Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2016 - 2018
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015 - 2016
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010 - 2015
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 23.12.2016 - Devam Ediyor
Yönetim Bilimleri Dergisi Yazı İşleri Sorumlusu, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 21.12.2011 - 18.06.2015
VERDİĞİ DERSLER
Asya Pasifik Uluslararası İlişkileri II, Yüksek Lisans, 2018-2019
Çin Dış Politikası, Doktora, 2018-2019
Uluslararası Yargı, Lisans, 2018-2019
Siyasal Düşünceler Tarihi, Lisans, 2018-2019
Japon Dış Politikası, Doktora, 2018-2019
Asya-Pasifik Uluslararası İlişkileri I, Yüksek Lisans, 2018-2019
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, H.Hızal, "Sırbistan'da Etnik Milliyetçilik: Siyasi Partiler Temelinde Bir İnceleme (2007-2017)", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, A.Döner, "AK Parti Dönemi Kültürel Diplomasi Uygulamaları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, M.Bedir, "ULUSAL GÜVENLİK POLİTİKALARINDA BARIŞÇIL GÜVENLİK STRATEJİSİ: ATATÜRK DÖNEMİ ANALİZİ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, K.Kaymaz, "Post-Yapısalcı Teori Bağlamında Uluslararası İlişkilerde Görüntünün Rolü:11 Eylül Sonrası Hollywood Sinemasının Yarattığı Irak ve Afganistan İmajı", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2018.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi