Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Sanal Deneyimsel Pazarlama İle Davranışsal Niyet İlişkisinde Sosyal Ajanların Aracılık Rolü", BAP Arastırma Projesi, SBA-2016-978, Araştırmacı, 2018
"Halkın toplum destekli polislik hizmetlerine yönelik algılamaları ve polislerin çalışma koşullarının incelenmesi(Çanakkale ili örneği)", BAP Arastırma Projesi, 2010/233, Araştırmacı, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi