Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
İşletme
Yönetim ve Organizasyon
Strateji Bilimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Davranış Bilimleri
Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi
Yönetim ve Yönetici Geliştirme
Sivl Toplum Kuruluşları (STK)
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Yönetim ve Strateji
Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
Yönetim Psikolojisi
Kurumsal İletişim
Yönetişim
Kurumsal Yönetişim
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Management
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi