Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. EKREM TUFAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bölüm : Sağlık Yönetimi
Ana Bilm Dalı : Sağlık Ekonomisi
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 4025
Faks : +90 286 2182505
E Posta Adresi : etufancomu.edu.tr | etufanyahoo.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/etufan | http://etufan.wordpress.com
Ofis : Çanakkale Uygulamalı Bilimler Y.O. Zemin Kat No:3
Posta Adresi : Çanakkale Uygulamalı Bilimler Y.O. Terzioğlu Yerleşkesi ÇANAKKALE 17100
Eğitim Bilgileri
Doktora, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finansman, 1995-1999
Yüksek Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finansman, 1991-1995
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Kütayha İ.İ.B.F., İşletme, 1986-1991
Yaptığı Tezler
Doktora, "Futures İşlemlerin Piyasa Etkinliğine Olan Etkisinin Test Edilmesi: İstanbul Altın Borsası Uygulaması", ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansman Aralık, 1999.
Yüksek Lisans, "Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ve Tüketici Kredileri Arasındaki İlişkinin Analizi", ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansman Mart, 1995.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Technical Assistance for Civil Society Organizations, TACSO EU Project, 2010
raining of Trainers (TOT) for the Project Cycle Management and Strategic Management, STGM, 2008
Effective Use of Web-Based Applications in Language Teaching, The Amsterdam Maastricht Summer University, 2008
7. Çerçeve Programına Adım adım Proje Hazırlama Eğitimi, TÜBİTAK, 2007
STK'lar için Proje Döngüsü Yönetimi, STGM, 2006
Yere Uzman Eğitimi, STGM, 2006
Technical Assistance for Improving Co-operation between the NGOs and the Public Sector, British Council and INTRAC, 2006
Proje Değerleme Kursu, STGM, 2006
Proje Yönetimi Semineri, TÜBİTAK, 2006
Proje Döngüsü Yönetimi (PCM), Çanakkale Yerel Gündem 21 Ofisi Genel Sekreterliği, 2006
STK'lar için Kapasite Arttırma Eğitimi, STGM, 2006
Local Economic Development, Weitz Center for Development Studies, 2004
Advanced English Course, Yorkshire European School, 1998
Araştırma Alanları
Finans Ekonomisi
Muhasebe
Bankacılık ve Finans
Finansman
Sivil Toplum Örgütleri
Davranışsal Finans
Davranışsal Ekonomi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Finans
Finans
Finansal İktisat
Deneysel İktisat
Turizm İşletmeciliği Eğitimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Business, Finance
Business
Management
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Y.O., 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Saint-Petersburg Devlet Üniversitesi, International Department , 2015 - 2015
Doç.Dr., Brno Yüksek Teknik Okulu, Business Administration and Economics, 2010 - 2011
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Turizm Fakültesi, 2009 - 2017
Yrd.Doç.Dr., ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Açıköğretim Fakültesi, 2000 - 2009
Ögr.Gör., ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Açıköğretim Fakültesi, 1994 - 2000
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Uygulamalı Bilimler Y.O., Sağlık Yönetimi, 02.04.2019 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Uygulamalı Bilimler Y.O., , 05.03.2018 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi, , 03.01.2010 - 15.10.2010
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği, 03.01.2010 - 15.10.2010
Verdiği Dersler
Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi, Lisans, 2018-2019
Corporate Finance, Lisans, 2018-2019
Genel Muhasebe II, Lisans, 2017-2018
Yatırım Proje Değerleme Dersi, Lisans, 2013-2014
Finansal Yönetim, Lisans, 2013-2014
Financial Management, Lisans, 2012-2013
Corporate Finance, Lisans, 2012-2013
Bilim Felsefesi, Doktora, 2011-2012
Sermaye Piyasaları, Yüksek Lisans, 2011-2012
Davranışsal Finans, Doktora, 2011-2012
Yönetilen Tezler
Doktora, E.Adamış, "Otel İşletmelerinde Çalışanların Psikolojik Sözleşme Algısının İş Tatminine Etkisinde Duygusal Zekânın Rolü: Ulusal Bir Otel Zinciri Örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, Y.İmer, "Destinasyon Talebinde Terör Haberlerinin Yarattığı Anomalilerin Davranışsal Ekonomi Bağlamında İrdelenmesi: Deneysel Bir Yaklaşım", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, M.Aycan, "Davranışsal Ekonomi Yaklaşımlarının, Turizmde Ürün Satın Alma Davranışları Açısından İncelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, O.Güler, "Yeni Bir Finansal Araç Olarak Yeşil Kredilere Otelcilik ve Bankacılık Sektörlerinin Bakış Açıları: Antalya'daki 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma", MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği, Temmuz, 2012.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yuksel A., Tufan E., "An Analysis of “Publication Bias” in the Travel, Tourism and Hospitality Research", INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED BEHAVIORAL ECONOMICS, vol.6, pp.19-37, 2017 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Tufan E., "Economic Equality and Justice", Annals of University of Craiova - Economic Sciences Series, vol.1, pp.95-102, 2017 (Link)
Tufan E., "Banking sector and behavioral finance", Europa Regionum , vol.XXXI, pp.67-76, 2017 (Link)
Güler O., Tufan E., "Yeşil Kredilere Otel İşletmelerinin Bakış Açıları: Antalya'daki 4-5 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.26, ss.80-96, 2015 (Link)
Hamarat B., Güler O., Duran E., Gümüş M., Tufan E., "Çevresel Tehdit, Çevresel Bilinç ve Çevresel Tutum Çevre Odaklı Davranışı Etkiler mi? Çanakkale Sivil Toplum Kuruluşları Örneği", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.25-56, 2014 (Link)
Tufan E., Hamarat B., "Has Borsa Istanbul been Conceded Goals by Fenerbahçe and Trabzonspor", Journal of Applied Finance and Banking, vol.4, pp.47-57, 2014 (Link)
Tufan E., "Cultural Differences and Praying When Investing", The Young Economists Journal, no.20, pp.127-145, 2013 (Link)
Mirela C., Tufan E., Raluca D., "Experience of Risk Taking Behavior on Insurance Market from two Developing Countries Romania and Turkey", Studia Universitatis Babeş-Bolyai Studia Europaea, vol.52, 2012 (Link)
Tufan E., Dilek S.E., "Green Hotels Implications A Research on 3 4 and 5 Stars Hotels in Canakkale City Center", Current Issues of Tourism Research, vol.1, pp.31-36, 2011
Güler O., Hamarat B., Tufan E., Yilmaz Ç., "An Investigation of Resident Perceptions on Tourism in Canakkale Excuse Me Am I Disturbing You", Development Economics Ejournal, pp.1-18, 2011 (Link)
Tufan E., Hamarat B., "Jinx Numbers Effect", The ISE Review, vol.11, pp.45-60, 2009 (Link)
Tufan E., Hamarat B., Cristea M. , Vasilescu L.G., "Multi-criteria evaluation of domestic and foreign banks in Turkey by using financial ratios", Banks and Bank Systems, vol.3, pp.69-77, 2008 (Link) (Abstract)
Hamarat B., Tufan E., "Is the Turkish Tourism Sector Index Efficient Anadolu University Journal of Social Sciences", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, 2008 (Link)
Tufan E., Hamarat B., "Are Investors Affected by The Weather Conditions An Evidence from Istanbul Stock Exchange", The ISE Review, vol.8, pp.31-42, 2006 (Link)
Laura Giurca V., Tufan E., "Should More Romanian Companies be Listed on the Stock Exchange", Revista Tinerilor Economisti/The Young Economists Journal, 2006 (Link)
Mirela C., Tufan E., "Clients Attitute in Relation with the Bank Behavioral Studies", Revista Tinerilor Economisti/The Young Economists Journal, vol.4, 2006
Tufan E., "The Relationship between Futures Transactions and Market Efficiency The Case of Istanbul Gold Exchange The Annals of the University of Craiova series Economic Sciences It is published yearly at the Publish House Universitaria", The Annals of the University of Craiova, series: Economic Sciences, 2006
Tufan E., "Can Day of the Week Effect be Explained by Interbank Rates An Evidence from an Emerging Market", Journal of Acta Academica Karviniensia, pp.177-186, 2005 (Link)
Tufan E., Hamarat B., "Do cloudy days affect stock exchange returns Evidence from Istanbul stock exchange", Journal of Naval Science and Engineering, cilt.2, ss.117-126, 2004 (Link)
Tufan E., "Hava Durumu Borsa Getirisini Etkiler mi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Örneği", İktisat İşletme ve Finans Dergisi, vol.19, pp.125-131, 2004 (Link)
Tufan E., Hamarat B., "Weather effect an evidence from Turkish Stock Exchange", Capital Markets: Market Efficiency eJournal, no.2003-68, pp.1-7, 2003 (Link)
Tufan E., "Clustering of Financial Ratios of the Quoted Companies Through Fuzzy Logic Method", Journal of Naval Science& Engineering, cilt.1, 2003 (Link)
Tufan E., "Küçük Bir İşletmenin Yerel Düşünüp Küresel Yaşaması ORKA Kitabevi Örneği", İktisat İşletme ve Finans Dergisi, vol.16, 2001
Tufan E., "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Endeksini Etkileyen Sosyal Politik ve Ekonomik Olayların Analizi", Acikogretim Fakultesi Dergisi, 1997
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yuksel A., Tufan E., "Sleep Quality: Temporal Effects on Students’ Alertness, Academic Performance, Burnout, and Satisfaction with Institution and Life", Competitiveness and Innovation in Knowledge Economy, Kişinev, MOLDOVA, 27-28 Eylül 2019, pp.41-49 (Link) (Abstract)
Tufan E., Imer Y., Aycan M., "Sunk Cost Fallacy in Holiday", iCOnEc 2018: 10thInternational Conference Competitiveness and Stability in the Knowledge-BasedEconomy, Craiova, ROMANYA,
Tufan E., Sezer D., Karagöz İ.C., Eren E., Tüter D.N., "To Be Macho or Not to Be: That’s the Matter", Knowledge Based Sustainable Economic DevelopmentSymposium (ERAZ 2018), Sofya, BULGARISTAN, , pp.657-664
Tufan E., Yuksel A., Eriş F., Taştan A., "You are What You Perceive and Eat", Knowledge Based Sustainable Economic Development Symposium (ERAZ 2018), Sofya, BULGARISTAN, , pp.679-684
Tufan E., Pekoguz S., Bertecene B., "Men-Women and the Story of Turtle-Rabbit Race", Bulgaria of the regions“ on the topic „Socioeconomiczoning - traditions, contemporary state and problems, Plovdiv, BULGARISTAN,
Tufan E., Yuksel A., Mermerci B.B., "Space Size and Hotel Preference", 3rdInternational Scientific Conference: Knowledge Based Sustainable Economic Development, ERAZ, Belgrad, SIRBISTAN, , pp.436-445
Tufan E., Hamarat B., Bertecene B., Pekoguz S., Eryucel O., Engin B., et al., "Some Cognitive Biases and Happiness", International Conference on Economics and Administration, Bucharest, ROMANYA, 9-10 Haziran 2017, pp.133-140 (Abstract)
Tufan E., Engin B., Imer Y., Aycan M., "Who Would Like to be a Millionaire: Isolation and Certainty Effect", International Conference on Economics and Administration, Bucharest, ROMANYA, 9-10 Haziran 2017, pp.141-147 (Link)
Tufan E., Hamarat B., Duran E., Kalpaklioğlu N., "Tourist Heuristics and Biases", 5th MSphereConference 2016 Multidisciplinarity in Business Science, Dubrovnik, HIRVATISTAN,
Tufan E., Aycan M., Imer Y., Hamarat B., Duran E., "Does Human Stick on Reference Price Anchoring Bias A Social Experiment on Tourism Sector", Competitiveness andStability in the Knowledge-based Economy, iCOnEc International Conference, Craiova, ROMANYA,
Tufan E., Hamarat B., Türkeş M., Alzahrani A.A., "Sand in my eyes fled effect An evidence from Saudi Arabia", 8th International Conference The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC 2016), Split, HIRVATISTAN, 6-8 Mayıs 2016, pp.361-377 (Link)
Hamarat B., Güler O., Duran E., Gümüş M., Tufan E., "Investigating The Effects of Environmental Threat Perception And Environmental Knowledge on Environmental Behaviour. Do I Learn When I Am Threatened? Case of NGOs", 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference, Corfu, YUNANISTAN, 4-6 Mayıs 2012, pp.1-7
Repkova I., Tufan E., "COMPETITIVE CONDITIONS AMONG THE TURKISH BANKS", 5th International Scientific Conference on Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practice, Zlin, CEK CUM., 1 Mart - 29 Nisan 2011, pp.389-399 (Abstract)
Dilek S.E., Tufan E., "To Be Green or Not: A Survey Based on 3, 4 and 5 Stars Hotels in Canakkale City Center", 3rd International Scientific Conference on Management - Knowledge and Management in Times of Crisis and Ensuing Development, Presov, SLOVAKYA, 21-22 Ekim 2010, pp.506-523
Morkunaite G., Lipinskiene D. , Tufan E., "INVESTMENT IN SCHOLASTIC EDUCATION IN LITHUANIA AND COUNTRIES JOINED THE EUROPEAN UNION TILL 1995: TO KEEP THE TRACE OF OLD MEMBER STATES OR TO TAKE ONE'S COURSE?", 3rd International Conference on Changes in Social and Business Environment, Panevezys, LITVANYA, 4-5 Kasım 2009, pp.263-267 (Abstract)
Özkök F., Tufan E., Hamarat B., "Effect of Tourism Income on Current Account Defecit in Turkey", International Tourism Biennial, Çanakkale, TÜRKIYE, , pp.1-709
Tufan E., "Do World Cup Football Matches Affect Istanbul Stock Exchange", The Competition Power of the European Union After the Enlargement, Third International Symposium on Business Administration, Gelibolu, TÜRKIYE,
Kitap ve Kitap Bölümleri
Tufan E., Engin B., Imer Y., Aycan M., "Who Wants to be a Millionaire? A Behavioral Economy Analysis", in: Contemporary Issues in Behavioral Finance, Simon Grima, Ercan Özen, Hakan Boz, Jonathan Spiteri and Eleftherios Thalassinos, Eds., Emerald Publishing Limited, West Yorkshire, pp.205-213, 2019 (Link)
Tufan E., Hamarat B., Türkeş M., Al-Zahrani A.A., "Sand in my Eyes Fled Effect: An Evidence from Saudi Arabia", in: Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe, Anastasios Karasavvoglou • Srec´ko Goic´ •Persefoni Polychronidou • Pavlos Delias, Eds., Springer, Cham, pp.361-378, 2018 (Link)
Tufan E., "Otel İşletmelerinde Finansal Yönetim", Otel İşletmeciliği, Akgündüz Y., Ed., Detay Yayıncılık, Ankara, ss.114-127, 2017 (Link)
Tufan E., "Turizm Sektöründe Başlıca Geleneksel ve Modern Finansal Kaynaklar", Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler, Şule Aydın, Mustafa Boz, Ed., Detay Yayıncılık, Ankara, ss.375-388, 2013
Diğer Yayınlar
Tufan E., Türkeş M. , Savaş T., "Çanakkale Mevcut Durum Raporu 2018", Diger, ss.1-145, 2018
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
New knowledge Journal of science, Yardimci Editör, 07.03.2018 - Devam Ediyor
The Young Economists Journal, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.01.2015 - Devam Ediyor
Current Issues of Tourism Research, Yayin Kurul Üyesi, 03.03.2011 - 01.03.2012
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Degerlendirme Kurul Üyesi, 03.01.2007 - Devam Ediyor
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2003 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Competitiveness and Innovation in Knowledge Economy, Chisinau, Eylül 2019
Fourth International Scientific Conference Knowledge Based Sustainable Economic Development/To be Macho or not to be that's the matter, Sofija, Haziran 2018
Fourth International Scientific Conference Knowledge Based Sustainable Economic Development/You are what you perceive and eat, Sofija, Haziran 2018
The 2017 International Conference on Economics and Administration/An Analysis of "Publication Bias" in the Travel, Tourism and Hospitality Research, Bucuresti, Haziran 2017
The 2017 International Conference on Economics and Administration/Who Would Like to be a Millionaire: Isolation and Certainty Effect, Bucuresti, Haziran 2017
The 2017 International Conference on Economics and Administration/Some Cognitive Biases and Happiness, Bucuresti, Haziran 2017
3rd International Scientific Conference: Knowledge Based Sustainable Economic Development, ERAZ 2017/Space Size and Hotel Preference, Belgrade, Haziran 2017
5th MSphere Conference 2016 Multidisciplinarity in Business & Science/Tourist Heuristics and Biases, Dubrovnik, Ekim 2016
The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world/Sand in my eyes fled effect: An evidence from Saudi Arabia, Split, Mayıs 2016
iCOnEc International Conference/Does Human Stick on Reference Price (Anchoring Bias)? A Social Experiment on Tourism Sector, Craiova, Ekim 2016
2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference, , Haziran 2012
7th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, , Nisan 2011
In Proceeding of the 5th International Scientific Conference Finance and the Performance of firms in Science, Zlín, Nisan 2011
Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management, , Mayıs 2010
Knowledge and Management in Times of Crisis and Ensuing Development, Koshice, Mayıs 2010
The Competition Power of the European Union After the Enlargement, Third International Symposium on Business Administration, Çanakkale, Mayıs 2004
Bilimsel Danışmanlıklar
Çanakkale Belediyesi, Kurumsal Danışmanlık, Mayıs 2014 - Ağustos 2014
Çanakkale Yerel Gündem 21 , Kurumsal Danışmanlık, Ocak 2006 - Ocak 2007
Bilimsel Hakemlikler
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2015
DAKAM, Diğer Hakemliği, Mayıs 2015
Business and Economic Horizons (BEH), Dergide Hakemlik, Nisan 2015
Tourism Management Perspectives, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
The Young Economists Journal, Dergide Hakemlik, Mart 2013
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2008
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
iCOnEc 2018: 10th International Conference Competitiveness and Stability in the Knowledge-Based Economy, Davetli Konuşmacı, , ROMANYA, 2018
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 26
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 72
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 39
Katalog Bilgileri
Temel Eserler
Tufan E., Engin B. , "Who Wants to be a Millionare?: A Behavioral Economy Analysis", in: Contemporary Issues in Behavioral Finance, Grima S., Özen E., Boz H., Spiteri J., Thalassinos E., Eds., Emerald Publishing Limited, West Yorkshire, pp.205-213, 2019
Yuksel A., Tufan E., "An Analysis of "Publication Bias" in the Travel, Tourism, and Hospitality Research", INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED BEHAVIORAL ECONOMICS, vol.6, pp.19-37, 2017
Tufan E., Hamarat B., "Has Borsa Istanbul been conceded Goals by Fenerbah?e and Trabzonspor?", Journal of Applied Finance and Banking, vol.4, pp.47-57, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi