Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aydin E., "Türkiye’de Teknolojik İlerleme İle İstihdam Yapısındaki Değişme Projeksiyonu:Endüstri 4.0 Bağlamında Ampirik Analiz", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.16, ss.461-472, 2018
Aydin E., "The Impact of Capital Intensity and RD Spending on Manufacturing Industry Value Added İn Industry 4.0 Process: A panel Data Analysis", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.303314-303314, 2018
Kurt Ü., Yelkikalan N., Aydin E., "Impact on Ecocnomic Growth of Technological Progress in Turkey Economy: Empricial Analysis on Politicial an Financial Stability Channel", Internatinal Business Research, vol.10, no.3, pp.80-90, 2017
Yelkikalan N., Aydin E., Kurt Ü., "Impact on Economic Growth of Technological Progress in the Turkey Economy: Empirical Analysis on Political and Financial Stability Channel", International Business Research, vol.10, pp.80-90, 2017
Yelkikalan N., Aydin E., Kurt Ü., "Impact on economic growthj of technological progress in the Turkey economy: Emprical analysis on political and financial stability channel", International Business Research, cilt.10, ss.80-90, 2017 (Link)
Aydin E., "The Effect of Entrepreneurship on Economic Growth: GEM DataEvidence", Eurasian Academy of SciencesEurasian Business Economics Journal, ss.29-37, 2016 (Link)
Kurt Ü., Yelkikalan N., Aydin E., "AN EMPRICAL ANALYSIS OF DETERMINANTS OF KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY OUTPUT: A PANEL DATA ANALYSIS", Journal of International Business and Economics, vol.16, pp.47-59, 2016
Aydin E., "Yönetimde Sürdürülebilirlik Sorunsallığı, Paradokslar ve Yeni Paradiğmalar", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.11, ss.3-12, 2016
Pazarcik Y., Aydin E., "Girişimcilik Temelli Ders Tasarımının Öğrencilerin Girişimci Eğilim VeDavranışlarına Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Deneysel Bir Çalışma", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.10, ss.126-146, 2015
Aydin E., "Aile İşletmelerinin Yaşam Serüveninde Duygusal Sahipliğin Rolü", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.4, ss.19-22, 2009
Yelkikalan N., Aydin E., "Aile İşletmelerinde Profesyonelleşmeyi Yönlendiren Bir Dinamik Entelektüel Sermaye Birikimi", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.131-141, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aydin E., "", , ,
Kurt Ü., Yelkikalan N., Erden Ayhün S., Aydin E., "ENDÜSTRİ 4.0’DAN EĞİTİM 4.0’A YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ: İŞLETME EĞİTİMİ ANALİZİ", Endüstri 4.0'dan Eğitim 4.0'a Yükseköğretimin Geleceği, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-12 Kasım 2019, vol.1, no.1, pp.1-1
Yelkikalan N., Erden Ayhün S., Aydin E., "Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesi: Kale Seramik A.Ş. Örneği", 2. İşletme Tarihi Konferansı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-21 Mart 2019, cilt.-, no.-, ss.37-42 (Link)
Yelkikalan N., Erden Ayhün S., Aydin E., Kurt Ü., "Endüstri 4.0’dan Eğitim 4.0’a Yükseköğretimin Geleceği: İşletme Eğitimi Analizi", 4. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-12 Ekim 2019, pp.32-49 (Link)
Yelkikalan N., Erden Ayhün S., Aydin E., "Yönetsel Yetkinliklerin Belirlenmesi: Kale Seramik A.Ş. Örneği", 2. İşletme Tarihi Konferansı, İstanbul, TÜRKIYE, , ss.37-42
Yelkikalan N., Erden Ayhün S., Aydin E., Kurt Ü., "Endüstri 4.0’xxdan Eğitim 4.0’xxa Yükseköğretimin Geleceği: İşletme Eğtimi Analizi", 4. International Higher Education Studies Conference, Çanakkale, TÜRKIYE, , pp.32-33
Aydin E., Kilinç Savrul B., "The Relationship between Globalization and E-Commerce:Turkish Case", 10th international syrategic Management Conferance, roma, , , pp.1267-1276
Aydin E., Kavaklioğlu S., "A Study of Superiority of E-Trade Compared to TraditionalMethods of Commerce in Overcoming Crises: Case Study ofkitapix.com", 7th International Strategic Management Conference, paris, FRANSA, , pp.123-137
Yelkikalan N., Erden Ayhün S., Aydin E., "An Emprical Study on The Perception of Corporate Social Responsibilty of The Students ın Engineering Departments of Universities", The Second International Congress of Education Research, Educational Research Association (EAB), ANTALYA, TÜRKIYE,
Erden S., Yelkikalan N., Aydin E., "Üniversitelerin Mühendislik Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılaması Üzerine Bir Araştırma”, “An Emprıcal Study On The Perceptıon Of Corporate Socıal Responsıbılıty Of The Students In Engıneerıng Departments Of Unıversıtıes", II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Nisan - 2 Mayıs 2010, vol.-, no.-, pp.--- (Link)
Yelkikalan N., Aydin E., "Aile İşletmelerinde Kültürlerarası Aile Kültürü İşletme Kültürü Çatışmalarının Çözümünde Yeni Bir Model Önerisi Duygusal Sahiplik Olgusu ve Duyguların Yönetimi", 4. Aile İşletmeleri Kongresi, istanbul, TÜRKIYE, , ss.209-222
Yelkikalan N., Aydin E., Pazarcik Y., "Can Strategic Crisis Management Resolve The Conflicts ın Families", International Strategic Management Conference, çanakkale, TÜRKIYE, , pp.931-936
İldirir M., Aydin E., Pazarcik Y., "Uzaktan Eğitime Yönelik Etkileşimli Ortaklar Oluşturmada İnternet ve www (web) Kullanımı", Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu, Ankara, TÜRKIYE, , ss.487-510
Yelkikalan N., Aydin E., "Aile İşletmelerinde İlk Kuşak Girişimcilerin Örgüt Kültüründe Belirleyiciliklerinin Araştırılması", 1.Aile İşletmeleri Kongresi,, istanbul, TÜRKIYE, , ss.333-344
Yelkikalan N., Kutlutürk M.M., Aydin E., "Research On Contributional Process Within The EU Integration The Institutionalization Of Family Owned Business Through Transferring Managers", The Proceeding of the Third International Symposium on Business Administration, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, , pp.437-445
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Yelkikalan N., Aydin E., Erden Ayhün S., "Eğitim 4.0 Ekseninde Türkiye'de İşletme Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Yarını", Kriter yayınevi, İSTANBUL, 2019 (Link)
Yelkikalan N., Aydin E., Erden Ayhün S., "Eğitim 4.0 Ekseninde Türkiye’de İşletme Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Yarını", Kriter, İstanbul, 2019
Aydin E., "Aydınlar Tuğla Sanayi ve Ticaret AŞ’xxnin Girşişmcilik Öyküsü", Girişimcilik Öyküleri, Dr. Gözde Mert, Ed., Akademi Titiz Yayınları, İstanbul, ss.55-63, 2019
Aydin E., "Küresel Girişimcilik ve e-Ticaret", BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş., istanbul, 2018
Aydin E., "Aile işletmelerinini Sürdürülebilirliğinde ’xxParadoks’xx Duygusal Sahiplik Olgusunun Rolü", BETA yasyın dağıtım ltd.sti, istanbul, 2018
Karpuzoğlu Özelmas E., Aydin E., Yilmazcan O., "Aile İşletmeleri Açısından Yönetim", Örtgütlerin Yönetimi, Ebru Karpuzoğlu, Erdal AYDIN,, Ed., beta, istanbul, ss.973-1003, 2018
Aydin E., "Bilgi Teknolojileri ve Girişimcilik", Girişimcilik ve İş Kurma, Prof.Dr. Ali AKDEMİR, Ed., ORİON, ANKARA, ss.245-277, 2016
Aydin E., "İdeal Ölüm ”Girişimciliğin Anatomisi”", BETA Yayın Dağıtım A.Ş., istanbul, 2016
Aydin E., "Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) ve Aile İşletmeleri", Girişimcilik, Doç.Dr.Nazan YELKİKALAN, Ed., BETA, İstanbul, ss.213-250, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi