Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Trakya Üniversiteler Birliği Paydaşlı BAP Proje Çıktıları Sunum Etkinliği Düzenlenecektir

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) Alt Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda 8 Kasım 2017 Çarşamba günü TÜB paydaşı üniversiteler üretiminde bulunan Lisansüstü tez BAP kaynaklarınca yürütülen son iki yıla ait projelerin poster, sunu ya da sunulu bildiri şeklinde sunulduğu bir etkinlik düzenlenecektir.

Buna göre TÜB paydaş üniversiteleri bünyesinde Lisansüstü Tez ve BAP kaynaklarınca yürütülen son iki yıl içerisinde tamamlanmış projelerin bölgede bulunan potansiyel Ar-Ge kullanıcı ve uygulayıcıları ile buluşturulması, üretilen yeni bilgilerin saha ve yararlanıcılarla paylaşılması ve somut çıktılara yönelik bir ortam oluşturulması amacıyla 8 Kasım 2017 Çarşamba günü 09.30-16.00 saatleri arasında Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda sözlü sunumları, yine aynı tarihte Namık Kemal Üniversitesi Fuaye Salonu'nda poster sunumları yapılacaktır.

Etkinlik içeriği, sözlü sunum kuralları ve poster hazırlama kuralları  yazımız ekinde yer almaktadır.

Bu kapsamda sunumu yapılacak olan projenin 30 Ağustos 2015-30 Ağustos 2017 tarihleri arasında tamamlanmış olması ve BAP kapsamında desteklenmiş olması (Bilimsel Araştırma Potansiyelini Destekleme projeleri hariç) esastır.

Sunum yapılacak projelerin bilgilerinin ekte sunulan “Proje özetleri” formatına göre hazırlanarak en geç 6 Ekim 2017 tarihi mesai bitimine kadar bap@comu.edu.tr adresine sunum şekli belirtilerek (poster / sözlü sunum) gönderilmesi önem arzetmektedir.

Etkinlik içeriği ve proje özetleri formatına  BAP web sayfasından ulaşılabilir: http://arastirma.comu.edu.tr 

 

 

Geri Okunma Sayısı: 2577
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi