Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitiüsü, Jeoloji Mühendisliği, 2007-2013
Yüksek Lisans, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitiüsü, Jeofizik Mühendisliği, 2004-2007
Lisans, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği, 1999-2004
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Simav (Kütahya) Fayı'nın Sismisitesi ve Sismotektonik Özellikleri ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Jeoloji Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği nabilim Dalı Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, "Çanakkale Şehir Merkezi Sismik Mikrobölgelendirmesi ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Eylül, 2007.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi