Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 2011-2017
Yüksek Lisans, YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 2010-2010
Lisans, YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 2004-2007
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Departmanlar Arası İlişkilerin Öncülleri Ve Sonuçları: Pazarlamanın Merkeziliğinin Ve Yeterliliklerinin Düzenleyici Etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Eylül, 2017.
Yüksek Lisans, "Pazarlama Performansının Değerlendirilmesi: Türk Firmalarında Pazarlama Performans Ölçütlerinin Kullanımı", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Haziran, 2010.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Çok İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
10. Araştırma Yöntemleri Semineri, Detay Yayıncılık, 2012
AB Hibe Programları ve Proje Yönetimi Döngüsü Aktif Uygulamalı Eğitim Semineri, Yaşar Üniversitesi AB Merkezi, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi