Yüceer M., Caner C., "Geleneksel Yumurta ve Yumurta Ürünleri", 1. Uluslararası Adriyatik'ten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu - 1'st International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, TÜRKIYE, 15-17 Nisan 2010, pp.411-412