Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Uygulamalı Sosyoloji
İktidar
Kimlik
Göç
Sanat
Ekonomi Politikalar
Sivil Toplum
Kültür
Kadın
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Sosyoloji
Politik Sosyoloji
Eğitim Sosyolojisi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Sociology
Social Issues
Health Policy & Services
Political Science
Women'S Studies
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi