Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :İktidar, kimlik,Balkan Kimliği, eğitim, kadın, neoliberal sağlık politikaları,
Research Areas:Power, identity,in the Balkan ID education, women, neoliberal health policies
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :BAP

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi