Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. ÖZGÜN AKÇAY
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Mühendislik Fakültesi
Bölüm : Harita Mühendisliği
Ana Bilm Dalı : Fotogrametri ve Uzaktan Algılama
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 2132
Faks : +90 286 2180541
E Posta Adresi : akcaycomu.edu.tr
Web Adresi : harita.muhendislik.comu.edu.tr/
Ofis : Z-30
Posta Adresi : ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi, Mühendislik Fak., Harita Müh. Bölümü, Z-30, Çanakkale
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ, 2002-2008
Yüksek Lisans, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ, 1999-2002
Lisans, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İNŞAAT FAKÜLTESİ, JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ, 1994-1999
Yaptığı Tezler
Doktora, "An ontological approach to relevant visualisation in mobile GIS", İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Geomatik Mühendisliği GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ Nisan, 2008.
Yüksek Lisans, "Panoramik görüntüleme ve turist bilgi sistemi pilot projesi", İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ Haziran, 2002.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
Fotogrametri
Uzaktan Algılama
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Harita Mühendisliği
Fotogrametri
Uzaktan Algılama
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Web Of Science Araştırma Alanları
Engineering, Multidisciplinary
Computer Science, Information Systems
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2012 - 2017
Arş.Gör., İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İNŞAAT FAKÜLTESİ, 2001 - 2012
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ, , 14.08.2016 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA, , 30.11.2012 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Dijital Fotogrametri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Programlama, Lisans, 2017-2018
Fotogrametri II, Lisans, 2017-2018
CBS'de Programlama, Yüksek Lisans, 2017-2018
Uzaktan Algılama II, Lisans, 2017-2018
Jeodezik Ölçme III, Lisans, 2017-2018
Geomatik'te Matlab Uygulamaları, Lisans, 2017-2018
Fotogrametri I, Lisans, 2017-2018
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, E.Açıksarı, "Polarimetrik sar ve optik uydu görüntülerinin veri füzyonu ile sınıflandırma analizi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, M.Sarı, "Heyelan alanlarının fotogrametrik yöntemle izlenmesinde yazılım çözümleri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Durgut, "Bilgisayar donanımlarının termal kamera ile incelenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Şubat, 2013
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Akçay Ö., Pekmezci B.Y., Seker D.Z., Tuncel E.Y., Atahan H.N., "Fiber quantity analysis of cementitious composite using multifocus imagery", POLYMER COMPOSITES, vol.39, pp.2126-2134, 2018
Akçay Ö., Avşar E.Ö., İnalpulat M., Genç L., Çam A., "Assessment of Segmentation Parameters for Object-Based Land Cover Classification Using Color-Infrared Imagery", ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, vol.7, no.424, pp.1-26, 2018
Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Erenoğlu O., "An UAS-assisted multi-sensor approach for 3D modeling and reconstruction of cultural heritage site", JOURNAL OF CULTURAL HERİTAGE, vol.26, pp.79-90, 2017
Akçay Ö., "Landslide Fissure Inference Assessment by ANFIS and Logistic Regression Using UAS-Based Photogrammetry", ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, vol.4, pp.2131-2158, 2015 (Link)
Gunay A., Akçay Ö., Altan M.O., "Building A Semantic Based Public Transportation Geoportal Compliant With The Inspire Transport Network Data Theme", EARTH SCIENCE INFORMATICS, vol.7, pp.25-37, 2014
Akçay Ö., Altan M.O., "An Ontology-Based Visualization for Mobile Geoinformation Services.", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.6, no.4, pp.993-1000, 2011
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Açıksarı E., Akçay Ö., "İkili PolSAR Görüntülerinin Çok Zamanlı Ayrışma ve Kontrolsüz Sınıflandırma Analizi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, pp.69-87, 2018
Akçay Ö., Erenoğlu R.C., Avşar E.Ö., "The Effect of JPEG Compression in Close Range Photogrammetry", International Journal of Engineering and Geosciences, vol.2, pp.35-40, 2017 (Link)
Durgut A., Akçay Ö., "Performance Analysis of Thermal Camera Calibration Patterns", Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, cilt.21, ss.131-144, 2016
Durgut A., Akçay Ö., "Termal Kamera İle Ekran Kartının 3 Boyutlu Modelinin Oluşturulması", Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A- Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, cilt.17, ss.51-63, 2016
Erenoğlu O., Erenoğlu R.C., Akçay Ö., "Erenoğlu, O., Erenoğlu, R.C., Akçay, Ö., 2015. " Determination surface characteristics and alteration of Koru mining area by UAV photogrammetry", Coordinates", Coordinates, vol.11, pp.39-43, 2015
Akçay Ö., Altan O., "Varlık Teorisi Ile Konum Destekli Hizmetler'De Görselleştirme", İTÜ Dergisi, no.3, ss.49-56, 2009
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kaya F.Z., Akçay Ö., Avşar E.Ö., Aydar U., "Su Altı Fotogrametrik Belgelemede Güncel Uygulamalar ", 17.TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, ANKARA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2019, ss.1-9
Turan D., Aydar U., Akçay Ö., Avşar E.Ö., "Çanakkale İli Avlak ve Av Hayvanları Yaşam Alanlarının CBS İle Belirlenmesi", X. TUFUAB TEKNİK SEMPOZYUMU, AKSARAY, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2019, pp.1-3
Altinoluk E., Akçay Ö., Avşar E.Ö., Aydar U., "Recent Approaches in Segmentation Analysis With Deep Learning Methods", X. TUFUAB TEKNİK SEMPOZYUMU, AKSARAY, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2019, pp.1-8
Kaya F.Z., Aydar U., Avşar E.Ö., Akçay Ö., "OSTSA An Open Source Toolbox for Segmentation Accuracy Analysis", International Symposium on Applied Geoinformatics, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2019, pp.1-1
Açiksari E., Akçay Ö., Avşar E.Ö., "Sentinel-1 Polsar ve Sentinel-2 Optik Uydu Görüntülerinin Füzyon İle Sınıflandırılması", VII. Uzaktan Algılama CBS Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 18-21 Eylül 2018, ss.1-8
Aydin G., Avşar E.Ö., Akçay Ö., "Uydu Görüntülerinden Zamansal Değişim Analizi İçin Matlab Tabanlı Bir Arayüz Tasarımı", VII. Uzaktan Algılama CBS Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 18-21 Eylül 2018, ss.1-8
Akçay Ö., Avşar E.Ö., "The Effect Of Image Enhancement Methods Durıng Feature Detectıon And Matchıng Of Thermal Images", ISPRS Hannover Workshop: HRIGI 17 – CMRT 17 – ISA 17 – EuroCOW 17, Hannover, ALMANYA, 6-9 Temmuz 2017, vol.XLII-1/W1, pp.575-578
Akçay Ö., Avşar E.Ö., İnalpulat M., Civelek T., Genç L., "Object-Based Analysis of Recreation Areas Using High Resolution Color Infrared Aerial Images, Case Study: Çanakkale, TUrkey", VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.2-2
Akçay Ö., Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., "Correction and Densification of UAS-Based Photogrammetric Thermal Point Cloud", ISPRS 2016 - XXIII ISPRS Congress, III/2 16/7 16:30: III/2 - Point Cloud Processing 2, Prag, CEK CUM., 12-19 Temmuz 2016, vol.1, pp.1-4
Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Erenoğlu O., "Analysis of Strain Rate during 24 May 2014 Gökçeada Earthquakes (NW Turkey) Using GPS/GNSS Surveys", European Geosciences Union General Assembly 2016, Viyana, AVUSTURYA, 18-22 Nisan 2016, pp.1-1
Erenoğlu O., Akçay Ö., Erenoğlu R.C., "Jeotermal Alanlarda Termal Fotogrametri ile Farklı Litolojik Birimlerin ve Kaynak Alanlarının Belirlenmesi", 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 2016, ss.1-1
Güngördü D., Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Erenoğlu O., ""A Novel Approach based on GPS/GNSS Surveying to Monitor Excessive Active Landslide: A Case Study of Intepe Landslide"", European Geosciences Union General Assembly 2016, Viyana, AVUSTURYA, 18-22 Nisan 2016, pp.1-1
Güngördü D., Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Erenoğlu O., "Doğal Afetlerin İzlenmesinde GPS Duyarlı Konumlama İçin Geliştirilen Web Tabanlı Online Servislerin Analizi", 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.1-1
Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Erenoğlu O., Bedir M., "Heyelan İzleme Amaçlı İHA Destekli Uzaktan Algılama ve GPS/ GNSS Yöntemlerinin Doğruluk Analizi Karşılaştırılması", 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 2016, ss.1-1
Akçay Ö., Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., Yilmaztürk F., Karaca Z., "Thermal 3d Modeling Of Geothermal Area Using Terrestrial Photogrammetry", European Geosciences Union General Assembly 2015, Viyana, AVUSTURYA, 12-17 Nisan 2015, pp.1-1 (Link)
Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., Akçay Ö., "A New Approach for Mapping Different Types of Rock and Alteration Properties using Photogrammetry Assisted UAS: A Case Study for Karadag Mining Area", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, BULGARISTAN, 5-6 Kasım 2015, pp.1--10
Erenoğlu O., Akçay Ö., Erenoğlu R.C., "Classification of Geological Characteristics using Thermal Camera Images: A Case Study from Tuzla Geothermal Area (Çanakkale-TURKEY)", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, BULGARISTAN, 5-6 Kasım 2015, pp.1-10
Akçay Ö., Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., "Accuracy Assessment of Unmanned Aerial System (UAS) - based Thermal Photogrammetry", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofya, BULGARISTAN, 5-6 Kasım 2015, pp.1-10
Erenoğlu O., Erenoğlu R.C., Akçay Ö., "Geological And Geomorphological Characterizations Of Landslides On The Coast Of The Biga Peninsula (Çanakkale, Nw Turkey)", European Geosciences Union General Assembly 2015, Viyana, AVUSTURYA, 12-17 Nisan 2015, pp.1-1 (Link)
Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Erenoğlu O., "Estimating Of Landslide By Repeated Gps/Gnss Measurements In The Ambaroba Region, Canakkale, Nw Turkey ", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, SOFYA, BULGARISTAN, 5-6 Kasım 2015, pp.1-10
Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Erenoğlu O., Karaca Z., "Gnss Assisted Uas Based Monitoring Of Ambaroba Landslide, Canakkale, Nw Turkey", European Geosciences Union General Assembly 2015, Viyana, AVUSTURYA, 12-17 Nisan 2015, pp.1-1 (Link)
Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Karaca Z., Erenoğlu O., Şengül E., Yücel M.A., "Monitoring Of Landslides Using Repeated Kinematics Gps Observables In Sevketiye Town, Biga Peninsula, Çanakkale, Nw Turkey", EGU General Assembly, Viyana, AVUSTURYA, 27 Nisan - 2 Mayıs 2014, pp.1-1
Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Karaca Z., Erenoğlu O., Şengül E., Yücel M.A., "Tekrarlı Kinematik Gps Ölçüleri Ile Heyelanlarının İzlenmesi: Adatepe Heyelanları (Biga Yarımadası, Çanakkale, Türkiye) Örneği", 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı (TJK), ANKARA, TÜRKIYE, 14-18 Nisan 2014, ss.1-1
Erenoğlu O., Erenoğlu R.C., Akçay Ö., "Determination Surface Characteristics And Alteration Of Koru Mining Area (Nw Turkey) By Uav Photogrammetry", FIG Congress 2014, Kuala Lumpur, MALEZYA, 16-21 Haziran 2014, pp.1-1
Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Erenoğlu O., Şengül E., Karaca Z., "Uav Based Monitoring Of Adatepe Landslide, Canakkale, Nw Turkey", FIG Congress 2014, Kuala Lumpur, MALEZYA, 16-21 Haziran 2014, pp.1-1
Akçay Ö., Akyılmaz O., Tunçdemir H., Güçlü E., Yılmaztürk S., Motagh M., "Monitoring and evaluation of the continuous surface changes on Orhaneli open-mine pit", 5th TerraSAR-X / 4th TanDEM-X Science Team Meeting, Oberpfaffenhofen, ALMANYA, 10-14 Haziran 2013, pp.1-4
Erenoğlu O., Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Sinecan M., "Preliminary Results On The Geology And Alteration Characteristics Obtained By Uav. A Case Study From Biga Peninsula (Nw Turkey)", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofia, BULGARISTAN, 7-8 Kasım 2013, pp.1-1
Akçay Ö., Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., Sinecan M., "The Visualization Of Historical Monuments Using Photogrammetry Case Study: Gallipoli Peninsula", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofia, BULGARISTAN, 7-8 Kasım 2013, pp.1-1
Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Şengül E., Komut T., Erenoğlu O., "Monitoring Of Landslides Using Geomatics And Geophysical Methods: The First Findings From Sevketiye Landslide, Canakkale, Nw Turkey", International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofia, BULGARISTAN, 8-9 Kasım 2013, pp.1-1
Erenoğlu R.C., Akçay Ö., Erenoğlu O., Şeker D.Z., "Effect Of Climatic Change On Guzelyalı Landslides, Nw Canakkale, Turkey", 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2013, pp.1-1
Akçay Ö., Erenoğlu R.C., Yücel M.A., "Tarihi Aynalı Çarşının Fotogrametrik Yöntem Ile Modellenmesi", 14.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2013, ss.1-1
Şanliyüksel D., Yücel M.A., Karaca Z., Çetiner S. Z., Kamaci C., Erenoğlu R.C., et al.,"Determining the Geochemical Characteristics of Geothermal Resources and Generating a Geothermal Information System of Thermal Waters in Biga Peninsula, NW Turkey.", 245th ACS National Meeting & Exposition, New Orleans, ABD, 7-11 Nisan 2013, pp.0-0
Tunçdemir H., Akçay Ö., Akyılmaz O., Güçlü E., Yılmaztürk S., Motagh M., "A Methodology for Deformation Control with InSAR: Orhaneli Open Pit Mine Case Study", 23RD INTERNATIONAL MINING CONGRESS AND EXHIBITION OF TURKEY, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Nisan 2013, pp.1-8
Akçay Ö., "An Ontological Route Determination Service", The International Symposium on Spatial-Temporal Analysis and Data Mining, INGILTERE, 18th-19th July 2011
Akçay Ö., Altan O., "Spatial Relations And Inferences For Context Aware Visualization", Joint International Conference on Theory, Data Handling and Modelling, HONGKONG, 26-28 May.2010, pp.484-486
Akçay Ö., Altan O., "Symbol-Based Simplification With Fuzzy Logic Approach On Mobile Devices", ISPRS Congress Beijing 2008, ÇIN HALK CUM., 3-11 July 2008
Altan O., Külür S., Toz G., Şeker D.Z., Demirel H., Duran Z., et al., "Tarihi Kent Dokusunun Korunmasında Fotogrametrinin Kullanım Olanakları", Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları’08 Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2-6 Kasım 2008, ss.553-560
Akçay Ö., Altan O., "Varlık Bilimi (Ontoloji) İle Konum Destekli Hizmetlerde (Kdh) Görselleştirme", Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Semposzyum, İSTANBUL, TÜRKİYE, 5-7 Haziran 2007
Akçay Ö., Altan O., "Ontology For Context-Aware Visualization Of Spatial Data In Mobile Devices", Joint Workshop - Visualization and Exploration of Geospatial Data, ALMANYA, 27 - 29 June 2007
Akçay Ö., Yılmaztürk F., "Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Ile Web Tabanlı Cbs (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Tasarımı", 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 28 Mart - 1 Nisan 2005, ss.1013-1020
Yılmaztürk F., Akçay Ö., "Jpeg Görüntü Sıkıştırmanın Yakın Mesafe Dijital Fotogrametri Dijital Fotogrametri Üzerindeki Etkiler", 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 28 Mart - 1 Nisan 2005, ss.918-925
Duran Z., Akçay Ö., Toz G., Gülersoy N.Z., "Landscape Modelling And Visualization In Suburban Areas: A Case Study", The Icomos & Isprs Committee For Documentation Of Cultural Heritage, ITALYA, 26 September - 1 October 2005, pp.783-786
Akçay Ö., Yılmaztürk F., "An Approach For Representation Of Historical Objects By Means Of 2d Web-Based Gis", The Icomos & Isprs Committee For Documentation Of Cultural Heritage, ITALYA, 26 September - 1 October 2005, pp.622-624
Akçay Ö., Duran Z., Doğru A.G., Toz G., Altan O., "Panoramic Image Integration Within A Web-Based Gis Application", ISPRS 2004 XXth International Congress, TÜRKIYE, Temmuz 2004, pp.371-374
Akçay Ö., Altan O., "Design Of A Tourist Information System (Tis) And Integration With A Panoramic Imaging", CIPA 2003 XIXth International Symposium -New perspectives to save cult, TÜRKIYE, 30 Septemper - October 2003, pp.157-160
Saroğlu E., Yasa F., Akçay Ö., Abalı H., Musaoğlu N., "Coastal And Erosion Risk Analysis Using Remote Sensing And Gis: A Case Study In Sile And Agva Towns", 23th Earsel Conference, BELÇIKA, 2-5 June 2003, pp.349-352
Akçay Ö., Altan O., Ergün B., "TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU", Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu,, KONYA, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2002, ss.1--
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Çanakkale İline Ait Turistik Merkez Ve Ören Yerlerinin Dezavantajlı Gruplar İçin Uygunluğunun Tespit Fizibilitesi, Harita Modelinin Çıkartılması Ve Web Otomasyonu ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, GMKA, Araştırmacı, 2013
"Çanakkale İli (Biga Yarımadası) Jeotermal Kaynakları ve Özelliklerinin Belirlenmesi, Biga Yarımadası Jeotermal Bilgi Sistem ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, GMKA, Araştırmacı, 2012
"İnsansız hava aracı verileriyle anlık üç boyutlu haritalandırma ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, Bilim Sanayi, Araştırmacı, 2014
"Nesnelerin Yersel Fotogrametrik Yöntemlerle Üç Boyutlu Modellenmesi ve Doğruluk Analizi ", BAP Arastırma Projesi, ÇOMÜ BAP, Yönetici, 2014
"İha Destekli Dijital Ve Termal Kamera Görüntülerine Dayali Jeotermal Analiz Yöntemleri ", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK, Yönetici, 2015
"Açık ocak maden işletmelerindeki şev hareketlerinin InSAR ve GPS teknikleriyle izlenerek aşırı yer değiştirmelerin önceden belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, İTÜ BAP, Araştırmacı, 2014
"ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi Halihazır Haritası ve Üç Boyutlu Kampüs Modelinin Oluşturulması ", BAP Arastırma Projesi, ÇOMÜ BAP, Araştırmacı, 2014
"Geomatik yöntemlerle heyelanların izlenmesi ve coğrafi bilgi sistemi destekli tematik haritaların oluşturulması: Biga yarımadası (Çanakkale) örneği ", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK, Araştırmacı, Devam Ediyor
"ÇOMÜ KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ KURULUMU PİLOT UYGULAMASI", BAP Alt Yapı, FAY-2017-1197, Yönetici, Devam Ediyor
"Yüksek Çözünürlüklü Hava Fotoğrafları İle Kentsel-Kırsal Gelişimin İzlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, PR1, Yönetici, Devam Ediyor
"Yüksek Çözünürlüklü Hava Görüntülerinin Derin Öğrenme ile Sınıflandırılmasında Yeni Ağ Tasarımı ve Analizi", TÜBITAK Projesi, 119Y363, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
ISPRS International Journal of Geo-Information, Editörler Kurulu Üyesi, 01.03.2012 - Devam Ediyor
Ödüller ve Burslar
Yurtdışı doktora araştırma, TÜBİTAK, Temmuz 2005
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Fotogrametri, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Araştırma ilgi alanlarım arasında uzaktan algılama verilerinden arazi kullanımı ve arazi örtüsü değişiminin izlenmesi, görüntü segmentasyonu ve sınıflandırması, fotogrametrik üç boyutlu model oluşturma, SAR / InSAR / PolSAR veri işleme ve analizi yer alıyor.
Research Areas :Photogrammetry, Remote Sensing, Geographical Information Systems
Current Research Activities :

My research interests include monitoring land use & land cover change from remote sensing data, image segmentation and classification, photogrammetric three dimensional modelling, SAR / InSAR / PolSAR data processing and analysis.

Biyografi
Biyografi (TR) :Doç. Dr. Özgün Akçay 1976 yılında Samsun'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İTÜ Geomatik Mühendisliği Fotogrametri Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı. Doktora eğitimi süresince Avusturya'nın Viyana Üniversitesi ve Almanya'nın Hannover Üniversitesi'nde burslu araştırmacı olarak çalıştı. 2012 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Harita Mühendisliği Bölümü'nde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2017 yılında Harita Mühendisliği alanında doçentlik unvanını kazandı. ÇOMÜ Harita Mühendisliği Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Anabilim Dalı Başkanlığı ve Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevlerini halen sürdürmektedir. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.
Dokumanlar
Tarih D. Türü Döküman Tanımı / Adı İndir
20/05/2019 10:05 Diğer cv_english
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi