Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga Meslek Yüksek Okulu, 2019 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, B.İ.İB.F., 2012 - 2019
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İ.İ.B.F. , 2005 - 2012
VERDİĞİ DERSLER
Türk Siyasal Yaşamı, Lisans, 2017-2018
Çağdaş Siyasal Akımlar, Lisans, 2017-2018
Siyaset Sosyolojisi, Yüksek Lisans, 2017-2018
AraştırmaTasarımı, Doktora, 2017-2018
Toplumsal Yapı, Lisans, 2016-2017
Sosyoloji, Lisans, 2012-2013
Siyaset Sosyolojisi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Halkla İlişkiler, Lisans, 2012-2013
Kent Sosyolojisi, Lisans, 2011-2012
Sosyal Politika, Lisans, 2011-2012
Kadın Çalışmaları, Lisans, 2011-2012
Temel Hukuk Bilimi, Lisans, 2011-2012
Hukuka Giriş, Lisans, 2010-2011
Aile Sosyolojisi, Lisans, 2010-2011
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, H.Şen, "Zorunlu Göçle Türkiye’ye Gelen Suriyelilerin Entegrasyonu: İstanbul İli Örneği ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2020.
Doktora, Y.Acar, "Siyasi Öznelerde İdeolojik Körlüğün Etkisi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2020.
Yüksek Lisans, G.Öztürk, "Türkiye’deki Afet Yönetimi Politikalarında Sivi Toplum Kuruluşlarının Rolleri ve İşlevleri: Marmara Bölgesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, B.Şener, "Şiddete Maruz Kalan Kadınların Neoliberal Feminizm Ve Kültürel Feminizm Bağlamında Hayata Tutunma Biçimleri ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, M.Gün, "Tartışmacı (Müzakereci) Demokrasi İşlevselliğinin Sosyal Medya(Twitter) Yolu İle Deneyimlenmesi: Kadıköy Belediyesi Örneği ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, M.Keleş, "Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Yol Açan Temel Etmenlerin Feminist Teorilerden Hareketle Çözümlenmesi ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, A.Ürünal, " Türkiye’de Diş Ticaret Uygulamalarinin Hukuki Analizi: 4458 Sayili Gümrük Kanunu Özelinde ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, F.Deniz, "Türkiye'deki Neoliberal Devlet Anlayışının Yükseköğretimdeki Yapısal ve İşlevsel Dönüşümündeki Rolü: ÇOMÜ Örneği. ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, E.Özdemir, "Bir Sivil Toplum Örgütlenme Modeli: Amargi Kadın Kooperatifi Özelinde", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2010.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Haziran, 2010
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst., Ekim, 2007
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, OTDÜ Sosyal Bilimler.Enst., Ağustos, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi