Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme
Uluslararası İktisat
Ekonometri -> Diğer
Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Tarım Ekonomisi -> Diğer
Sosyoloji -> Diğer
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Makro İktisat
Bölgesel İktisat
Uluslararası politik iktisat
Uygulamalı Ekonometri
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Economics
Agricultural Economics & Policy
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi