Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uzatici A., Canbolat O., "Effect of different garlic oil doses on in vitro gas production, rumen fermentation and methane production of sainfoin hay", ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.66, pp.289-296, 2019 (Link)
Ersoy İ.E., Uzatici A., Bilgücü E., "Possible Heavy Metal Residues in Poultry And Their Products That Are Bred Around Cement Industry", JOURNAL OF ANIMAL BEHAVIOUR AND BIOMETEOROLOGY, vol.3, pp.63-68, 2015 (Link)
Uzatici A., Coşkun B., Çelik K., Duman C., "The effects of chlorsulfuron and feed containing ascorbic acid on some serum parameters in albino rabbits", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.13, pp.330-335, 2014 (Link)
Uzatici A., Çelik K., "Analysis of the Effects of Cynarin and Choline Chloride on the Metabolic Processes of Broilers.", ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, pp.86-92, 2014
Uzatici A., "The Importance of Nonprotein Nitrogen (NPN) in Feeding Ruminants", ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.7, pp.283-287, 2012
Celik K., Ugur K., Uzatici A., "Effect of Supplementing Broilers Diets with Organic Acid and Whole Grain", ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.3, pp.328-333, 2008 (Link)
Çelik K., Uzatici A., Akin A.E., "Effects of Dietary Humic Acid and Saccharomyces cerevisiae on Performance and Biochemical Parameters of Broiler Chickens", ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.3, pp.344-350, 2008 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uzatici A., "Farklı Olgunlaşma Dönemlerinde Hasat Edilen Nohut Geveni (Astragalus cicer L.) Otunun Besleme Değerinin Saptanması", Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , vol.6, pp.745-752, 2019 (Link)
Bilgücü E., Ivanov G.Y. , Ivanova I.V., Balabanova T.B. , Uzatici A., "Effect of Somatic Cells Countof raw milk on the fermantatıon process and qualıty of ayran", Food Science and Applied Biotechnology, vol.2603, pp.1-8, 2019
Ivanov G.Y. , Bilgücü E., , Balabanova T.B. , Ivanova I.V., Uzatici A. , "Efect of Animal Breed, Season and Milk Production Scale On Somatic Cell Count and Composition of Cow Milk", Bulgarian Journal Of Agricultural Science, vol.23, pp.1047-1052, 2017 (Link)
Uzatici A., Yayintaş Ö., "Determination of the Quality of Raw Milk Fromblack and White Cows from Biga (Çanakkale, Turkey)", Journaol of Scientific Perspectives, vol.1, no.1, pp.29-42, 2017 (Link)
Ivanov G.Y., Bilgücü E., Ivanova I.V., Uzatici A., Balabanova T.B., "Monitoring of the Somatic Cells Count for Improving Milk and Dairy Products Quality", SCIENTIFIC WORKS OFUNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES, vol.63, pp.90-97, 2016
Yilmaz M., Kizilkaya K., Çelik K., Uzatici A., "A Proposal For Breeding Male Materyal in Small Ruminant Farming", Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, vol.49, pp.7-7, 2016 (Link)
Uzatici A., "Biga Bölgesinde Görülen Önemli Hayvan Hastalıkları Biga Bölgesi Sürdürülebilir Çiğ süt Kalitesini Arttırmaya Yönelik Eğitim ve Laboratuvar Projesi", Biga Sığırcılık Çalıştayı, cilt.1, no.488084, ss.69-86, 2013
Çelik K., Uzatici A., Coşkun B., Demir E., "Current developments in removal of mycotoxins by biological methods and chemical adsorbents", Journal of Hygienic Engineering and Desing, vol.3, pp.17-20, 2013 (Link)
Çelik K., Erdem A.A., Uzatici A., Coşkun B., "The effects of relatively choronic administration of Zearalenone ZEA on performance and heamatological parameters of broilers", SCIENTIFIC JOURNAL OF UNIVERSITY OF SZEGED, FACULTY OF AGRICULTURE, vol.5, pp.1-6, 2010
Çelik K., İnanç M., Uzatici A., Coşkun B., "Effects of adding organic selenium to raitons on performance carcass characteristics and some immunological parameters of broilers", Journal of Animal Science, vol.1, pp.191-195, 2010
Uzatici A., "AB de hayvan sağlığı ve gıda güvenliği", AB de Hayvan Refahı Politikaları, no.495128, ss.0-100, 2010
Çelik K., Mutluay M., Uzatici A., "Effects of probiotic and organic acid on performance and organ weight in broiler chicks", Archiva Zootechnica, vol.10, pp.46-51, 2007
Çelik K., Ersoy İ.E., Uzatici A., Ertürk M., "The Using of Organic Acids in California Turkey Chicks and its Effects on Performance Before Pastering", İnternational Journal of Poultry, vol.2, pp.446-448, 2003
Elmaci C., Uzatici A., "Studies on haemoglobin polymorphism in some Turkish sheep breeds", İndian Veterinary Journal, vol.79, pp.1017-1019, 2002
Uzatici A., "Şeker pancarı yapraklarının hayvan beslemede kullanımı", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.32 (1), no.486162, ss.95-96, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ayişiği K., Ataşoğlu C., Uzatici A., Göncü C., Yüksel E., Yurtman İ.Y., "Oğlaklarda Kısa Süreli Probiyotik Kullanımın Sütten Kesim öncesi ve Sonrası Bazı Özellikler üÜzerindeki Etkileri", Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi 2005, İZMİR, TÜRKIYE, 26-27 Mayıs 2018, cilt.1, no.1, ss.289-295
Daş G., Savaş T., Uzatici A., "Bir Süt Keçisi Sürüsünde Yüzlek Apseler Üzerine Gözlemler", Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi 2005, İZMİR, TÜRKIYE, 26 Haziran - 27 Mayıs 2018, cilt.1, no.1, ss.323-327
Ataşoğlu C., Akbağ H.I., Gürkan M., Hayretdağ S., Uzatici A., Tölü C., et al., "Sütten Kesim Öncesi Dönemde Probiyotik Tüketen Oğlaklarda Rumenin Morfometrik Yapısı Üzerine Etkileri", Ulusal Keçicilik Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2018, cilt.1, no.1, ss.288-291
Konyali A., Yurtman İ.Y., Uzatici A., "Aşım Döneminde Enerjice Zengin Yemlenen Süt Keçilerinde İntravajinal Sünger Uygulamasının Kızgınlıkların Toplulaştırılması Döl Verimi ve Süt Verimi Üzerine Etkileri", Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi 2005, İZMİR, TÜRKIYE, 26-27 Mayıs 2018, cilt.1, no.1, ss.262-267
Yurtman İ.Y., Savaş T., Gökkuş A., Hakyemez H., Uzatici A., Göncü C., et al., "Mera Tipi ve Otlatma Yoğunluğunun Süt Keçilerinde Verim Özellikleri Üzerine Etkileri", Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi 2005, İZMİR, TÜRKIYE, 26-27 Mayıs 2018, cilt.1, no.1, ss.207-2012
Daş G., Savaş T., Uzatici A., "Bir Süt Keçisi Sürüsünde Sağlık Kayıtlarının Analizi", Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi 2005, İZMİR, TÜRKIYE, 26-27 Mayıs 2018, cilt.1, no.1, ss.138-145
Ataşoğlu C., Akbağ H.I., Gürkan M., Hayretdağ S., Uzatici A., Tölü C., et al., "Süt Emen Oğlaklarda Probiyotik Tüketiminin İncebağırsağın Morfometrik Yapısı Üzerine Etkileri", Ulusal Keçicilik Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2010, cilt.1, no.1, ss.292-294
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çelik K., Baytekin H., Uzatici A., "A Tesjavo Elöallitott İnnovativ Termenek", A Tejsavó Felhasználása es Marketingje, Mucsi IMRE, Ed., Tudas Alapitvany, Szeget, 2016
Yüksel Önür Z., Çelik K., Baytekin H., Uzatici A., Coşkun B., "A Tejtermekek es a Tejsavo Keszitese, Felhasznalasa a Partnerorszagokban", in: A Tejsavó Felhasználása es Marketingje, Musci IMRE, Eds., Tudas Alapitvany, Szeged, pp.155-158, 2016
Uzatici A., Coşkun B., Baytekin H., Çelik K., Yüksel Önür Z., "The Best Practial Applications in The Project Countries Turkey", in: Whey Every Aspect, Çelik K., Eds., Son Çağ Matbaacılık LTD ŞTİ, çanakkale, pp.1-288, 2016
Yüksel Z., Çelik K., Baytekin H., Uzatici A., "PEYNİR ALTI SUYUNDAN ÜRETİLEN YENİLİKÇİ ÜRÜNLER", SÜT SEKTÖRÜNDE ATIK DEĞERLENDİRME VE ÇEVRESEL ETKİLERİN AZALTILMASINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR, Çelik K., Ed., Sonçağ Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, ss.65-73, 2016
Çelik K., Baytekin H., Uzatici A., Coşkun B., "The Best Practical Applications in The Project Countries Turkey", in: Whey Every Aspect, Prof.Dr.Kemal Çelik, Eds., Son Çağ Matbaacılık LTD.ŞTİ., ANKARA, pp.225-229, 2016
Yüksel Z., Çelik K., Baytekin H., Uzatici A., "INNOVATIVE PRODUCTS PRODUCED FROM WHEY", in: Whey Every Aspect, Çelik K., Eds., Sonçağ Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, pp.61-68, 2016
Uzatici A., Çelik K., Coşkun B., "FİSH NUTRİTİON AND FEED ADDİTİVES", in: HANDBOOK ON EUROPEAN FISH FARMING, Kemal Çelik,Baver Çoşkun, Ahmet Uzatıcı, Eds., Çanakkale Favori Reklam Ltd.Şti, Çanakkale, pp.117-132, 2014
Uzatici A., Çelik K., Coşkun B., Kalmiş H., Saygi S., Taşkiran Çömez A., "AVRUPA BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ EL KİTABI", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ÇANAKKALE, 2014
Çelik K., Uzatici A., "Producer and consumer attitudes towards red meat in Turkey", in: Consumer attitudes to food quality products, Marija Klopcic, Abela Kuipers, Jean-françois Hocquatte, Eds., Wageningen Academic Publishers, Wgeningen, pp.269-274, 2013 (Link)
Çelik K., Coşkun B., Uzatici A., "Fish Nutrition, Feeding and Feed Additives", in: Hanbook on European Fish Farming, Ekrem Ergül, Eds., AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı, Favori Yayınevi, Çanakkale, pp.117-132, 2012
Çelik K., Uzatici A., Coşkun B., "Bal Arısı Hastalık, Zararlılarının Tanımlanması ve Kontrolü", AB Eğiitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı, ÇANAKKALE, 2011
Uzatici A., Coşkun B., Çelik K., "Bal Arısı Hastalıkları Zararlıların Tanımlanması ve Kontrolü", Favori Reklam LTD ŞTİ, ÇANAKKALE, 2010
Uzatici A., Çelik K., "RECEPTEK TÖRÖKORSZAGBOL", in: A STRUCCTENYESZTEZ KEZİKÖNYVE, ınfopress reklamstudıo, pp.325-327, 2007
Uzatici A., Çelik K., "TENYESZTESİ RENDSZEREK", in: A STRUCCTENYESZTEZ KEZİKÖNYVE, ınfopress reklamstudıo, pp.157-165, 2007
Uzatici A., Çelik K., "STRUCCTENYESZTESİ ES TARTASİ MODSZEREK", in: A STRUCCTENYESZTEZ KEZİKÖNYVE, ınfopress reklamstudıo, pp.147-152, 2007
Uzatici A., Çelik K., "TÖRÖK MİNTATCLEP BEMUTATASA", in: A STRUCCTENYESZTEZ KEZİKÖNYVE, ınfopress reklamstudıo, pp.351-352, 2007
DİĞER YAYINLAR
Uzatici A., "Avrupa Birliğinde Hayvan sağlığı ve Gıda Güvenliği", Sunum, ss.1-13/13, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi