Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2007 - 2018
Ögr.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2003 - 2007
Ögr.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 1994 - 2003
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ, 05.10.2004 - 05.09.2008
MYO Müdürü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gelibolu Piri Reis Melek Yüksek Okulu, , 15.04.1999 - 15.07.2003
VERDİĞİ DERSLER
Eğiitmde Koçluk ve Danışmanlık Hizmetleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Eğitim Denetimi ve Sorunları, Yüksek Lisans, 2017-2018
Örgüt Psikolojisi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Sınıf Yönetimi, Lisans, 2017-2018
Eğitimde Araştırma Teknikleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Öğretimin Denetimi, Yüksek Lisans, 2017-2018
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ, Lisans, 2016-2017
Eğitim Örgütlerinde Koçluk ve Danışmanlık Sorunları, Doktora, 2015-2016
İletişim Becerileri ve Danışmanlık, Lisans, 2015-2016
Çağdaş Denetim Yaklaşımları, Doktora, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Sarican, "Okullarda Entelektüel Sermaye, İnovasyon Ve Etkililik İlişkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2018.
Doktora, A.Küpeli, "Okul Yöneticilerinin Koçluk Yeterlilikleri İle Otantik Liderlik Yatkınlıkları Arasındaki İlişki", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, E.Dinçkal, "Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Maruz Kaldıkları Veli Kaynaklı Yıldırma Davranışları Ve Veli Tanımlamaları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, B.Aras Çakar, ""İlköğretim Müfettişlerinin Koçluk Becerilerini Sergileme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri"", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, B.Özoğlu, "Okul Yöneticilerinin Koçluk Becerilerinin Öğretmen Performansına Etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, Ş.Akal, "İlköğretim Okullarında, Okul Aile Birliği Görevlerine Verilen Önem Derecesi Ve Bu Görevlerin Gerçekleşme Düzeyi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, Ö.Aydin, "Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Okul Yöneticisi Ve Öğretmenlerin Mobbing (Psikolojik Şiddet)’e Maruz Kalma Düzeyleri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2009.
Yüksek Lisans, H.Taşci, "Eğitim Örgütlerinde Yerelleşmeye ilişkin Yerel Yöneticilerin Görüşleri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, B.Cengiz, "Değişik Kademelerdeki Eğitim İşgörenlerini Etkileyen Güdülenme Etmenleri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2007.
Yüksek Lisans, E.Demiral, "İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, M.Korkmaz, "İlköğretim Müfettişlerinin Rehberlik Görevlerini Yerine Getirme Düzeyleri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2007.
Yüksek Lisans, A.Çoruk, "Okul Müdürlerinin Kişisel Gelişim Çabaları ve Birlikte Çalıştığı Öğretmenlerin Kişisel Gelişimlerine Katkıları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2007.
GÖRSEL ETKİNLİKLER
TV Programı , Yapımcı , 09.10.2015 - Devam Ediyor
TV Programı , Yapımcı , 19.09.2014 - 03.07.2015
TV Programı , Yapımcı , 17.09.2013 - 27.06.2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi