Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gök O., Hacioğlu G., Peker S., "Decision Influence of the Marketing Department in the Organization: An Emerging Country Perspective", JOURNAL FOR EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, vol.23, pp.30-54, 2018 (Link)
Gök O., Peker S., Hacioğlu G., "The marketing department's reputation in the firm", EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, vol.33, pp.366-380, 2015
Hacioğlu G., Gök O. , "Marketing Performance Measurement: Marketing Metrics In Turkish Firms", JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, vol.14, pp.0-0, 2013 (Link)
Yurtsever G. , Kurt G. , Hacioğlu G., "Buyer–Seller Negotiations: A Comparison Of Domestic And International Conditions In A Pilot Study With International Business Students", Psychological Reports, vol.106, pp.671 - 678, 2010
Kurt G., Hacioğlu G., "Ethics as a customer perceived value driver in the context of online retailing", AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.4, pp.672-677, 2010
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akatay A., Hacioğlu G., Kiray A., Özdemir S., "ÇANAKKALE İLİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA", Route Educational and Social Science Journal, pp.63-80, 2017 (Link)
Eren S.S., Çelikkan H., Hacioğlu G., "Girişimsel Pazarlamanın Firmaların Finansal Performansına Etkisi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.97-106, 2013 (Link)
Hacioğlu G., Kurt G., "Tüketicilerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Farkındalığı, Kabulü Ve Tutumları: İzmir İli Örneği", Business and Economics Research Journal, cilt.3, ss.161 - 171, 2012
Hacioğlu G., "Pazarlama Performans Ölçütleri: Bir Literatür Taraması", Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.59 - 75, 2012
Hacioğlu G., Yelkikalan N., Kiray A., Öztürk S., Sönmez R., Ezilmez B., Söylemezoğlu E., Çetin H., "Emotional Intelligance Characteristics Of Students Studying At Various Faculties And Colleges Of Universities", European Scientific Journal, vol.8, pp.39 - 56, 2012
Gök O., Hacioğlu G., "The Organisational Roles Of Marketing And Marketing Managers", Marketing Intelligence and Planning, vol.28, pp.291 - 309, 2010
Çulha O., Hacioğlu G., Kurt G., "Otel Müşterilerinin E-Şikayetlerine Yönelik Bir İçerik Çözümlemesi", Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, cilt.6, ss.42 - 49, 2009
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Hacioğlu G., Kurt G., "The Relationships between Turkish Consumers’ Ethnocentrism, Consumer Animosity against Greece, Judgments Regarding and Willingness to Buy Greek Products", 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2018, pp.1-10
Kiray A., Hacioğlu G., Koç O., "Content Analysing of Literature on Institutional Voids in Emerging Fields", 1. Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2017, pp.292-293
Ayas N., Çelik M., Hacioğlu G., "İçsel Pazarlamanın İş Performansı Üzerindeki Etkisi: İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetinin Aracılık Rolü", VI. International Vocational Schools Symposium, Saray Bosna, BOSNA HERSEK, 18-20 Mayıs 2017, pp.11-20
Hacioğlu G., Kaplan M., Ayas N., "Öğrencilerin Satış Mesleğini Seçme Niyetini Etkileyen Faktörler: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma", VI. International Vocational Schools Symposium, Saray Bosna, BOSNA HERSEK, 18-20 Mayıs 2017, pp.1-10
Kiray A., Özdemir S., Hacioğlu G., "A Qualitative Research on NGOs’ Use of Social Media in Turkey", 9th International Conference The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries, Atina, YUNANISTAN, 28-30 Nisan 2017, pp.41-42
Eroğlu U., Hacioğlu G., "Yöneticilerin Bakış Açısıyla Pazarlama Uygulamacılarının Bireysel Yetkinlikleri", 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 10-13 Haziran 2015, ss.335-336
Gök O., Hacioğlu G., "Pazarlamaya İlişkin Kararlarda Farklı Departmanların Etkisi", 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, AKSARAY, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2015, ss.206-210
Eren S.S., Eren M.Ş., Ayas N., Hacioğlu G., "The Effect Of Service Orientation On Financial Performance: The Mediating Role Of Job Satisfaction And Customer Satisfaction", 9th International Strategic Management Conference, LETONYA, 27 - 29 Haziran 2013, pp.661-667
Hacioğlu G., "Tüketicilerin Düşmanlık Hissi Ve Etnik Merkezciliği Ile Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiler: Türk Tüketicilerin Fransız Malı Ürünlere Yönelik Tutumlarına Dair Bir Araştırma", 18. Ulusal Pazarlama Kongresi, KARS, TÜRKİYE, 19-22 Haziran 2013, ss.576-586
Çelikkan H., Kiray A., Hacioğlu G., Kurt G., "Turkish Consumers’ Attitudes Towards Marketing Practices And Government Regulations", 7th International Symposium on Business Administration, TÜRKIYE, 11-12 Mayıs 2012, pp.1 - 6
Eren S.S., Hacioğlu G., Çelikkan H., "Girişimsel Pazarlamanın Firmaların Finansal Performansına Etkisi", 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, KONYA, TÜRKİYE, 10-12 Mayıs 2012, ss.791 - 794
Hacioğlu G., Eren S.S., Eren M.Ş., Çelikkan H., "The Effect Of Entrepreneurial Marketing On Firms' Innovative Performance In Turkish Smes", 8th International Strategic Management Conference, ISPANYA, 21-23 Haziran 2012, vol.58, pp.871-878
Eren S.S., Eroğlu F., Hacioğlu G., "Compulsive Buying Tendencies Through Materialistic And Hedonic Values Among College Students In Turkey", 8th International Strategic Management Conference, ISPANYA, 21-23 Haziran 2012, vol.58, pp.1370-1377
Hacioğlu G., Gök O., "Pazarlama Performansının Değerlendirilmesi: Türk Firmalarında Pazarlama Performans Ölçütlerinin Kullanımı", 16. Ulusal Pazarlama Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 22-25 Kasım 2011, ss.156 -167
Çulha O., Hacioğlu G., Kurt G., "Konaklama İşletmelerine Yönelik Müşteri E-Şikayetleri Üzerine Bir İçerik Analizi", 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi, MANİSA, TÜRKİYE, 7-9 Mayıs 2009, ss.1 - 19
Kurt G., Hacioğlu G., "Sanal Perakendecilik Etiğinin Tüketici Davranışlarına Etkileri", 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 25-29 Ekim 2008, ss.215 - 227
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Hacioğlu G., "İş Ortamında Çatışmaları Yönetmek", ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, Günsel A., Bozkurt S., Ed., NOBEL Akademik Araştırma Yayıncılık, Ankara, ss.192-214, 2016 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi