Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Atakli Yavuz R., Davasligil Atmaca V., ""Türk Döviz Piyasasında Haftanın Günü Anomalisinin Analizi". ", Journal of Yasar University, vol.15, pp.84-97, 2020 (Link)
Dilbaz Alacahan N., Atakli Yavuz R., "THE RELATIONSHIP OF CONSUMER CONFIDENCEWITH REAL EXCHANGE RATES: ANALYSIS OFTURKEY", International refered academic social sciences journal, pp.22-44, 2017
Atakli Yavuz R., "Bilgi Ekonomisinde Kentlerin Yeri", yönetim bilimleri dergisi, vol.15, pp.265-282, 2017 (Link)
Atakli Yavuz R., "Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Ekseninde Kadın İstihdamı ve Ekonomik Şiddet", Journal of Life Economics, vol.3, pp.77-100, 2016 (Link)
Atakli Yavuz R., "Coğrafya ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi", Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, pp.86-103, 2016 (Link)
Berkün S., Dilbaz Alacahan N., Atakli Yavuz R., "Kadın İstihdamını Artırmada Alternatif Bir Degerlendirme Evde Çalışma In Enhancement Of Women Employment An Alternative Evolution Work At Home", International Anatolia Academic Online Journal, Social Science, vol.2, pp.43-61, 2015
Erdoğan E., Balan F., Atakli Yavuz R., "An Emprical Research On The Relationship Between Technological Progress And Economic Growth", International Economic and Finance Journal, Serials Publications, vol.8, pp.173-184, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Atakli Yavuz R., Davasligil Atmaca V., "Türk Döviz Piyasasında Haftanın Günü Anomalisinin Analizi", II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19), BALIKESİR, TÜRKIYE, 20 Haziran 2019 - 22 Ocak 2020, pp.1-1
Atakli Yavuz R., Eroğlu F., "Z Kuşağı Tüketicilerinin Hedonik ve Faydacı Tüketim Eğilimlerinin Satın Alma Tarzları ile İlişkisinin Davranışsal İktisat Bağlamında İncelenmesi", II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19), BALIKESİR, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2019, pp.89-89
Dilbaz Alacahan N., Atakli Yavuz R., "Kadin İstihdam Sorunu ve Türkiye", EY International Congress on Economics I, "Europe and Global Economic Rebalancing, ANKARA, TÜRKIYE,
Erdoğan E., Atakli Yavuz R., "Investment Incentives and FDI in Turkey The Incentives Package after the 2008 Global Crisis", 8th International Strategic Management Conference, BARSELONA, ISPANYA,
Atakli Yavuz R., "Feminist Economics and Female Labor Force Participation from Caring Economics Perspective in Turkish Economy", 7th International Symposıum on Busıness Administration, ÇANAKKALE, TÜRKIYE,
Erdoğan E., Ener M., Atakli Yavuz R., "The Effects Of The 2008 Global Fınancıal Crısıs On Employment In Free Trade Zones An Evaluatıon On Turkey", 6th International Scientific Symposium On Business Administration, Global Economıc Crısıs And Changes, Restructuring Business System: Strategic Perspectives For Local, National And Global Actors, Karvina, CEK CUM.,
Atakli Yavuz R., Balan F., "2008 Global Ekonomik Kriz Türkiye de İşgücü Piyasasına Yansımaları", International Symposium – V. Restructuring The Economy After The Global Crisis, ERDEK/BALIKESİR, TÜRKIYE, , vol.1, pp.429-444
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Atakli Yavuz R., "2030 Global Goals and The European Union", in: Future of the European Union Integration: A Failure or A Success? Future Expectations, DARICI B., GÜNAR A., Eds., Peter Lang Publishing, Inc., BERLİN, pp.199-211, 2020
Ataklı Yavuz R., Topkaya Ö., "1980-1989 Dönemi Türkiye Ekonomisi", Türkiye Ekonomisi, Meliha Ener, Cüneyt KILIÇ, Ed., Sayda Yayıncılık, Bursa, ss.000-000, 2019
Atakli Yavuz R., "Economıc Analysıs Of Turkey's Energy Polıcy Of The European Unıon Harmonızatıon Process: A Comparıson Of Poland", Turkish Polish Relations Past Present and Future, Laçiner, Sedat;Hamit PALABIYIK; Karol KUJAWA, Ed., Pozitif Matbaa, ANKARA, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi