Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Eroğlu F., Bayraktar Köse E., "Utilization of Online Influencers as an Experiential Marketing Tool: A Case of Instagram Micro-Celebrities", THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.12, pp.1057-1067, 2019 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Eroğlu F., Bayraktar Köse E., Çolakoğlu H., "Göçmen Sorunlarının Topluma Aktarılmasında Sosyal Medyanın Rolü", IX. INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS CONGRESS , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2018, pp.231-239 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şahin M., Uysal Ö., Bayraktar E., "Küresel Kriz Sonrası Kamu Özel Sektör Ortaklıklarının Gelecegi", Küresellesme ve Kamu Yönetiminde Dönüsüm, KESIK Ahmet;CANPOLAT Hasan, Ed., Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.319-336, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi