay", ICAFOF 2017 International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Trabzon, TÜRKIYE, , pp.272-272
Ekaterina A., Mariana I., Karabayir A., Ali B., Alatürk F., Birer S., "ECO AGRI PROJECT – AN OPPORTUNİTY TO RAİSEAWARENESS TOWARDS URBAN AGRİCULTURE", III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS Education, Science, Health and Arts, Çanakkale, TÜRKIYE, , pp.148-148
Alatürk F., Ali B., Kiran B., Karadeniz T., Gökkuş A., "Buğdayda Farklı Üretim Modellerine (ottohum) Göre Ot ve Tohumun Verim veKalitesindeki Değişiminin İncelenmesi", Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Alatürk F., Gökkuş A., "Farklı Hasat Yüksekliği ve Sayılarına Bağlı Olarak OtTohum Üretim Sisteminde Yetiştirilen Yulafın Ot ve Tohum Verimi ile Kalitelerine Etkileri", Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Gökkuş A., Alatürk F., Birer S., Ali B., "Effects of the Mixtures of Hairy Vetch and Hungarian Vetch with Italian Ryegrass on Upper and Subsoil Development", International Conference on Agricultural Science and Business (ICASAB), Stara Zagora, BULGARISTAN, , pp.39-39
Çakmakçi R., Mosber G., Alatürk F., "The effect of indole acetic acid acid-producing bacteria on the growth, essential oil yield and composition in medicinal and aromatic plants", IV TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU, İzmir, TÜRKIYE,
Tölü C., Alatürk F., Gökkuş A., "The Changes of Live Weight of Gökçeada Sheep Freely Grazedon Gökçeada Island (Turkey) Rangeland Reclaimed byDifferent Methods", International Conference on Science and Technology-ICONST 2018, Prizren, KOSOVA, 5-9 Eylül 2018, vol.1, no.1, pp.145-145 (Link)
Ali B., Alatürk F., Gökkuş A., "Effects of Some Herbicides on Upper and Subsoil Development of Asphodelus aestivus Brot. According to Different Dose and Seasonal Applications", International Conference on Science and Technology (ICONST), Prizren, KOSOVA, , pp.69-69
Alatürk F., Gökkuş A., Ali B., Birer S., "Effects of Different Doses of Organo Mineral and Composite Fertilizer Application on Herbage Yield and Quality of Rangelands", International Conference on Agricultural Science and Business (ICASAB), Stara Zagora, BULGARISTAN, , pp.39-39
Çakmakçi R., Ali B., Alatürk F., "Effect of Inoculation with Plant-Growth Promoting Rhizobacteria on Development Growth and Root Systems of Mountain Tea", Uluslararası 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, İzmir, TÜRKIYE, , pp.348-348
Çakmakçi R., Karagöz H., Alatürk F., Ali B., Gökkuş A., "Influence of a Plant Growth-Promoting Rhizobacteria onBirdsfoot Trefoil Growth", International Conference on Science and TechnologyI CONST 2018, Prizren, KOSOVA, , pp.377-383
Alatürk F., Gökkuş A., Ali B., Birer S., Tonğa B., "The Effects of Different Herbicides and their Application Seasons on Controlling of Asphodelus aestivus", International Agricultural Exhibition AGRA 2018 BioAgra - Trade Exhibition of Organic Farming, Plovidov, BULGARISTAN,
Coşkun E., Alatürk F., Gökkuş A., Birer S., "Comparison of soil seed stocks of improved and natural rangelands", International scientific and practical conference “Bulgaria of regions”, Plovidov, BULGARISTAN, , pp.62-62
Alatürk F., Gökkuş A., "Effects of Different Chelated and Compost Fertilizer Doses onDigestion and Energy Values of Rangelands Hay", International Conference on Science and Technology ICONST 2018, Prizren, KOSOVA, , pp.68-68
Alatürk F., Gökkuş A., Özaslan Parlak A., Baytekin H., Birer S., "Effects of Different Ratios of Hungarian Vetch with CerealCrop Mixtures on Hay Yield and Quality", International Conference on Science and Technology ICONST 2018, Prizren, KOSOVA, , pp.39-39
Alatürk F., Gökkuş A., Baytekin H., Özaslan Parlak A., Birer S., "Effect of Different Ratios of Hungarian Vetch with Cereal CropMixtures on Hay Nutrient Value", International Conference on Science and Technology ICONST 2018, Prizren, KOSOVA, , pp.38-38
Gökkuş A., Alatürk F., Ali B., Birer S., "Determine the Effects of Different Herbicides and Their Doses on Tuber Development of Asphodelus aestivus", International Agricultural Exhibition AGRA 2018 BioAgra - Trade Exhibition of Organic Farming, Plovidov, BULGARISTAN,
Ali B., Alatürk F., Uzunay Ş., Doğan H., Koparan M., "Tarla Bitkileri Zararlılarının Biyolojik Mücadelesinde Azadirachta indica (Neem)’nın Yeri", ULUSLARARASIIV TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SEMPOZYUMU, İzmir, TÜRKIYE,
Tölü C., Alatürk F., Atalay C., Alaca B., Özaslan Parlak A., Gökkuş A., et al., "The behavior of Karacabey Merino sheep freely grazed on different pasture types throughout the year", 10th International Animal Science Conference, Antalya, TÜRKIYE, , pp.172-174
Ali B., Sağlik A., Alatürk F., "Biological Control Possibilities to the Insect Pests of Ornamental Plants Used in Landscape Design in Turkey and Pakistan", IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Roma, ITALYA, , pp.28-28
Ali B., Alatürk F., Gökkuş A., "Biological Control Possibilities in Asphodelus aestivus Dominated Rangeland Ecology of Çanakkale Province: Capsodes infuscatus (Hemiptera: Miridae) A Prominent Example", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (ISEEP2017), Çanakkale, TÜRKIYE, , pp.63-63
Gökkuş A., Birer S., Alatürk F., "Farklı Anız Yükseklikleri Kalacak Şekilde Yapılan Biçimlerin Arpanın Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri", Türkiye XII. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, TÜRKIYE,
Alatürk F., Gökkuş A., Kaya S., Akar C., Kiran B., Kirmizigül E., "Farklı Sayı ve Yüksekliklerden Yapılan Biçimlerle Tritikalede İkili Üretimin (Tohum ve Ot) Olabilirliği Üzerinde BirAraştırma", ‘II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu’, TÜRKIYE,
Gökkuş A., Alatürk F., Çil K., Tuna İ.H., Akar C., Kaya S., "Tohum ve Ot Üretimi Amacıyla Buğday Yetiştiriciliği ÜzerineFarklı Biçim Sayısı ve Yüksekliklerinin Etkileri", ‘II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu’, TÜRKIYE,
Gökkuş A., Alatürk F., Kiran B., Kirmizigül E., Ali B., Eroğuz M., et al., "Farklı Biçim Yüksekliği ve Sayısının Arpanın Ot ve TohumVerimine Etkileri", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, TÜRKIYE,
Alatürk F., Gökkuş A., Can S., Ali B., "Çanakkale İli Mera Hayvancılığının Yapısı: Çan Örneği", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, TÜRKIYE,
Özel S.D., Gökkuş A., Alatürk F., "Farklı Sulama Seviyelerinin Macar Fiği ve Yem Bezelyesinin Gelişimine Etkileri", Türkiye XII. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, TÜRKIYE,
Düzgün C., Gökkuş A., Alatürk F., "Faklı Yerel Bakla Populasyonlarının Verim ve Bakla Özellikleri Bakımından Tanımlanması", Türkiye XII. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, TÜRKIYE,
Batirca M., Gökkuş A., Alatürk F., Birer S., "Gübrelemenin Sakız Fasulyesinin (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Ot Verimi ve Kalitesine Etkileri", Türkiye XII. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, TÜRKIYE,
Alatürk F., Gökkuş A., Eroğuz M., Acet H., Birer S., Tuna İ.H., et al., "Biçim Yüksekliği ve Sayısının Yulafın Tohum ve Ot VerimineEtkileri", ‘II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu’, TÜRKIYE,
Alatürk F., Gökkuş A., Çoban V., "Comparison of Some Characteristics of Different Vegetation Measurement Methods in Çanakkale Rangelands", 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Tekirdağ, TÜRKIYE, , vol.1, pp.236-250
Alatürk F., Fidan A., Gökkuş A., Baboo A., Birer S., "Hıdırellez Kamçısı (Asphodelus aestivus Brot.)’nın Kontrolü Üzerine Farklı Herbisit ve Dozlarının Etkileri", Türkiye XII. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, TÜRKIYE,
Cebeci G., Alatürk F., Gökkuş A., Birer S., "Yem Üretimi Amacıyla Yetiştirilen Sakız Fasulyesinde (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Farklı Sıra Aralıklarının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri", Türkiye XII. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, TÜRKIYE,
Coşkun E., Alatürk F., Gökkuş A., Birer S., "Koruma ve Farklı Yöntemlerle Islah Uygulamalarının Meraların Bitki Örtüsü ve Toprak Tohum Stoklarına Etkileri", Türkiye XII. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, TÜRKIYE,
Tölü C., Gökkuş A., Alatürk F., "Farklı Yöntemlerle Islah Edilmiş Aptesbozanlı (Sarcopoterium spinosum) Meralarda Büyütülen Gökçeada Kuzularında Kesim ve Karkas Özellikleri", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.102-102
Gökkuş A., Alatürk F., Ali B., Çoban V., "Seasonal Variation of the Nutrient Contents of Sarcopoterium spinosum (L.)Spach", 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.153-159
Hanoğlu Oral H., Oğuz E., Alatürk F., Tölü C., Gökkuş A., Özaslan Parlak A., "Fertility Traits of Karacabey Merino Ewes Grazed on Wheat Stubble And Sorghum Sudan-grass Pastures at Mating Period", 8th International Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017), Prizren, KOSOVA,
Özaslan Parlak A., Gökkuş A., Alatürk F., Hanoğlu Oral H., Tölü C., "HERBAGE YIELD AND QUALITY OF WHEAT STUBBLEAND SORGHUM SUDAN-GRASS PASTURES", 5th International Conference on Agriculture for Life, Life for Agriculture, Bükreş, ROMANYA, , pp.109-109
Alatürk F., Gökkuş A., "EFFECTS OF DIFFERENT DOSES AND TYPES OF FERTILIZERS ON GRAZING TIME AND RANGELAND QUALITY", 5th International Conference on Agriculture for Life, Life for Agriculture, Bükreş, ROMANYA, , pp.50-50
Tölü C., Alatürk F., Gökkuş A., Savaş T., "Seasonal Changes in Daily Behavioral Rhythms Of Gökçeada Sheep Grazed Into Rangeland With Intense Prickly Burnet (Sarcopoterium Spinosum) Cover", 5th International Conference on Agriculture for Life, Life for Agriculture, Bükreş, ROMANYA, , vol.1, pp.82-82
Gökkuş A., Kahriman F., Alatürk F., Ali B., "Variation of nutritional values in leaves and stalks of different maize genotypes having high protein and high oil during vegetation", 5th International Conference on Agriculture for Life, Life for Agriculture, Bükreş, ROMANYA, , pp.85-85
Gökkuş A., Baytekin H., Özaslan Parlak A., Tölü C., Parlak M., Alatürk F., et al., "Aptesbozan Kaplı Gökçeada Meralarının Islah Edilebilme İmkanları", 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.101-101
Alatürk F., Gökkuş A., "Farklı Gübre Çeşit ve Dozlarının Otlatma Zamanı ve Mera Kalitesine Etkileri", 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.102-102
Tölü C., Alatürk F., Gökkuş A., "Farklı Islah Yöntemleri Uygulanan Abdestbozan Sarcopoterium spinosum ile Kaplı Merada Gökçeada Koyunlarının Otlama Davranışları ve Bazı Performans Özellikleri", 8. Ulusal Zootekni Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2013, ss.444-444 (Link)
Alatürk F., Gökkuş A., "Effects of Fertilization on Mineral Element Contents of Pasture Forage", 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, KIRGIZISTAN, , vol.2, pp.51-58
Alatürk F., Gökkuş A., Özaslan Parlak A., "Akdeniz Bodur Çalılı Mera Ekosistemlerinde Aptesbozan Sarcopoterium spinosum L Spach Varlığı ve Mücadelesi", Ekoloji 2013 Sempozyumu, TÜRKIYE,
Alatürk F., Gökkuş A., Özaslan Parlak A., Parlak M., Türkmen C., "Effects of Improvement Practices on Soil Erosion over Gökçeada Imbros Rangelands with Dominant Sarcopoterium spinosum L", 8 th İnternational Soil Science Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, pp.1-1 (Link)
Özaslan Parlak A., Alatürk F., "Fiğ Vicia sativa L Çeşitlerinin Çanakkale Koşullarına Adaptasyonu", Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, TÜRKIYE,
Alatürk F., Gökkuş A., Baytekin H., "Organik hayvansal üretimde çalılı meralardan yararlanma imkânları", GAP VI. Tarım Kongresi, TÜRKIYE,
Gökkuş A., Özaslan Parlak A., Alatürk F., "Çanakkale de Otlatma Alanlarının Hayvancılıktaki Önemi", Çanakkale Tarımının Geçmişi, Bugünü ve Yarını Sempozyumu, TÜRKIYE,
Gökkuş A., Özaslan Parlak A., Alatürk F., "Meraların Sürdürülebilirliğinde Tohum Stoklarının Önemi", Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 14-17 Haziran 2011, cilt.1, no.1, ss.44-47 (Link)
Güllap M.K., Erkovan H.İ., Daşci M., Koç A., Alatürk F., "Fosforlu Gübre ve Fosfor Çözücü Bakteri Bacillus megaterium var Phosphaticum Uygulamalarının Çayırların Verim ve Botanik Kompozisyonuna Etkisi", Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, TÜRKIYE,
Kitap ve Kitap Bölümleri
Ali B., Gökkuş A., Çakmakçı R., Alatürk F., Eds., "Çanakkale'de Çeltik Yetiştirilen Alanlarda Bulunan Zararlı Ve Faydalı Böcek Ve Yabancı Ot Türleri", IKSAD International Publishing House, Ankara, 2020 (Link)
Alatürk F., Gökkuş A., Ali B., "Medicinal Importance and Potential of Summer Asphodel (Asphodelus aestivus Brot.): The Common Weed Plant of Mediterranean Rangelands", in: Academic Studies in Mathematic and Natural Sciences, Prof. Dr. Rıdvan KARAPINAR, Eds., International Book Chapter , Çetine (Cetinje), pp.77-84, 2019 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"HIDIRELLEZ KAMÇISI (Asphodelus aestivus Brot.) İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ", TÜBITAK Projesi, 214O703, Araştırmacı, 2016
"Farklı Anız Yükseklikleri Kalacak Şekilde Yapılan Biçimin Yulafın Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri", BAP Diğer, FHD-2018-2574, Araştırmacı, 2018
"Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi", TÜBITAK Projesi, 106G017, , Devam Ediyor
"Gökçeada’da Bodur Çalılı Meraların Yakma ve Mekanik Yollarla Islahı ile Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, 110O260, , 2014
"ECOAGRİ-Adult Training Course for Small Farmers on Ecological and urban Agriculture", AB Çerçeve Programı Projesi, KA3 , Araştırmacı, Devam Ediyor
"Farklı anız yükseklikleri kalacak şekilde yapılan biçimlerin Tritikalenin ot verimi ve kalitesi üzerine etkileri", BAP Diğer, FHD-2019-3064, Yönetici, Devam Ediyor
"Çanakkale'de Yetiştirilen Çeltik Bitkisinde Bulunan Zararlı ve Faydalı Böcek Türlerinin Belirlenmesi", BAP Diğer, FHD-2019-2835, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Macar Fiği ve Tahıl Karışımlarında Karışım Oranlarının Bitki Gelişmesi, Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri", BAP Diğer, 2010/61, Araştırmacı, 2014
"Koyun Otlatılan Meralarda Yıllık Yem Üretiminin Planlanması ve Bunun Hayvansal Üretime Etkileri", TÜBITAK Projesi, 214O233, , 2017
"Doğu Anadolunun Bazı İlerinde Yetiştirilen Yem Bezelyesi Populasyonlarından Ot ve Tohum Tipi Hatların Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 107O134, , 2011
"ORGANİK SİSTEMDE ÜRETİLEN BOZ IRK SIĞIRLARIN KARKAS VE ET KALİTESİ ÖZELLİKLERİ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/HAYSÜT/137, Araştırmacı, 2018
"ECOFAR: “Development of managerial and entrepreneurial skills of young eco-farmers via joint VET curricula, enhanced qualification profile, assessment standard and sustainable cooperation synergies", AB Çerçeve Programı Projesi, KA3 , Araştırmacı, Devam Ediyor
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi