Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çanakkale Boğazı Mikroplastik Kirliliğinin Kalitatif ve Kantitatif Yönden Araştırılması", BAP Diğer, FBA-2019-2986, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Denizel Alanda Ölçüm Amaçlı Doğal Potansiyel Veri Toplama Sistemi Tasarımı", BAP Diğer, FBA-2019-2875, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bozcaada Sucul Biyoçeşitliliğinin Tespiti ve Adanın Denizel Kültürünün Balıkçılık ve Turizm Alan Karakterine Etkileri ", BAP Diğer, FBA-2018-2651, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Saroz Körfezi'ndeki (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) Sardalya Balığının (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) Büyüme ve Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi ", BAP Diğer, FBA-2015-375, Araştırmacı, 2019
""Kuzey Ege'de Barbun Galsama Ağlarında Donam Faktörünün Seçiciliğe ve Av Verimine Etkisi", TÜBITAK Projesi, TÜBITAK Projesi, 115O897, Araştırmacı, Devam Ediyo", TÜBITAK Projesi, 115O897, Araştırmacı, 2018
"Ekonomik Öneme Sahip Kıkırdaklı Balıkların Karaciğerindeki Yağ Asidi Kompozisyonu", BAP Diğer, FBA-2015-533, Araştırmacı, 2017
"Pelajik Balıkların Avcılığında Kullanılan Farklı Çapari İğnelerinin (Nikel, Bronz, Çelik) Seçiciliği ve Değişik Renkteki Tüylerin Avcılığa Etkisinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 214O582, Yönetici, 2018
"Deniz Bilimleri Avcılığı ve İşlemeciliği Alt Yapısının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi ", BAP Alt Yapı, FAY-2014-282, Araştırmacı, 2015
"Yüzey Polimerizasyon Ve Kimyasal Modifikasyonlar Ile Atık Balık Kemiklerinin Nitelikli Malzemelere Dönüştürülmesi Ve Uygulamaları", TÜBITAK Projesi, 213M200, Araştırmacı, 2015
"Doğal Ortamdan Avlanan ve Kafeste Yetiştiriciliği Yapılan Yabani Mercan (Pagellus acarne R., 1827)'nın Et Verimleri ve Besin İçeriklerinin(AA,YA,Besin Kompozisyonu) Karşılaştırılması", BAP Arastırma Projesi, 237, Yönetici, 2015
""Çanakkale Boğazı’ndan Hopa’ya: Lüfer (Pomatomus saltatrix) Populasyonunu İzleme Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, Araştırmacı, 2016", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/HAYSÜD/2013/A11/P-02/4,, Araştırmacı, 2016
"Deniz'in Gizemlerini Adada Keşfedelim ", TÜBITAK Projesi, 112B102, Araştırmacı, 2012
"Kuzey Ege'de Paragat Avcılığında Temel Balıkçılık Parametrelerinin Belirlenmesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM11/ ARGE16, Araştırmacı, 2013
"Kuzey Ege'de Dip Uzatma Ağlarının Seçiciliği, Hedef Dışı Av Oranlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar", TÜBITAK Projesi, 106Y021 , Araştırmacı, 2010
"Sürdürülebilir Balıkçılık Açısından Lüfer (Pomatomus saltatrix L. 1766) ve Palamut (Sarda sarda, Bloch 1793) Avcılığında Kullanılan Uzatma Ağı ve Olta Seçiciliklerinin Belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, 106Y021 , Araştırmacı, 2009
"Çanakkale Boğazında Bulunan Bazı Sünger Türlerinin Kültürü ve Deniz Akvaryumlarında Kullanımı ", TÜBITAK Projesi, 105Y069, Araştırmacı, 2008
"Ç.Kale Bölgesinde Balık Cezbedici Düzeneklerin Balıkçılık Amaçlı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", BAP Diğer, 2005/77, Araştırmacı, 2010
"Sarpa Balığı Avcılığında Kullanılan Sade Alamana Ağlarının Seçiciliği", BAP Y.Lisans, FBA-2005/109, Araştırmacı, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi