Yüceer M., "Sıvı Yumurtada Ultrases Tekniği Kullanımının Ürünün Bazı Fiziksel ve Fonksiyonel Özellikleri Üzerindeki Etkisi", Gıda, cilt.43, ss.1019-1029, 2018