Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çekiç O., Öztürk H., Çiçek Apaydin S., "TEACHERS’ VIEWS ON EDUCATIONAL RESEARCH ", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.880-902, 2018 (Link)
Öztürk H., "Understanding Education Policy: The ‘FourEducation Orientations’ Framework", Research in Educational Administration Leadership, vol.2, pp.271-274, 2017 (Link)
Çoruk A., Çağatay Ş.M., Öztürk H., "Lisansüstü Eğitimde Kayıt ve Devam Sorunları", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.29, ss.165-178, 2016 (Link) (Özet)
Öztürk H., "Evidence based policies on mathematics education in Europe", Science Philosophy, vol.1, pp.161-168, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Öztürk H., Bilir B., Çağatay Ş.M., "Sosyal Adaleti Sağlamaya Yönelik OECD Ülkelerinde Gerçekleştirilen Eğitim Politikası Reformlarının İncelenmesi", 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.---
Başar M.A., Öztürk H., "Öğretmen adaylarının milli eğitim sistemine ilişkin metaforik algıları", 16th European Conference on Social and Behavioral Sciences, AYDIN, TÜRKIYE,
Çekiç O., Öztürk H., "Access and equity in turkish higher education: Types of financial aid", 3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, KAYSERİ, TÜRKIYE,
Apaydin S., Öztürk H., Çalikoğlu A., "Sosyal bilimler alanındaki öğretmen adaylarının epistemolojik ve ontolojik inançları.", 2. Uluslararası Sosyal Bilimleri Sempozyumu, Çanakkale, TÜRKIYE,
Bilir B., Uslu B., Öztürk H., Çağatay Ş.M., "Öğretmen adaylarının üniversiteye giriş sınav puanları ile kpss puanlarının incelenmesi: Türk üniversitelerinin profili", 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, SİVAS, TÜRKIYE,
Öztürk H., Bilir B., Uslu B., Çalikoğlu A., Çağatay Ş.M., "Eğitim fakültesi programlarına yerleşenlerin tercih eğilimleri eğitimcilere ne söylüyor?", 13. Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, TÜRKIYE,
Kılıç Z., Öztürk H., Çekiç O., "OKUL/KURUM YÖNETİCİLERİNİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ (ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ)", EYFOR-8 ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.736-737
Öztürk H., Çekiç O., "Kaliteli Bir Eğitime Erişimde Özel Okulların Rolü", 12th International Congress of Educational Administration, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.1-2
Öztürk H., "Analyzing the Power and Knowledge in Voucher Policy Process in Turkey", Empowering Massachusetts Innovation and Research in Graduate Education (EMIRGE) Conference, Innovation, Impact and Inclusion , Dartmouth, MA, ABD, 30-30 Nisan 2016, pp.---
Çekiç O., Öztürk H., "Evaluation of the Voucher Program in Turkey: Lower Income Families and Access to Private Education", Association for Public Policy Analysis and Management (APPAM) 2016 Spring Conference, Washington D.C., ABD, 8 Nisan - 9 Mayıs 2016, pp.---
Çekiç O., Öztürk H., "Beşeri sermaye ve alternatif hipotezler ışığında lisans derecesi", 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2015, ss.1-1
Taşci S., Çalikoğlu A., Öztürk H., "Türkiye’de okul yöneticilerinin belirlenmesi: Seçim ölçütlerine eleştirel bir bakış", 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2015, ss.1-1
Çekiç O., Öztürk H., "Eğitimin getirileri bağlamında lisans diplomasına nitel bir bakış", 1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC2015), İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2015, pp.1-1
Güven S., Öztürk H., Çağatay Ş.M., Bilir B., "Eğitim bilimleri lisansüstü programlarında eğitim politikalarına ilişkin derslerle ilgili bir profil analizi", 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2015, ss.1-1
Karsli M.D., Sevinç N., Taşci S., Öztürk H., "2013). Öğretmen olacakların seçiminde anadolu öğretmen liselerinin son durumu: Tekirdağ örneği", Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu (ÖYES 2013), ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2013, pp.1-1
Çoruk A., Çağatay Ş.M., Öztürk H., Bilir B., "Üniversite ve eğitim fakültesi yönetimlerine ilişkin bir profil çalışması", 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2013, ss.482-483
Çekiç O., Öztürk H., Çiçek Apaydin S., "Öğretmenlerin eğitim araştırmalarına ilişkin görüş ve ihtiyaçları", Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu (ÖYES 2013), ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2013, pp.1-1
Maya İ., Öztürk H., "Eğitim kurumlarında risk yönetimi ve kriz yönetimi ile ilgili son on yılda (2003-2012) ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makalelerin incelenmesi", V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 2013, pp.1-1
Öztürk H., Çiçek Apaydin S., "Views of emerging researchers on educational research", 19. European Conference on Educational Research (ECER 2011), Emerging Researchers' Conferenc, CADİZ, ISPANYA, 17-18 Eylül 2012, pp.1-1
Öztürk H., Kavak Y., "Politika belgeleri ışığında Türkiye’de ortaöğretim kademesi ile ilgili son on yıldaki sayısal değişmeler (2000-2009)", 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.1-1
Çiçek Apaydin S., Öztürk H., "Öğretmen adaylarının araştırma okur-yazarlığı", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2012, ss.1-1
Öztürk H., Çiçek Apaydin S., "Views of emerging researchers on educational research", European Conference on Educational Research (ECER), Cadiz, ISPANYA, 17-21 Eylül 2012, pp.1-1
Maya İ., Öztürk H., "Yatılı Bölge ilköğretim okullarının etkililik düzeyi ve ihtiyaç duyulan liderlik türleri", 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, MALATYA, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.1-1
Çiçek Apaydin S., Öztürk H., Arcagök S., Çelik G., " Pre-service teachers' views on research", European Conference on Educational Research (ECER), Berlin, ALMANYA, 12-16 Eylül 2011, pp.1-1
Çiçek Apaydin S., Öztürk H., Arcagök S., Çelik G., "Pre-service teachers' views on research", 18. European Conference on Educational Research (ECER 2011), Emerging Researchers' Conference, BERLİN, ALMANYA, 12-13 Eylül 2011, pp.1-1
Öztürk H., "Volunteer University Students at ILKYAR: Their Roles and Experiences", 18. European Conference on Educational Research (ECER 2011), Emerging Researchers' Conference, BERLİN, ALMANYA, 12-13 Eylül 2011, pp.1-1
Çağatay Ş.M., Öztürk H., Çoruk A., "Eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki araştırma görevlilerine yönelik bir profil çalışması", V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-2 Mayıs 2010, ss.1-1
Öztürk H., Kisa N., "Türkiye'de ve Japonya'da kız çocuklarının ortaöğretime katılım durumları", Toplumsal Gelişmede Türk ve Japon Kadınının Eğitimi Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 2010, pp.1-1
Kisa N., Öztürk H., "Türkiye'de kız çocuklarının ortaöğretime katılımının eğitimin ekonomik getirileri açısından değerlendirilmesi", Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2009, pp.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Öztürk H., "",
Bilir B., Uslu B., Öztürk H., Çağatay Ş.M., "Öğretmen adaylarının üniversiteye giriş puanları ile KPSS puanlarının incelenmesi: Türk üniversitelerinin profili", Eğitim yönetimi araştırmaları, C. T. Uğurlu, K. Beycioğlu, S. Koşar, H. Kahraman, F. Köybaşı-Şemin, Ed., Cumhuriyet Üniversitesi Yayıncılık, Sivas, ss.337-347, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi