Uğurlu B., Bayram U., Er R.N., "Elektrik Enerjisi Kaynaklarının Güç Tüketimine Göre Otomatik Olarak Belirlenmesi", UBAK 7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 13-14 Mart 2020, vol.2, no. 978-605-7736-83-3, pp.271-276