Yüceer M., Temizkan R., Aldemir H., Caner C., "Atımlı Işık (Pulsed Light) Uygulamasının Gıdalarda Kullanımı", 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi , VAN, TÜRKIYE, 7-11 Ekim 2015, ss.244-245