Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sariyer T., Öztokat Kuzucu C., "EFFECTS OF DIFFERENT IRRIGATION LEVELS AND PROLINE TREATMENTS ON ORGANIC ACIDS AND SECONDARY METABOLITES OF PEPPER (Capsicum annuum L. cv. Yalova Yağlık 28)", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.17, no.2, pp.3305-3323, 2019 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sariyer T., "Çeri Domates Yetiştiriciliği", TARIM TÜRK, ss.12-14, 2019
Sariyer T., Kuzucu F.C., "Farklı Dozlardaki Melatonin Kullanılan Priming (Önçimlendirme) Uygulamalarının NaCl Stresindeki Karpuz (Citrullus lanatus var. ‘Crimson sweet’) Tohumlarında Bazı Canlılık Parametreleri Üzerine Etkileri.", Ç.O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.343-348, 2019 (Link)
Dardeniz A., Gündoğdu M., Akçal A., Sariyer T., Atik F., Harput N., "Yalova Çekirdeksizi Üzüm Çeşidinin Yazlık Sürgünlerinde Farklı Tepe Alma Uygulamalarının Yıllık Dal ile Üzüm Verim ve Kalitesine Etkileri", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, no.1, ss.51-59, 2018 (Link)
Kuzucu F.C., Sakaldaş M., Sariyer T., "The Effects of 1-Methylcyclopropane (1-MCP) and MAP treatments on Quality Parameters of ‘’Hicaz’’ Pomegranate Cultivar", Turkish Journal of Agriculture – Food Science and Technology, vol.5, pp.397-403, 2017 (Link)
Kuzucu F.C., Öztokat Kuzucu C., Sariyer T., "Farklı Sulama Düzeyleri İle Yetiştirilen (Capsicum annuum L. cv. Yalova Yağlık 28) Biberde Depolama Sürelerinin Bazı Kalite Parametrelerine Etkileri", BAHÇE DERGİSİ, cilt.45, ss.195-198, 2015 (Link)
Sariyer T., Öztokat Kuzucu C., "Farklı Sulama Düzeyleri İle Yetiştirilen (Capsicum annuum L. cv. Yalova Yağlık 28) Biberde Prolin Uygulamalarının Morfolojik Parametrelere Etkileri", BAHÇE DERGİSİ, cilt.45, ss.417-422, 2015 (Link)
Dardeniz A., Akçal A., Sariyer T., "Fidanlık Parsellerindeki Aşı Noktası Dikim Yüksekliğinin Açık Köklü Aşılı Fidan Randıman ve Gelişimi Üzerine Etkileri", Ç.O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Derg., cilt.1, ss.9-13, 2013 (Link)
Sariyer T., Öztokat Kuzucu C., "Domates Fidesi Üretimi ve Domates Çeşitleri", Tarım Türk Derg., cilt.8, ss.24-28, 2013
Özbay N., Sariyer T., Korkmaz A., "Afyonkarahisar İli Ekolojik Şartlarına Uygun Sofralık Domates Çeşitlerinin Belirlenmesi.", Tr. Doğa ve Fen Derg., cilt.1, ss.64-70, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dardeniz A., Akçal A., Ali B., Sariyer T., Atik F., Harput N., "Effects of different levels of topping applications to the yield and quality of berries and canes in the summer shoots of Yalova Çekirdeksizi grape cultivar", 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, , , pp.316-316
Kuzucu F.C., Kaya S., Sariyer T., "EFFECTS OF TRICHODERMA HARZIANUM ON YIELD AND SOME QUALITY PARAMETERS OF TOMATO", 8. International Scientific Agricultural Symposium, Jahorina, BOSNA HERSEK, , vol.1, pp.383-383
Kuzucu F.C., Sariyer T., Şen C., "Effects Of Fruit Calibration On Storage Time And Fruit Quality Of Peach (cv. Elegant LadyAnd R7", VIII. International Scintific Agriculture Sysmposium, Jahorina, BOSNA HERSEK, , vol.1
Kuzucu F.C., Sariyer T., "“Elegant Lady” ve “R7” Şeftali Çeşitlerinde Meyve Kalibrasyonunun Muhafaza Süresi ve Meyve Kalitesine Etkileri Üzerine Bir Araştırma", II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.56-56
Sariyer T., Öztokat Kuzucu C., "Effects of Proline Applications on Yield and Quality Parameters in Kapija Pepper Grown under Different Irrigation Levels-2", 8th Annual Internatıonal Symposıum on Agrıculture at Athens, Athens, YUNANISTAN, 13-16 Temmuz 2015, no.AGR2015-1642, pp.1-13 (Link)
Sariyer T., Öztokat Kuzucu C., "Kapya Biberinde Farklı Sulama Düzeyleri ve Prolin Uygulamalarının Verim ve Kalite Parametrelerine Etkileri", 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2015, cilt.1, no.1, ss.63-63
Dardeniz A., Şeker M., Gündoğdu M.A., Sariyer T., Akçal A., Tunçel R., "Effects Of Different Planting Heights From Grafting Point For Grafted Vine Ratios and Nursery Yields Of Some Grape Varieties on 41B Rootstock", 48th Croatian and 8th Internatıonal Symposıum on Agrıculture, Dubrovnik, HIRVATISTAN, 17-22 Şubat 2013, pp.294-294
Öztokat Kuzucu C., Sariyer T., Kavak F., "Spirulina Uygulamasının Marulda Bazı Bitki ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri", 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2012, ss.642-647
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi