Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Çevre Jeolojisi ve Jeofiziği
Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik)
Deprem Sismolojisi
Yüzey Jeolojisi (Jeomorfoloji, Kuvaterner Jeolojisi, Topraklar)
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Sismoloji
Uygulamalı Jeofizik
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Geosciences, Multidisciplinary
Geochemistry & Geophysics
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi