Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA LEVENT YENER
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Türk Dili ve Edebiyatı
Ana Bilm Dalı : Yeni Türk Dili
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 2393
E Posta Adresi : mlyenergmail.com | mlyenercomu.edu.tr
Mobil Telefon : +90 +905067923890
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/996/
Ofis : Fen edebiyat Fakültesi B Blok No:262
Eğitim Bilgileri
Doktora, EGE ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü/ Türk Dili ve Lehçeleri ABD, 2005-2010
Yüksek Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı/ Yeni Türk Dili ABD, 2001-2005
Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi , Türk Dili ve Edebiyatı, 1995-2001
Yaptığı Tezler
Doktora, "Çağdaş Çuvaş Türkçesinin Dil Özellikleri (Suvar Gazetesinden Hareketle) ", EGE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü/ Türk Dili ve Lehçeleri ABD Kasım, 2010.
Yüksek Lisans, "Şeyhül-islam Yahya Divanında Sözvarlığı", EGE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/Yeni Türk Dili ABD Ağustos, 2005.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Yeni Türk Dili
Dilbilim
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı
Türk Dili
Türkiye Türkçesi
Çuvaş; Güney-Batı "Oğuz" Lehçesi ve Edebiyatı
Eski Anadolu Türkçesi
Güney Batı: Oğuz Grubu Türk Dilleri
Eski Türkçe
Web Of Science Araştırma Alanları
Language & Linguistics
Linguistics
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi , 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi , 2011 - 2018
Yrd.Doç.Dr., ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2011
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 12.12.2018 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, 12.12.2011 - 12.12.2018
Akademik Kurul Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı, 27.02.2011 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 06.02.2011 - 21.11.2011
Verdiği Dersler
Sözcük Bilime Giriş, Lisans, 2018-2019
TÜRKİYE TÜRKÇESİ V, Lisans, 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Genel Dilbilim I, Lisans, 2015-2016
Çağdaş Türk Dil ve Lehçeleri I, Lisans, 2015-2016
Türkiye Türkçesi I, Lisans, 2015-2016
Bugünkü Türk Dilleri I, Lisans, 2015-2016
GENEL DİLBLİM I, Lisans, 2015-2016
TÜRKİYE TÜRKÇESİ I, Lisans, 2015-2016
Çağdaş Türk Dil ve Lehçeleri I, Lisans, 2015-2016
Eski Anadolu Türkçesi I , Lisans, 2015-2016
Türk Dili ve Tarihi, Lisans, 2015-2016
Bugünkü Türk Dilleri I, Yüksek Lisans, 2015-2016
TÜRKİYE TÜRKÇESİ V, Lisans, 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Seminer, Yüksek Lisans, 2014-2015
Söz Dizimi II, Yüksek Lisans, 2014-2015
Çağdaş Türk Dil ve Lehçeleri II, Lisans, 2014-2015
Türk Dili Tarihi II, Lisans, 2014-2015
Eski Anadolu Türkçesi II, Lisans, 2014-2015
Türkiye Türkçesi II, Lisans, 2014-2015
Eski Anadolu Türkçesi I, Lisans, 2014-2015
Türkiye Türkçesi I, Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2014-2015
TÜRKİYE TÜRKÇESİ V, Lisans, 2014-2015
Çağdaş Türk Dil ve Lehçeleri I , Lisans, 2014-2015
Sözdizimi I, Yüksek Lisans, 2014-2015
Bugünkü Türk Dilleri I, Yüksek Lisans, 2014-2015
Bitirme Ödevi, Lisans, 2014-2015
Sözdizimi I, Yüksek Lisans, 2013-2014
Alan Uzmanlık, Yüksek Lisans, 2013-2014
Alan Uzmanlık, Doktora, 2013-2014
Bugünkü Türk Dilleri I, Yüksek Lisans, 2013-2014
Türkiye Türkçesi III, Lisans, 2013-2014
Çağdaş Türk Dili ve Lehçeleri, Lisans, 2013-2014
Bitirme Ödevi, Lisans, 2012-2013
Çağdaş Türk Dil ve Lehçeleri I , Lisans, 2012-2013
Türkiye Türkçesi IV, Lisans, 2012-2013
Altayistiğe Giriş I, Doktora, 2012-2013
Özbekçe, Doktora, 2012-2013
Bugünkü Türk Dilleri I, Yüksek Lisans, 2012-2013
Genel Dilbilim I, Lisans, 2012-2013
TÜRKİYE TÜRKÇESİ V, Lisans, 2012-2013
TÜRKİYE TÜRKÇESİ III, Lisans, 2012-2013
Eski Anadolu Türkçesi I , Lisans, 2012-2013
Türkçe Kompozisyon II, Lisans, 2011-2012
Söz Dizimi II, Yüksek Lisans, 2011-2012
Anlam Bilimi, Yüksek Lisans, 2011-2012
Çağdaş Türk Dil ve Lehçeleri II , Lisans, 2011-2012
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ II, Lisans, 2011-2012
Eski Anadolu Türkçesi II, Lisans, 2011-2012
Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Morfolojisi, Doktora, 2011-2012
Gagauzca, Doktora, 2011-2012
Eski Anadolu Türkçesi I, Lisans, 2011-2012
Yönetilen Tezler
Doktora, B.Eriş-Karaoğlan, "Çuvaş Türkçesinde Kelime Grupları", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2018.
Doktora, M.Kuğu, "15. Yüzyıla Ait Bir Şeyh-name Tercümesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, E.Özdoğan, "Peyami Safa'nın Biz İnsanlar Romanında Sözvarlığı", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, K.Kesimli , "Kavsnâme (İnceleme-Metin-Dizin)/Kavsname (Analysis-Text-Index)", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, S. Bzour, "Tezkire-i Rumât (Dil incelemesi-metin-dizin)", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, M.Hasanoğlu, "Hüseyin Cahit Yalçın'ın Hayal içinde Romanında Söz Varlığı / The Vocabulary in The Novel Hayal içinde by Hüseyin Cahit Yalçın", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2016.
Yüksek Lisans, Ş.Keskinel, "Hüseyin Cahit Yalçın'ın "Nadide" Romanının Söz Varlığı/The Vocabulary of Hüseyin Cahit Yalçın's Novel "Nâdide" ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2016.
Yüksek Lisans, E.Güneş, "Türkiye Türkçesinde Sözyapımı ve İşlevsel Ek Tasnifi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, E.Azbay , " Hazâ Kitab-ı Kavsname (Analysis-Text-Index) / Haza Kitab-ı Kavsname (İnceleme-Metin-Dizin)", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Tez Savunma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Şubat, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Şubat, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma Jüri Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Şubat, 2016
Tez Savunma, Kitabül Felahat Tercümesi Doktora Tez Jürisi , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mart, 2015
A. Personel, Fen Edebiyat Fakültesi Akademik PErsonel Alım Sınavı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mayıs, 2012
Tez Savunma, Maddetül Hayat Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Şubat, 2012
Tez Savunma, Derviş Hüseyin Said Morevi'nin Musibetnamesi Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ekim, 2012
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yener M.L., "Emine Işınsu'nun Bir Yürek Satıldı Adlı Tiyatro Oyunu Üzerine", Ihlamur Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, cilt.11, no.76, ss.77-95, 2019
Yener M.L., "Meeker, M. E. Dede Korkut Etiği", Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.17, pp.290-250, 2018 (Link)
Yener M.L., "ANLAMCA KALIPLAŞMIŞ BİRLEŞİK EYLEMLERE YAPISALCI BİR BAKIŞ", DİL ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ, vol.GÜZ, pp.179-197, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Yener M.L., "ÇUVAŞÇA “VARAK” / ORTAK TÜRKÇE “ÖZEK” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE ", TEKE-Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.3, pp.124-131, 2014 (Link)
Yener M.L., "Ki'Li Tümceleri Yeniden Düşünmek: Ki'Li Tümceler Birleşik Tümce Midir Yoksa Bağli Tümce Mi?/ Rethinking The Sentences Constructed With Ki: Are The Sentences Constructed With “Ki” Compound Or Complex?", Modern Türklük Araştırmaları Dergisi/MTAD, vol.10, pp.165-176, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Yener M.L., "Çuvaşça “??/Yum”- Ortak Türkçe “Yum” Sözcüğü Üzerine/On The Word Chuvash Turkish “??/Yum”-Common Turkish “Yum”", azi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi/ Journal of Turkology Research, vol.6, pp.189-210, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Uçar E. , Yener M.L., "Eski Türkçede İlk Hecedeki Yuvarlak Ünlüler Meselesi Ve Divanu Lugat–İt Türk/ On The Question Of The First Syllable Rounded Vowels In Old Turkic And Divanu Lugati–İt Türk", ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, vol.4, pp.203-212, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Yener M.L., "Türk Dilinde Sözcük Türleri Tasnifi Sorunu Üzerine", Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.V, no.2, pp.606-623, 2007 (Link) (Özet) (Abstract)
Yener M.L., "Sinor, Denis, (Çev. Mustafa Levent Yener) "Altay Dillerindeki 'Kuzey' Kavramı İçin Kullanılan Terimler Üzerine Düşünceler"", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.VI, ss.531-535, 2006
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yener M.L., "BALIKESİRLİ YAZAR METİN SAVAŞ’IN “ERLİK” ROMANI ÜZERİNE: SIFATLARIN SEMANTİK DEĞERLENDİRMESİ VE SIFATLARIN ANLATIMA KATKISI", 1. TÜRKKÜM-Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi Çin Seddi’nden Adriyatik’e Geleceğe Bakış, BALIKESİR, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2018, pp.66-80
Yener M.L., "Türkçede Ek Eylemin İşlevi: Ad Tümcelerini Yeniden Düşünmek", 1. Uluslararası Rumeli Sempozyumu, KIRKLARELİ , TÜRKIYE, 12-12 Mayıs 2018, vol.Özel Sayı, no.4, pp.134-152
Yener M.L., "Kutadgu Biligdeki Hayvan Adları ve Türklerde Hayvan Sembolizmi", YTSAM Atebet’xxü-l Hakayık ve lk Dönem İslami Eserler Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 28 Temmuz - 30 Ağustos 2018, vol.25/1, no.105, pp.139-196
Yener M.L., "Eski Türkçede İlk Hecede Yuvarlak Ünlüler Meselesi: Çok Zamanlı ve Karşılaştırmalı Değerlendirme", YTSAM TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI, ANKARA, TÜRKIYE, 13-16 Kasım 2017, vol.24, pp.45-56
Uçar E. , Yener M.L., "Türkmencedeki Moğolca Alıntı Kelimeler Üzerine (Deneme)", I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı , İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2007, vol.V, pp.2185-2193
Kitap ve Kitap Bölümleri
Yener M.L., "Altayistiğe Giriş", Çeviri, Paradigma, Çanakkale, 2018
Yener M.L., "Eylemsi Öbeklerinin Dizimsel Özellikleri ve Birleşik Tümceler Üzerine", in: Uluslararası Türk Akademisi Prof. Dr. Talât Tekin Hatıra Kİtabı, SERTKAYA, O. F., EKER, S., ŞİRİN, H., UÇAR, E., Eds., Çantay Yayınları, İstanbul, pp.1251-1277, 2017 (Link)
Yener M.L., Ed., " Erdem Uçar "Uygurca Altun Yaruk Sudur Ix. Tegzinç"", Dinozor, İZMİR, 2013
Yener M.L., "William Herbert, Attila- Hunların Hükümdarı Ve Ataları", Çeviri, İLYA YAYINEVİ, İZMİR, 2011 (Link)
Yener M.L., "Namık Kemal Cezmi", Çeviri, İLYA YAYINEVİ, İZMİR, 2005 (Link)
Yener M.L., "Sami Paşazade Sezai Sergüzeşt", Çeviri, İLYA YAYINEVİ, İZMİR, 2005 (Link)
Yener M.L., "Mehmet Rauf Eylül", Çeviri, İLYA YAYINEVİ, İZMİR, 2005
Yener M.L., "Namık Kemal İntibah (Uyanış)", Çeviri, İLYA YAYINEVİ, İZMİR, 2005 (Link)
Yener M.L., "Mehmet Murat Turfanda Mı Yoksa Turfa Mı?", Çeviri, İLYA YAYINEVİ, İZMİR, 2003 (Link)
Yener M.L., "Nâbizâde Nâzım Karabibik - Zehra", Çeviri, İLYA YAYINEVİ, İZMİR, 2003 (Link)
Yener M.L., "Ahmet Mithat Hasan Mellah", Çeviri, İLYA YAYINEVİ, İZMİR, 2003
Yener M.L., "Ahmet Mithat Felatun Bey Ve Rakım Efendi", Çeviri, İLYA YAYINEVİ, İZMİR, 2003 (Link)
Yener M.L., "Şemsettin Sami Taaşşuk-I Tal’At Ve Fitnat", Çeviri, İLYA YAYINEVİ, İZMİR, 2003 (Link)
Diğer Yayınlar
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Journal of Old Turkic Studies, Editör, 05.02.2017 - 31.07.2017
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Anadolu Semiyotik Araştırmalar Derneği, , Üye, 01.08.2019 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
1. TÜRKKÜM-Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi Çin Seddi’nden Adriyatik’e Geleceğe Bakış, Balıkesir, Ağustos 2018
YTSAM Atebet’ü-l Hakayık ve İlk Dönem İslami Eserler Sempozyumu, Ankara, Haziran 2018
1. Uluslararası RUMELİ SEMPOZYUMU [Dil, Edebiyat, Çeviri], Kırklareli, Mayıs 2018
YTSAM TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI, Ankara, Kasım 2017
5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu , Pamukkale Üniversitesi/ Denizli, Aralık 2012
Ululararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu 'Kaşgarlı Mahmud ve Dönemi, Ankara, Mayıs 2008
I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Çeşme-İzmir, Nisan 2006
Bilimsel Hakemlikler
TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
RESSJOURNAL, (Route Education and Social Science Journal ), Dergide Hakemlik, Şubat 2015
RESSJOURNAL, (Route Education and Social Science Journal ), Dergide Hakemlik, Ekim 2014
Çanakkale Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2014
Çanakkale Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2014
KARADENİZ ARAŞTIRMALARI BALKAN, KAFKAS, DOĞU AVRUPA VE ANADOLU İNCELEMELERİ DERGİSİ/KARAM, Dergide Hakemlik, Eylül 2012
KARADENİZ ARAŞTIRMALARI BALKAN, KAFKAS, DOĞU AVRUPA VE ANADOLU İNCELEMELERİ DERGİSİ/KARAM, Dergide Hakemlik, Haziran 2012
Etkinlik Organizasyonu
VIII. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2015
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 8
Web Of Science H İndeksi : 0
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 5
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 2
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Yeni Türk Dili, Eski TÜrk Dili, Türk Lehçe ve Edebiyatları, Çuvaşça
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :New Turkic, Old Turkic, Turkic Languages and Dialects, Chuvash
Research Areas : Çuvaş atasözleri üzerine sentaktik inceleme, Çuvaşça söz yapımı, Eski Anadolu Türkçesinin sözdizimi.
Current Research Activities :

Syntactic analyses on Chuvash proverbs; Chuvash word formation, Syntax od Old Anatolina Tukish

Temel Eserler
Yener M., "Çuvaşça “??/Yum”- Ortak Türkçe “Yum” Sözcüğü Üzerine/On The Word Chuvash Turkish “??/Yum”-Common Turkish “Yum”", azi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi/ Journal of Turkology Research , vol.6, pp.189-210, 2012
Yener M., "Türk Dilinde Sözcük Türleri Tasnifi Sorunu Üzerine", Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.V, no.2, pp.606-623, 2007
Uçar E., Yener M., "Türkmencedeki Moğolca Alıntı Kelimeler Üzerine (Deneme)", I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı , , 9-15 Nsan 2006, vol.V, pp.2185-2193
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi