Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çoban F., Pekcan C., "Uluslararası İlişkiler Düşüncesinde 'Dünya Barışı': Immanuel Kant ve Zhao Tingyang Felsefesi Üzerine Bir Karşılaştırma", ULUSLARARASİ ILİSKİLER-INTERNATİONAL RELATİONS, vol.14, pp.3-18, 2017
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Pekcan C., ""Yeni-liberal Kurumsalcılık Çerçevesinde Çin’in Komşuluk Diplomasisi: Hu Jintao ve Xi Jinping Dönemlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış"", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.13, pp.2867-2892, 2019 (Link)
Pekcan C., "Konfüçyüs Felsefesinin Dış Politikaya Etkisi Bağlamında 2003-2013 Yılları Arası Çin-ABD İlişkileri", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.72, pp.1127-1155, 2017 (Link)
Pekcan C., "Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Güney Çin Denizi Krizinin Değerlendirilmesi", Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.54-80, 2017
Pekcan C., "Güney Çin Denizi Çerçevesinde Çin-Hindistan İlişkileri", Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.19-32, 2016
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Olkan K.B., Pekcan C., "Japan's Foreign Policy in Asia-Pasific Between 1931-1945 in the Framework of Offensive Realism Theory", IIIrd International Conference on Globalization &International Relations, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 4-7 Nisan 2019, pp.12-12
Pekcan C., "Xi Jinping’in Tayvan Politikasındaki Dönüşüm: Çin ve Tayvan’ın ‘Diplomatik Tanınma’ Rekabeti", XI. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 14-15 Ekim 2019, pp.538-552
Pekcan C., "China’s Neighbourhood Diplomacy in the Framework of Neoliberal Institutionalism: A Comparative Perspective of Hu Jintao and Xi Jinping Periods", XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bucharest, ROMANYA, 5-7 Eylül 2018, pp.22-22
Pekcan C., "Çin'in Kültürel Diplomasisinin 'Çin Tehdidi' Algısının Kırılmasındaki Önemi", International Conference on Eurasian Economies, Kaposvar, MACARISTAN, 29-31 Ağustos 2016, pp.212-219
Pekcan C., "Chinese View Of The International System: Tianxia (All-Under-Heaven) As A New Approach In Internationa Relations Studies", 7th Asian Political and International Studies Association (APISA) Annual Congress for 2013, ANKARA, TÜRKIYE, 25-26 Ekim 2013, pp.52-53
Pekcan C., "The Role Of Philanthropy In Ngos: Case Study Of Ngos Operating In China", IIV. Uluslararası STK'lar Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 3-5 Aralık 2010, pp.268-272
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Pekcan C., "Yunanistan-Rusya Federasyonu İlişkileri ve Ege Denizi’nin Güvenliği", in: Ege Jeopolitiği Cilt 1, Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker, Dimitrios Ioannidis, Eds., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1022-1032, 2020
Pekcan C., "Çin Dış Politikası ve ABD İle İlişkiler", Dora Yayıncılık, BURSA, 2019
Pekcan C., "Main Lines of Turkey-Russia Relations in the 2000s", in: Contemporary Russo-Turkish Relations: From Crisis to Cooperation, Ali Askerov, Eds., Lexington Books, Lanham (MD), USA , Lanham, pp.27-44, 2018
Pekcan C., "Asya Çatışma Bölgelerinde Din ve Etnik Kimliklerin Rolü", 21. Yüzyılda Din ve Uluslararası İlişkilerdeki Dönüşüm, Filiz Çoban Oran, Ed., Sentez Yayıncılık, Ankara, ss.235-261, 2017
Efegil E., Pekcan C., "Çin ve Dünya Düzeni: Tartışmalar ve Girişimler", Küresel ve Büyük Güçlerin Stratejileri, Dinç C., Akkuş B., Ed., Orion Kitabevi, Ankara, ss.145-173, 2017
Pekcan C., "Avrupa ve Çin: İşbirlikleri ve Tartışmalı Konular", Avrupa ve Avrupa Birliği : Teori, Güncel İç Gelişmeler ve Dış İlişkiler, Doç. Dr. Cengiz Dinç, Ed., Savaş Yayınları, Ankara, ss.449-469, 2015
Pekcan C., "Türkiye’nin Çok Boyutlu Dış Politika Yaklaşımı Çerçevesinde Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkileri (2002-2013)", Stratejik Derinlik Ekseninde Dış Politika Uygulamaları, Soner Karagül ve İbrahim Arslan , Ed., Ekin Yayınevi, Bursa, ss.179-196, 2015
Pekcan C., Çiçekçi C., Dönmez Kara C.Ö. , Bilezikçi Ç., "Japonya-Rusya İlişkileri", Japon Dış Politikası, Prof. Dr. A. Mete TUNCOKU, Ed., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.153-200, 2013
Pekcan C., "Construction Of Terrorist And Freedom Fighting Identities: Case Study Of Xinjiang From Chinese, Uyghurs And Turkish Point Of Views, Until 2008", Didem Yaman Anı Kitabı, Prof. Dr. A. Mete TUNCOKU, Yrd. Doç. Dr. Gürol BABA, Ed., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, ss.116-143, 2012
DİĞER YAYINLAR
Pekcan C., "Book Review: China’s Foreign Policy STUART HARRIS, REVIEWED BY CEMRE PEKCAN, Insight Turkey, Vol. 18 / No. 4 / 2016, p. 243", Diger, pp.243, 2016 (Link)
Pekcan C., "Kitap Tahlili: "Ezber Bozmak: İran, Türkiye Ve Amerika'Nın Geleceği" (Yazar: Stephen Kinzer), İletişim Yayınları”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 9 No: 2, 2011, S.329-331", Diger, ss.3, 2011
Pekcan C., "Kitap Tahlili: “Çin'In Avrasya Stratejisi”, (Author:Barış Adibelli), Iq Kültür Sanat Yayıncılık, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 8 No: 2, 2010", Diger, ss.3, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi