Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kadına Yönelik Şiddet Anlatılarının Neoliberal Ekonomi/Politik Perspektiften Analizi: "#sendeanlat Tweeti ve Şiddeti Deneyimlemiş Kadınlar Özelinde"", BAP Arastırma Projesi, SBA-2016-770, Yönetici, 2018
"Sosyal ve Kültürel Kimliklerin Oluşma Süreci ve Farklı Kimliklerin Birarada Yaşayabilme Olanakları : Çanakkale Örneği", BAP Arastırma Projesi, 2010/44, Yönetici, 2012
"Neoliberal Politikaların Sağlık Çalışanları Üzerindeki Çoklu Etkileri: :Çanakkale Devlet Hastanesi ve Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarının Karşılaştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2010/45, Yönetici, 2012
"Hemşehri Derneklerinin Siyasi/Ekonomik/Sosyal/ Rolleri: İstanbul İli ", TÜBITAK Projesi, 197, Araştırmacı, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi