Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ , 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ , 2012 - 2018
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, A.Erdem, "Gemilerde Bulunan Sintine ve Balast Sularının Ekosisteme Verdikleri Zararı Önlemek ve İçerisinde Bulundurdukları Petrol Türevli Atıkların İkincil Üretime Kazandırılması Üzerine Bir Araştırma ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2019.
Yüksek Lisans, O.Yurt, "ÇANAKKALE BÖLGESİNDE KULLANILAN İSTAVRİT (Trachurus Mediterraneus Steindachner,1868) ÇAPARİLERİNDE TÜY RENGİNİN AV VERİMİNE ETKİSİ VE İĞNE SEÇİCİLİĞİNİN BELİRLENMESİ ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, Ö.Lafçi, "ARAMA/KURTARMA GEMİLERİNDEKİ HASSAS FAALİYETLERDE ALINMASI GEREKEN İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN BELİRLENMESİ VE RİSK ANALİZİ UYGULAMALARI ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, A.Ünal, "GEMİ MAKİNE DAİRESİ YANGINLARININ İNCELENMESİ, TEHLİKELERİN TANIMLANMASI VE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2019.
Yüksek Lisans, F.Yavuz, "ANTALYA KÖRFEZİ'NDE BEYAZ SOKAR (Siganus rivulatus Forsskål, 1775) AVCILIĞINDA KULLANILAN İĞNELERİN SEÇİCİLİĞİNİN BELİRLENMESİ ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, G. Uğur, " KUZEY EGE DENİZİ’NDE KULLANILAN ÇAPARİ TAKIMLARININ AV KOMPOZİSYONU VE HEDEF DIŞI AV ORANLARININ BELİRLENMESİ ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, S. Madentepe, " KUZEY EGE DENİZİ’NDE KULLANILAN ÇAPARİ TAKIMLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE YAPISAL FARKLILIKLARININ BELİRLENMESİ ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, .Bayrak, "AAVCILIK VE KÜLTÜR ORTAMINDAN ALINAN YABANİ MERCAN’IN (Pagellus acarne R., 1827) BAZI KAN PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, U.Tuncer, "BALIK SEPETLERİNDE FARKLI BOYUTTA KAÇIŞ ARALIKLARININ SEÇİCİLİĞİNİN BELİRLENMESİ ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇOMU / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Ağustos, 2019
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇOMU / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Temmuz, 2018
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇOMU / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Haziran, 2018
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇOMU / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Temmuz, 2015
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇOMU / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Şubat, 2015
Tez Savunma, TEZ SAVUNMA JÜRİSİ, ÇOMU / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Haziran, 2014
Tez Savunma, ÇANAKKALE KIYILARINDA KULLANILAN FANYALI DİP AĞLARININ AV VERİMİ VE SEÇİCİLİĞİ , ÇOMU / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Şubat, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi