Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi ALKAN ÖZTEKİN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
Bölüm : Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi
Ana Bilm Dalı : Avlama Teknolojisi
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 2322
E Posta Adresi : alkanoztekincomu.edu.tr | alkanoztekinhotmail.com
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/alkanoztekin/
Ofis : Deniz Bilimleri ve Tek. Fak. 0091
Posta Adresi : ÇOMÜ.Deniz Bilimleri ve Tek. Fak.Terzioğlu Kamp. Çanakkale
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri, 2008-2012
Yaptığı Tezler
Doktora, "Kuzey Ege Denizi'nde Kullanılan Dip Paragat Takımlarının Av Kompozisyonları ve Seçiciliğinin Belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ su ürünleri su ürünleri Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, "Sarpa Balığı Avcılığında Kullanılan Sade Alamana Ağlarının Seçiciliği ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Ocak, 2007.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
DENİZDE KİŞİSEL CANKURTARMA TEK. , Denizcilik Müsteşarlığı, 2014
GÜVENLİKLE İLGİLİ TANITIM, Denizcilik Müsteşarlığı, 2014
CANKURTARMA ARAÇLARINI KULLANMA, Denizcilik Müsteşarlığı, 2014
ARPA KULLANMA, Denizcilik Müsteşarlığı, 2014
YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE, Denizcilik Müsteşarlığı, 2014
PERSONEL GÜVENLİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK, Denizcilik Müsteşarlığı, 2014
BELİRLENMİŞ GÜVENLİK GÖREVLERİ, Denizcilik Müsteşarlığı, 2014
GÜVENLİK FARKINDALIK, Denizcilik Müsteşarlığı, 2014
TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ, Denizcilik Müsteşarlığı, 2014
İLERİ YANGINLA MÜCADELE, Denizcilik Müsteşarlığı, 2014
İLKYARDIM EĞİTİMİ, Denizcilik Müsteşarlığı, 2014
TIBBİ BAKIM, Denizcilik Müsteşarlığı, 2014
RADAR GÖZLEM VE PLOTLAMA, Denizcilik Müsteşarlığı, 2014
GMDSS (ROC), Telsiz Genel Müd., 2009
AB Ortak Balıkçılık Politikası ve Türkiye, Bandırma Ticaret Odası, 2008
SINIRLI KAPTAN, Denizcilik Müsteşarlığı, 2001
Araştırma Alanları
Su Ürünleri Avlama Teknolojileri
SEÇİCİLİK
Web Of Science Araştırma Alanları
Fisheries
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ , 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ , 2012 - 2018
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, A.Erdem, "Gemilerde Bulunan Sintine ve Balast Sularının Ekosisteme Verdikleri Zararı Önlemek ve İçerisinde Bulundurdukları Petrol Türevli Atıkların İkincil Üretime Kazandırılması Üzerine Bir Araştırma ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2019.
Yüksek Lisans, O.Yurt, "ÇANAKKALE BÖLGESİNDE KULLANILAN İSTAVRİT (Trachurus Mediterraneus Steindachner,1868) ÇAPARİLERİNDE TÜY RENGİNİN AV VERİMİNE ETKİSİ VE İĞNE SEÇİCİLİĞİNİN BELİRLENMESİ ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, Ö.Lafçi, "ARAMA/KURTARMA GEMİLERİNDEKİ HASSAS FAALİYETLERDE ALINMASI GEREKEN İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN BELİRLENMESİ VE RİSK ANALİZİ UYGULAMALARI ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, A.Ünal, "GEMİ MAKİNE DAİRESİ YANGINLARININ İNCELENMESİ, TEHLİKELERİN TANIMLANMASI VE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2019.
Yüksek Lisans, F.Yavuz, "ANTALYA KÖRFEZİ'NDE BEYAZ SOKAR (Siganus rivulatus Forsskål, 1775) AVCILIĞINDA KULLANILAN İĞNELERİN SEÇİCİLİĞİNİN BELİRLENMESİ ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, G. Uğur, " KUZEY EGE DENİZİ’NDE KULLANILAN ÇAPARİ TAKIMLARININ AV KOMPOZİSYONU VE HEDEF DIŞI AV ORANLARININ BELİRLENMESİ ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, S. Madentepe, " KUZEY EGE DENİZİ’NDE KULLANILAN ÇAPARİ TAKIMLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE YAPISAL FARKLILIKLARININ BELİRLENMESİ ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, .Bayrak, "AAVCILIK VE KÜLTÜR ORTAMINDAN ALINAN YABANİ MERCAN’IN (Pagellus acarne R., 1827) BAZI KAN PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, U.Tuncer, "BALIK SEPETLERİNDE FARKLI BOYUTTA KAÇIŞ ARALIKLARININ SEÇİCİLİĞİNİN BELİRLENMESİ ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇOMU / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Ağustos, 2019
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇOMU / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Temmuz, 2018
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇOMU / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Haziran, 2018
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇOMU / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Temmuz, 2015
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇOMU / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Şubat, 2015
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇOMU / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Haziran, 2014
Tez Savunma, ÇANAKKALE KIYILARINDA KULLANILAN FANYALI DİP AĞLARININ AV VERİMİ VE SEÇİCİLİĞİ , ÇOMU / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Şubat, 2014
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Öztekin A., Ayaz A., Özekinci U., Kumova C.A. , "Hook Selectivity for Bluefish (Pomatomus saltatrix Linneaus, 1766) in Gallipoli Peninsula and Canakkale Strait (Northern Aegean Sea, Turkey)", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.24, pp.50-59, 2018
Kizilkaya B., Tan E., Şenol Bahçeci D., Ormanci H.B., Öztekin A., "An investigation on the conversion of functional materials of fish bones as waste products using surface modification methods", Indian Journal Of Biotechnology, vol.17, pp.57-64, 2018 (Link)
Öztekin A., Özekinci U., Daban İ.B., "Length-weight relationships of 26 fish species caught by longline from the Gallipoli peninsula, Turkey (northern Aegean Sea)", CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, no.4, pp.335-342, 2016 (Link)
Cengiz Ö., Özekinci U., Ismen A., Öztekin A., "Some Reproductive Characteristics of Four-spotted megrim (Lepidorhombus boscii Risso, 1810) from Saros Bay (Northern Aegean Sea, Turkey", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.21, pp.270-278, 2015 (Link)
Kumova C.A. , Altinağaç U., Öztekin A., Ayaz A., "Effect of Hanging Ratio on Selectivity of Gillnets for Bogue (Boops boops, L. 1758) ", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.15 , pp.567-573, 2015
Acarli D., Ayaz A., Özekinci U., Öztekin A., "Gillnet Selectivity for Bluefish (Pomatamus saltatrix, L. 1766) in Canakkale Strait, Turkey", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.13, pp.349-353, 2013
Cengiz O., Ozekinci U., Ismen A., Öztekin A., "Age and growth of the four-spotted megrim (Lepidorhombus boscii Risso, 1810) from Saros Bay (Northern Aegean Sea, Turkey)", MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, vol.14, pp.36-44, 2013
Ayaz A., Çelik İ., Cirik S., Altinağaç U., Çelik P., Tekesoglu H., et al., "Growth Performance Of Bath Sponge (Spongia Officinalis Linnaeus, 1759) Farmed On Suspended Ropes In The Dardanelles (Turkey)", AQUACULTURE RESEARCH, vol.42, pp.1807-1815, 2011
Ayaz A., Altinağaç U., Özekinci U., Cengiz Ö., Öztekin A., "Effects Of Hanging Ratio On Gill Net Selectivity For Annular Sea Bream (Diplodus Annularis) In The Northern Aegean Sea, Turkey.", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, pp.1137-1142, 2010
Altinağaç U., Kara A., Ayaz A., Acarli D., Beğburs C. , Öztekin A., "Comparison Of Fish Aggregating Devices (Fads) Having Different Attractors", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, 2010
Altinağaç U., Özekinci U., Ayaz A., Özen Ö., Öztekin A., "Utilization of A Bioluminescent Pattern in the Encircling Gillnet Fisheries", REVIEWS IN FISHERIES SCIENCE, vol.18, pp.151-156, 2010
Ayaz A., Kale S., Cengiz Ö., Altinağaç U., Özekinci U., Öztekin A., et al., "Gillnet Selectivity For Bogue Boops Boops Caught By Drive-In Fishing Method From Northern Aegean Sea, Turkey.", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, pp.2537-2541, 2009
Özekinci U., Ayaz A., Altinağaç U., Cengiz Ö., Öztekin A., "A Hermatophroditic Specimen of Chub Mackerel Scomber japonicus in the Dardanelles, Turkey", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, pp.1798-1799, 2009
"Length-weight relationships of 17 less-studied fish species from Canakkale, Marmara region of Turkey", Journal of Applied Ichtiyology, vol.25, pp.238-239, 2009 (Link) (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ayaz A., Altinağaç U., Öztekin A., Özekinci U., "The Effect of Seasons on Gill Net Selectivity", AQUATIC SCIENCES AND ENGINEERING, cilt.34, ss.116-121, 2019 (Abstract)
Yiğin C.Ç., Çakir F., Cabbar K., Kizilkaya B., Ormanci H.B., Öztekin A., et al.,"The liver lipid fatty acid composition of two cartilaginous fish, the thornback ray (Raja clavata) and the common smooth-hound (Mustelus mustelus)", AQUATIC RESEARCH, vol.2, pp.143-153, 2019 (Link)
Öztekin A., Özekinci U., Ayaz A., Altinağaç U., "Çanakkale Bölgesi’nde Kullanılan Sardalye (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) -Gümüş (Atherina boyeri Risso, 1810) Çapari Takımlarında Av Kompozisyonun Belirlenmesi ", Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi , cilt.9, ss.186-195, 2019 (Özet) (Abstract)
Öztekin A., Yiğit M., Kizilkaya B., Üçyol N., Yilmaz S., Tan E., et al., "Fatty Acid Profiles in Wild Axillary Seabream (Pagellus acarne)versus Cage-Aggregated and Cage-Farmed Fish with Referenceto Nutritional Contribution for Human Consumers", Aquaculture Studies, cilt.18, ss.29-38, 2018
Kocabaş E., Öztekin A., Daban İ.B., Ayaz A., "Gillnet selectivity for non target fish species caught by red mullet gillnets north Aegean Sea", E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, vol.35, no.-, pp.319-326, 2018 (Link)
Öztekin A., Yurt O.U., "Çanakkale Boğazı’nda Kullanılan İstavrit Çaparisinin iğne Seçiciliği", Tabiat ve İnsan, cilt.51, ss.14-21, 2017
Subakan G., Öztekin A., Daban İ.B., Ayaz A., "Kuzey Ege Denizi’nde kupes uzatma ağlarında hedef dışı av olarak yakalanan bazı balık türlerinin seçiciliği ", Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.34, pp.103-110, 2017 (Özet) (Abstract)
Aksayan E., Öztekin A., Altinağaç U., Ayaz A., "Effects of different feather colors in chub mackerel Scomber japonicus Houttuyn 1782 handline used at Gökçeada Region on fishing efficiency", Mar. Sci. Tech. Bull., cilt.5, ss.1-5, 2016
Öztekin A., Madentepe S., "Kuzey Ege Denizi nde Kullanılan Çapari Takımlarının Teknik Özellikleri ve Yapısal Farklılıkları", Tabiat ve İnsan, cilt.50, ss.9-16, 2016
Cilasin M.E., Ayaz A., Öztekin A., "Çanakkale Bölgesi’nde Kullanılan Fanyalı Dip Ağlarında Sübye(Sepia officinalis, L. 1758) Seçiciliği", Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.29-34, 2015
Cilasin M.E., Öztekin A., Ayaz A., "Çanakkale Bölgesi nde Kullanılan Fanyalı Dip Ağlarının Marya Av Verimi ve AvKompozisyonu", Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.94-104, 2015
Mustafa Emir C., Ayaz A., Öztekin A., "Çanakkale Bölgesi nde Kullanılan Fanyalı Dip Ağlarında İskopit Balığının Scorpaena porcus L 1758 Seçiciliğinin Belirlenmesi", karadeniz fen bilimleri dergisi, 2015
Kizilkaya B., Ormanci H.B., Öztekin A., Tan E., Üçyol N., Türker G., et al.,"An application on fish bones by chemical modification of histidine as amino acid.", Marine Science and Technology Bulletin, vol.4, pp.19-23, 2015
Kumova C.A. , Altinağaç U., Öztekin A., Ayaz A., "ÇANAKKALE BÖLGESİ’NDE KUPES (Boops boops, L. 1758) AVCILIĞINDA KULLANILAN GALSAMA AĞLARINDA DONAM FAKTÖRÜNÜN AV VERİMİNE ETKİSİ", Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, cilt.1(2), ss. 72-79, 2015
Öztekin A., Özekinci U., Ayaz A., Cengiz Ö., Altinağaç U., Aslan A., "The mouth opening - length relationship and the selectivity of bottom longline used for greater Forkbeard (Phycis blennoides B. 1768) fishing in Saros Bay (Northern Aegean Sea)", Ege J Fish Aqua Sci , vol.31(1), pp.41-45, 2014 (Link)
Cengiz Ö., Özekinci U., Ismen A., Öztekin A., " Saroz Körfezi’nden (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) Avlanan Benekli Pisi Balığının (Lepidorhombus boscii Risso, 1810) Dağılımı ve Bolluğu ", Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.4(1), ss.27-35, 2014
Cengiz Ö., Özekinci U., Ayaz A., Öztekin A., "Gelibolu Yarımadası'nda (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) Palamut Balığı (Sarda sarda Bloch, 1793) Avcılığında Kullanılan Multifilament Galsama Ağlarının Seçiciliği ", TÜRK TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.1, ss.516-523, 2014
Cengiz Ö., Öztekin A., Kumova C.A. , "ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA (TÜRKİYE) YAKALANAN BERBER BALIĞI, Anthias anthias (Linnaeus, 1758), ÜZERİNE .", TABİAT VE İNSAN, cilt. 47 , ss.9-13, 2013
Cengiz Ö., Özekinci U., Öztekin A., Kumova C.A. , "Growth Parameters and Mortality of Bluefish (Pomatomus saltatrix Linnaeus, 1766) from Gallipoli Peninsula and Dardanelles (northeastern Mediterranean, Turkey", Marine Science and Technology Bulletin, cilt.2 , ss.29-35, 2013
Cengiz Ö., Ayaz A., Özekinci U., Öztekin A., "Gelibolu Yarımadası'nda (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) İri Sardalya (Sardinella aurita Valenciennes, 1847) Avcılığında Kullanılan Multifilament Galsama Ağlarının Seçiciliği", Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1-8, 2013
Cengiz Ö., Ayaz A., Öztekin A., Kumova C.A., "Gelibolu Yarımadası’nda (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) Kupes Balığı (Boops boops Linnaeus, 1758) Avcılığında Kullanılan Multifilament Galsama Ağı Seçiciliğinin Boy - Çevre İlişkisi İle Belirlenmesi", Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.28-32, 2013
Cengiz Ö., Ayaz A., Özekinci U., Öztekin A., Kumova C.A. , "Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Boğazı'ndaki (Kuzeydoğu Akdeniz, Türkiye) Kolyoz Balığı (Scomber japonicus Houttuyn, 1782) Avcılığında Kullanılan Olta İğneleri Seçiciliklerinin Belirlenmesi ", MENBA SU ÜRÜNLERİ, ss.21-27, 2013
Cengiz Ö., İşmen A., Özekinci U., Öztekin A., "Saroz Körfezi'ndeki (Kuzey Ege Denizi) Kancaağız Pisi Balığının Citharus linguatula (linnaeus 1758) Total-boy-otolit boyu arasındaki ilişki. Fen Bilimleri Dergisi, Marmara Üniversitesi", Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.68-77, 2012
Cengiz Ö., Öztekin A., Özekinci U., "Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Boğazı Kuzeydoğu Akdeniz Türkiye Kıyılarında Dağılım Gösteren Balıklar Üzerine Bir Araştırma", Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science, cilt.24, ss.47-55, 2012
Cengiz Ö., Özekinci U., Ismen A., Öztekin A., "Saroz Körfezi’ndeki (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) benekli pisi balığı’nın, Lepidorhombus boscii (Risso, 1810) total boy - otolit boyu arasındaki ilişki", Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.28(5), ss.429-434, 2012
Cengiz Ö., Öztekin A., Özekinci U., "Cengiz Ö., Öztekin A., Özekinci U., 2012. Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Boğazı (Kuzeydoğu Akdeniz,Türkiye) Kıyılarında Dağılım Gösteren Balıklar Üzerine Bir Araştırma. ", Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science , cilt.24, ss.47-55, 2012
Ayaz A., Öztekin A., Cengiz Ö., "Gökçeada ve Bozcaada’da (Kuzey Ege Denizi) Kullanılan Uzatma Ağlarının Yapısal Özellikleri", Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.104-111, 2012
Cengiz Ö., Özekinci U., Öztekin A., "Çanakkale Boğazı ve Gelibolu Yarımadası (Kuzeydoğu Akdeniz, Türkiye) Kıyılarında Yakalanan Lüfer balığının Pomatomus saltatrix, (Linnaeus, 1766) Total Boy-Otolit Boyu Arasındaki İlişki. ", Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. , vol.2, pp.31-34, 2012
Öztekin A., Özekinci U., "Gökçeada da (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) Paragat Avcılığında Hedef Dışı Av (Bycatch) Olarak Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta Linnaeus, 1758).", TABİAT VE İNSAN, cilt.3, ss.3-12, 2012
Öztekin A., Cengiz O., Ozekinci U., "Kuzey Ege Denizi'nde(Türkiye) Kullanılan Paragat Takımlarının Teknik Özellikleri ve Yapısal Farklılıkları. ", Tabiat ve İnsan Dergisi, , cilt.1, ss.11-16, 2012
Ayyildiz H., Özen Ö., Altin A., Öztekin A., "Çanakkale Sığ Sularında Genç Mırmır, Lithognathus Mormyrus (Linnaeus, 1758), Bireylerinin Beslenme Alışkanlıkları", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.93-98, 2011
Cengiz Ö., Özekinci U., İşmen A., Öztekin A., "Saroz Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Balık Faunası Üzerine Bir Araştırma.", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, ss.31-36, 2011
Altin A., Özen Ö., Ayyildiz H., Öztekin A., "Genç Çipura, Sparus Aurata (Linnaeus, 1758), Balıklarının Mevsimsel Beslenme Alışkanlıkları", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.99-104, 2011
Altinağaç U., Ayaz A., Özekinci U., Öztekin A., "Edremit Körezi Dip Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri Ve Yapısal Farklılıkları.", Journal of Fisheries Science, ss.432-439, 2008
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Cengiz Ö., Öztekin A., Özekinci U., "Length-weigth relationships of the family Sparidae from Northern Aegean Coast of Turkey. ", FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, - , pp.242-
Cengiz Ö., Özekinci U., Öztekin A., "On gillnet selectivity of Atlantic Horse Mackerel (Trachurus trachurus Linnaeus, 1758) in the Gallipoli Peninsula (Northern Aegean Sea, Turkey)", FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, - , pp.241-
Altinağaç U., Öztekin A., Özekinci U., Ayaz A., "Catch Composition and Fishing Efficiency of Gillnets Caught by Drive-in Fishing Method in The North Aegean Sea ", INTERNATIONAL MARINE & FRESHWATER SCIENCES SYMPOSIUM PROCEEDINGS (MARFRESH2018) , ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2018, pp.358-358
Zilifli A., Tunçer S., Öztekin A., "First Documented Angelshark Squatina squatina (Linnaeus, 1758) from the Saroz Bay (North Agaean Sea), Turkey", European Elasmobranch Association23th Annual Conference, ITALYA,
Kizilkaya B., Tan E., Ormanci H.B., Bilici A., Türker G., Öztekin A., "Surface Modification of Fish Bones Using 3-(Methacryloyloxy) propyl-trimethoxysilane and Acrylamide", nternatıonal Ecology 2018 Symposıum, KASTAMONU, TÜRKIYE, , pp.105-105
Ayaz A., Altinağaç U., Öztekin A., Özekinci U., "Seasonal Variability of Gillnet Selectivity in Red Mullet (Mullus surmuletus) in North Aegean Sea, Turkish Waters ", INTERNATIONAL MARINE & FRESHWATER SCIENCES SYMPOSIUM PROCEEDINGS (MARFRESH2018) , ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2018, pp.357-357
Özekinci U., Ayaz A., Altinağaç U., Öztekin A., "Cartilaginous fishes (Pisces, Chondrichthyes) caught by demersal longline in the Northeastern Aegean Sea", INTERNATIONAL MARINE & FRESHWATER SCIENCES SYMPOSIUM PROCEEDINGS (MARFRESH2018) , ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2018, pp.377-377
Öztekin A., Özekinci U., Ayaz A., Altinağaç U., "Determination of catch composition of European pilchard Big scale Sand Smelt trotline used in Çanakkale Region........", INTERNATIONAL MARINE & FRESHWATER SCIENCES SYMPOSIUM PROCEEDINGS (MARFRESH2018) , ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2018, pp.376-376
Uğur G.E., Öztekin A., "Kuzey Ege Denizi’nde Çapari Balıkçılığının Av KompozisyonuÜzerine Bir Ön Çalışma", II. ÇANAKKALE TARIMI SEMPOZYUMU, çanakkale, TÜRKIYE, , ss.157-157
Tuncer U., Öztekin A., Ayaz A., Gezen O., "Kuzey Ege Denizi’nde Kullanılan Balık Sepetlerinin Av Verimi", 3 rd INTERNATIONAL CONGRESS ON ZOOLOGY and TECHNOLOGY , AFYON, TÜRKIYE, 12-15 Temmuz 2017, pp.111-111 (Özet) (Abstract)
Kankaya C., Ayaz A., Öztekin A., "TÜYLÜ ÇAPARİ İLE İRİ SARDALYE (Sardinella aurita Valenciennes, 1847)AVCILIĞINDA İĞNE SEÇİCİLİĞİNİN BELİRLENMESİ ", Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi , EDİRNE, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2017, ss.92-92
Öztekin A., Daban İ.B., Çakir F., "A COMPARISON OF CHEMICAL PROPERTIES OF AXILLARY SEABREAM (PAGELLUS ACARNE R., 1827) LIVING IN NATURAL ENVIRONMENT AND REARED IN CAGES ", PETA MEDUNARODNA KONFERENCIJA ODRZIVE POSLEUBIRAJUCE I PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE INOPTEP2017 23-28. APRIL 2017, hotel "Srbija", Vršac, VRSAC, SIRBISTAN, 23-28 Nisan 2017, pp.254-254
Öztekin A., Daban İ.B., ""Determining of the technical properties of trotlines using fisheries of invasive Atherina boyeri"", 7th ESENIAS Workshop with Scientific Conference, Sofia, BULGARISTAN, 28-30 Mart 2017,, SOFYA, BULGARISTAN, 28-30 Mart 2017, pp.160-160
Gezen O., Acarli D., Öztekin A., "Çanakkale Bölgesinde Kullanılan yemli Lüfer (Pomatomus saltatrix, L. 1766) Çaparisindeki İğnelerin Seçiciliğinin Belirlenemesi.", 3, Uluslararası Zooloji ve Teknoloji Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 12-15 Temmuz 2017, ss.117-117
Gezen O., Acarli D., Öztekin A., "Determination of the Selectivity of Hooks Used in Baited Bluefish (Pomatomus saltatrix,L. 1766) Trotline in the Çanakkale Region", 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ONZOOLOGY and TECHNOLOGY, AFYON, TÜRKIYE, , pp.115-115
Yiğin C.Ç., Çakir F., Cabbar K., Kizilkaya B., Ormanci H.B., Öztekin A., et al.,"Lipid and Fatty Acid Composition in the Liver Oil of Smooth-Hound Shark,Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758) and Thornback Ray, Raja clavata (Linnaeus,1758)", ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.278-278
Öztekin A., Daban İ.B., Uğur G.E., "Çanakkale Bölgesi’nde Su Ürünleri Avcılığında Kullanılan AvAraçları ve Av Sahaları", II. ÇANAKKALE TARIMI SEMPOZYUMU, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, , ss.47-47
Öztekin A., Çölgeçen I., Hüriyet Z. , "LABORATUVARLARIN İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN MEVCUT DURUMU VE LABORATUVAR ÇALIŞANLARININ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ KONUSUNDA FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ", 1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 6-7 Mayıs 2016, pp.246-247 (Özet)
Öztekin A., Kizilkaya B., Aslan A., Selvi K., Yilmaz S., Hisar O. , et al., "Body Amino Acid Composition of Axillary seabream (Pagellus acarne R., 1827) Catched from Dardanelles (Çanakkale, Turkey)"", 7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA), Kavala, YUNANISTAN, 17-20 Eylül 2015, ss.371-375
Öztekin A., Ayaz A., "Çanakkale Kıyılarında Galsama Ağlarında Yabani Mercan (Pagellus acarne R.,1827) Seçiciliği", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.502-502
Ayaz A., İbin T., Altinağaç U., Öztekin A., "A Ghost Fishing Study in Baited Fish Traps in Çanakkale Strait, Turkey", INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, Skopje, MAKEDONYA, 16-20 Eylül 2015, pp.2-2
Selvi K., Kaya H., Akbulut M., Öztekin A., Çakir F., "., Metal Accumulation and Biomarker Responses of Odanata Larvae, Ischnura elegans (Vander Linden,1820) Exposed in a Lead-Zinc Mining Area in Turkey.", ‘7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA), , Kavala, YUNANISTAN, 17-20 Eylül 2015, ss.614-623
Öztekin A., Özekinci U., Daban İ.B., Kizilkaya B., Ayaz A., Altinağaç U., "Catch Efficiency, Bycatch and Discard Rates of the Encircling Nets, used in Bluefish (Pomatomus saltatrix, Linnaeus 1766) and Atlantic Bonito (Sarda sarda, Bloch 1973) Fishery in Çanakkale Region", Turkish - Japanese Marine Forum III Recent Developments In Marine & Environmental Science Sustainable Utilization of Water resources , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 26-26 Kasım 2015, pp.9-9
Öztekin A., Kedioğlu Ç. , Altinağaç U., Özekinci U., "Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Boğazı'nda Palamut Balığı'nın (Sarda sarda Bloch, 1793) Avcılığında Kullanılan İğnelerin Seçiciliğinin Belirlenmesi", 18.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.203-203
Öztekin A., Özekinci U., "Conditions of Hooks After Fishing Operation Used on Bottom Longlines in Çanakkale Region (Northern Aegean Sea). ", 7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA), Kavala,, Kavala, YUNANISTAN, 17-20 Eylül 2015, ss.691-694
Kizilkaya B., Üçyol N., Tan E., Öztekin A., "Modification with Tryptophan on Surface of Fish Bones Particles by Chemical Reaction", Turkish - Japanese Marine Forum III Recent Developments In Marine & Environmental Science Sustainable Utilization of Water resources , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, ÇANAKKALE, TÜRKIYE,
Altinağaç U., Ayaz A., Öztekin A., Odabaşi O., Aksu A., İbin T., "Bycatch composition in longline fisheries in Çanakkale Region", AQUA CYPRUS 2014 1 st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-17 Mayıs 2014, pp.56-56
Ayaz A., Altinağaç U., Öztekin A., İbin T., Aksu A., Odabaşi O., "An Escape Gate Study To Prevent Ghost Fishing In Fish Traps", AQUA CYPRUS 2014 1 st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-17 Mayıs 2014, pp.36-36
Cengiz Ö., İşmen A., Öztekin A., Aslan A., Özekinci U., "Exploitation and mortalities of four-spotted megrim (Lepidorhombus boscii Risso, 1810) from Saros Bay (Northern Aegean Sea, Turkey)", 1 st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-17 Mayıs 2014, pp.67-67
Cengiz Ö., Özekinci U., Öztekin A., Aslan A., "GELİBOLU YARIMADASI’NDAKİ İZMARİT BALIĞI’NIN (Spicara maena Linnaeus, 1758) BÜYÜME VE ÜREME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ", 5. DOGU ANADOLU BÖLGESİ SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, cilt.1, ss.423-423
Cengiz Ö., Ayaz A., Özekinci U., Öztekin A., Aslan A., "Length-weight relationship and reproduction of Bogue (Boops boops Linnaeus, 1758) from Gallipoli Peninsula (Northern Aegean Sea, Turkey)", 5th International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 15-18 Mayıs 2014, pp.138-138
Öztekin A., Özekinci U., Aslan A., "The Hook Selectivity Of Bottom Longlines Used In Çanakkale Region (Northern Aegean Sea) For Comber (Serranus Cabrilla L., 1758) As Bycatch", 5th International Symposium On Sustainable Development, SARAJEVO, BOSNA HERSEK, 15-18 Mayıs 2014, pp.54-54
Aslan A., Öztekin A., Özekinci U., "Comparison of Different Baits Used in Bottom Longline Fishing in Çanakkale Region (Northern Aegean Sea)", 5th International Symposium On Sustainable Development, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 15-18 Mayıs 2014, pp.137-137
Cengiz Ö., İşmen A., Özekinci U., Öztekin A., Aslan A., "Distribution and abundance of spotted flounder (Citharus linguatula Linnaeus, 1758) from Saros Bay (Northern Aegean Sea, Turkey)", 5th International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 15-18 Mayıs 2014, pp.136-136
Öztekin A., "AKADEMİK ÇALIŞMALAR AÇISINDAN GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ (GTH) ", I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-9 Aralık 2014, ss.---
Öztekin A., Özekinci U., Ayaz A., Cengiz Ö., Altinağaç U., "Saroz Körfezi'nde (Kuzey Ege Denizi) Gelincik (Phycis blennoides B. 1768) Balığı Avcılığında Kullanılan Dip Paragat Takımlarının İğne Seçiciliklerinin Belirlenmesi", 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2013, ss.94-94
Öztekin A., Cengiz Ö., Özekinci U., Ayaz A., Kumova C.A., "Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Boğazı'ndaki Lüfer Balığı (Pomatomus saltatrix Linnaeus, 1766) Avcılığında Kullanılan Olta İğneleri Seçiciliklerinin Belirlenmesi", FABA 2012 Fisheries and Aquatic Science Balıkçılık ve Akuatik Bilimler, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 21-24 Kasım 2012, ss.77-77
Öztekin A., Cengiz Ö., Özekinci U., Altinağaç U., Ayaz A., Ayyildiz H., et al., "Catch Compositions of Bottom Longlines in Northern Aegean Sea (Turkey). ", Harmonization of Bio-diversity and Marine Industries , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-12 Kasım 2012, cilt.1, ss.5-12
Öztekin A., Özekinci U., Cengiz Ö., "Gelibolu Yarımadası'ndaki Sarpa Balığı (Sarpa salpa Linnaeus, 1758) Avcılığında Kullanılan Uzatma Ağlarının Seçiciliği. ", XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. , ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, cilt.1, ss.195-195
Cengiz Ö., Öztekin A., Özekinci U., " Kuzey Ege Denizi'ndeki Lüfer Balığının (Pomatomus saltatrix Linnaeus, 1766) Büyüme Parametrelerinin Belirlenmesi. ", XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, cilt.1, ss.190-190
Özekinci U., Ayaz A., Öztekin A., Cengiz Ö., "Kuzey Ege Denizi Kullanılan Sade Alamana Ağlarının Av Kompozisyonu. ", XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2011, cilt.1, ss.200-200
Öztekin A., Ayaz A., Ceviz C. , Cilasin E., " Bilim-1 ", X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2011, cilt.1, ss.20-20
Çelik İ., Cirik Ş., Ayaz A., Altinağaç U., Yilmaz H., Tekeşoğlu H., et al.,"Ticari Deniz Süngeri Spongia Officinalis'in Çanakkale Boğazı'nda Kültür Çalışmaları", IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2009, ss.339-339
Özen Ö., İşmen A., Özekinci U., Ayaz A., Altinağaç U., Ayyildiz H., et al.,"Çanakkale Sığ Sularında Genç Karagöz Balığının, Diplodus vulgaris, Balıkçılık Yönetimi Açısından Büyüme ve Birey Katılımının İzlenmesi", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, ss.150-150
Öztekin A., Cirik Ş., Ayyildiz H., Altin A., Özekinci U., "Deniz Fenerlerinin Durumu, Sorunları Ve Geleceği", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.408-408
Cirik S., Büyükateş Y., Akbulut M., Aslan H., Inanmaz O.E., Çelik E.Ş., et al.,"The management of the marine biodiversity in Gallipoli peninsula national historic park, Çanakkale-Turkey", International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-24 Şubat 2007, vol.2, pp.72-72
Özen Ö., Ayyildiz H., Altin A., Erdem A., Öztekin A., "Çanakkale Sığ Sularında Balık Biyoçeşitliliği.", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2007, cilt.1, ss.25-25
Kitap ve Kitap Bölümleri
Öztekin A., Gezen O., Uğur G.E., "ÇANAKKALE BÖLGESİ’NDE KULLANILAN ÇAPARİTAKIMLARI İLE AVLANAN 7 BALIK TÜRÜNÜN BOY – AĞIRLIK İLİŞKİSİ", in: ACADEMİC WORKS IN THE FIELDS OF SCIENCE, CULTURE AND ART 2018 FALL, • Gece Kitaplığı, pp.187-193, 2018
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Çanakkale Boğazında Bulunan Bazı Sünger Türlerinin Kültürü ve Deniz Akvaryumlarında Kullanımı ", TÜBITAK Projesi, 105Y069, Araştırmacı, 2008
"Kuzey Ege'de Paragat Avcılığında Temel Balıkçılık Parametrelerinin Belirlenmesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM11/ ARGE16, Araştırmacı, 2013
"Sürdürülebilir Balıkçılık Açısından Lüfer (Pomatomus saltatrix L. 1766) ve Palamut (Sarda sarda, Bloch 1793) Avcılığında Kullanılan Uzatma Ağı ve Olta Seçiciliklerinin Belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, 106Y021 , Araştırmacı, 2009
"Doğal Ortamdan Avlanan ve Kafeste Yetiştiriciliği Yapılan Yabani Mercan (Pagellus acarne R., 1827)'nın Et Verimleri ve Besin İçeriklerinin(AA,YA,Besin Kompozisyonu) Karşılaştırılması", BAP Arastırma Projesi, 237, Yönetici, 2015
"Kuzey Ege'de Dip Uzatma Ağlarının Seçiciliği, Hedef Dışı Av Oranlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar", TÜBITAK Projesi, 106Y021 , Araştırmacı, 2010
"Deniz'in Gizemlerini Adada Keşfedelim ", TÜBITAK Projesi, 112B102, Araştırmacı, 2012
"Pelajik Balıkların Avcılığında Kullanılan Farklı Çapari İğnelerinin (Nikel, Bronz, Çelik) Seçiciliği ve Değişik Renkteki Tüylerin Avcılığa Etkisinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 214O582, Yönetici, 2018
"Deniz Bilimleri Avcılığı ve İşlemeciliği Alt Yapısının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi ", BAP Alt Yapı, FAY-2014-282, Araştırmacı, 2015
"Saroz Körfezi'ndeki (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) Sardalya Balığının (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) Büyüme ve Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi ", BAP Diğer, FBA-2015-375, Araştırmacı, 2019
"Ekonomik Öneme Sahip Kıkırdaklı Balıkların Karaciğerindeki Yağ Asidi Kompozisyonu", BAP Diğer, FBA-2015-533, Araştırmacı, 2017
""Kuzey Ege'de Barbun Galsama Ağlarında Donam Faktörünün Seçiciliğe ve Av Verimine Etkisi", TÜBITAK Projesi, TÜBITAK Projesi, 115O897, Araştırmacı, Devam Ediyo", TÜBITAK Projesi, 115O897, Araştırmacı, 2018
""Çanakkale Boğazı’ndan Hopa’ya: Lüfer (Pomatomus saltatrix) Populasyonunu İzleme Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, Araştırmacı, 2016", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/HAYSÜD/2013/A11/P-02/4,, Araştırmacı, 2016
"Yüzey Polimerizasyon Ve Kimyasal Modifikasyonlar Ile Atık Balık Kemiklerinin Nitelikli Malzemelere Dönüştürülmesi Ve Uygulamaları", TÜBITAK Projesi, 213M200, Araştırmacı, 2015
"Bozcaada Sucul Biyoçeşitliliğinin Tespiti ve Adanın Denizel Kültürünün Balıkçılık ve Turizm Alan Karakterine Etkileri ", BAP Diğer, FBA-2018-2651, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Ç.Kale Bölgesinde Balık Cezbedici Düzeneklerin Balıkçılık Amaçlı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", BAP Diğer, 2005/77, Araştırmacı, 2010
"Sarpa Balığı Avcılığında Kullanılan Sade Alamana Ağlarının Seçiciliği", BAP Y.Lisans, FBA-2005/109, Araştırmacı, 2006
"Çanakkale Boğazı Mikroplastik Kirliliğinin Kalitatif ve Kantitatif Yönden Araştırılması", BAP Diğer, FBA-2019-2986, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Denizel Alanda Ölçüm Amaçlı Doğal Potansiyel Veri Toplama Sistemi Tasarımı", BAP Diğer, FBA-2019-2875, Araştırmacı, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Science and Mathematics Research Papers, Editör, 01.12.2019 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2019
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Eylül 2019
TÜBİTAK- 1002, Proje Hakemliği, Mart 2017
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, , Dergide Hakemlik, Mart 2015
Mar. Sci. Tech. Bull., Dergide Hakemlik, Ocak 2014
MENBA MENBA MJFF Science JOURNAL of FISHERIES FACULTY, Dergide Hakemlik, Kasım 2013
ÇOMU TEKNOPARK, Proje Hakemliği, Haziran 2013
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2014
Somali'de Gıda Tarımve Hayvancılık Mevcut Durumu ve Geleceği , Panelist, , SOMALI, 2013
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 0
Web Of Science H İndeksi : 6
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 24
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 17
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi