Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özkan M.F., "Book Review of The Awakening of Muslim Democracy: Religion, Modernity, and the State", Insight Turkey, vol.18, no.3, pp.286-287, 2016 (Link)
Özkan M.F., "Demokratlar'ın Dış Politika Gelenekleri Bağlamında Obama'nın Suriye Politikası", Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.1-35, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Özkan M.F., Baba G., "Unpredictable Power Broker: Russia'S Role In Iran'S Nuclear Capability Development", Ortadoğu Etütleri, cilt.6, ss.112-134, 2015 (Link)
Karagül S., Özkan M.F., "Bilgi Teknolojileri Ve Uluslararası İlişkilerde Fırsat-Tehdit Paradoksu", Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.X, pp.115-127, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özkan M.F., "Suriye Kürtleriyle İlgili Gelişmeler Karşısında İran Dış Politikası", II. Alkusam International Relations Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-6 Aralık 2019, pp.47-47 (Link)
Özkan M.F., Alkış M. , "İran Yönetim Biçimini Anlamlandırmak", II. Ortadoğu Sempozyumu, KIRIKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2016, pp.1-12
Karagül S., Özkan M.F., "Bilgi Teknolojilerinin Uluslararası İlişkilere Etkileri: Fırsatlar ve Riskler", 11. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Valetta, MALTA, 27-30 Kasım 2013, pp.1-1
Çiçekçi C., Özkan M.F., "İslam Devrimi Sonrasında İran Dış Politikasında Şii Jeopolitiği", Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2012, pp.86-87
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özkan M.F., "İran'ın Afrika Politikası", Afrika Politikası: 21. Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Arayışı, Çomak H., Ed., Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.777-786, 2017
Özkan M.F., "İslami Devrim İhracı Arayışlarından Pragmatizme Geçiş: İran'ın Orta Asya ve Kafkasya Politikası", 21. Yüzyılda Din ve Ululslararası İlişkilerdeki Dönüşüm, Ed. Oran Çoban F. , Ed., Sentez Nesriyat, Bursa, ss.317-340, 2017
Özkan M.F., "Stratejik İşbirliğinden Sıcak Çatışmanın Eşiğine: Komşularla Sıfır Sorun Politikası Bağlamında Türkiye-Suriye İlişkileri", Stratejik Derinlik Ekseninde Dış Politika Uygulamaları İdeal-Gerçek İkilemi, Kargül S. , Arslan İ., Ed., Ekin Yayınevi, Bursa, ss.57-95, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi