Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Medya Faaliyetlerine Yönelik Keşifsel Bir Araştırma", BAP Diğer, SBA-2016-884, Araştırmacı, 2017
"Women’s Managerial Advancement- WMA", AB Destekli Diğer Projeler, TR-ERA-18-2008-220363-1-11, Proje Ekibinde Üye, 2009
"If the ECSC was Negotiated Today", AB Destekli Diğer Projeler, 210900-IC-1-2002-1-SI-ERASMUS-EUC-1, Proje Ekibinde Üye, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi