Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nden 1989 yılında mezun olan Başar, 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlama ve Ekonomisi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetleme Bölümü'nden mezun oldu. Araştırma ve öğretim uygulamalarında 20 yılı aşkın deneyime sahiptir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 1994'den 2007 yılına kadar öğretim üyesi olarak görev yaptı. Halen Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Lisans düzeyinde "Eğitim Bilimine Giriş", "Kaynak Tarama ve Rapor Yazma", "Sınıf Yönetimi" ve "Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi" derslerini vermektedir. Lisansüstü düzeyde "Eğitim Denetimi ve Sorunları", "Bilimsel Araştırma Teknikleri", "Hizmet İçi Eğitim ve Yönetimi", "Örgüt Psikolojisi" ve "Eğitimde Koçluk ve Danışmanlık Hizmetleri" dersleri vermektedir. Başar'ın " Eğitim Bilimlerinde Kaynak Tarama ve Rapor Yazma" başlıklı bir kitabı vardır ve dört farklı kitapta da (Sınıf Yönetimi, Eğitim Bilimlerine Giriş ve Etkili İletişim) kitap bölümlerinin yazarıdır. 
Biography (EN) :Basar, graduated from Hacettepe University, Department Educational Science, in 1989. He completed his master’s degree in Institute of Social Sciences, Department of Educational Administration, Supervision, Planning and Economics Hacettepe University in 1993. After completing his PhD studies, he graduated from Ankara University, Educational Sciences Institute, Department of Educational Administration and Supervision in 2003. He has experience of over 20 years in research and teaching practice. He worked as a lecturer in Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education from 1994 until 2007. He is still working as an assistant professor in the Department of Educational Administration and Supervision. At the undergraduate level, he teaches courses "Introduction to Educational Science", "Literature Review and Report Writing", "Classroom Management" ve "Turkish Education System and School Management". At the graduate level, he teaches "Educational supervision and problems", "Research techniques", "Inservice training and management", "Organizational psychology" and "Coaching and counseling services in education". Basar has a book, entitled “Literature Review and Report Writing in Educational Sciences", and he is the author of chapters in four different books (Classroom Management, Introduction to Educational Science & Effective Communication). He has several proceedings presented and published in scientific meetings and articles published in scientific journals in his study topics; "project-based school", "science camps for children" "education supervision", "education and student coaching", " school counseling", "entrepreneurship", "in-service training", "leadership", "empathic communication in class" & "school security"
KATALOG BİLGİLERİ

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi