Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA iKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 2012 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2004 - 2012
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003 - 2004
Arş.Gör., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000 - 2003
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1997 - 2000
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 17.03.2016 - 28.11.2016
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 15.06.2012 - 12.02.2017
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 15.04.2011 - 15.09.2011
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 15.04.2005 - 15.09.2008
VERDİĞİ DERSLER
Yönetim ve Organizasyon, Lisans, 2017-2018
Uygulamalı Sosyal Araştırmalar, Lisans, 2017-2018
Örgüt Kuramı, Lisans, 2015-2016
Temel İşletme Bilimi Araştırmaları, Doktora, 2015-2016
Yönetim ve Organizasyon, Lisans, 2015-2016
Örgütsel İletişim, Lisans, 2015-2016
Yönetim Psikolojisi, Doktora, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Tokgöz, "Çift Yetenekli Pazarlamanın Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Yoluyla Pazar ve Finansal Olmayan Performans Göstergeleri Üzerindeki Etkisi: Bilişim Sektöründe Bir Araştırma", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Doktora, S.Harman, "Serhat Harman, Sırtçantalı Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve İlgilenimleri: İstanbul'a Gelen Sırtçantalı Turistler Üzerinde Bir Araştırma ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Doktora, A.Kiray, "Devletin Baskın Olduğu Alanlarda Kurumsal Karmaşa ve Örgütsel Aktörlerin Stratejik Yanıtları:Türk Sağlık Sektörüne İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Ç.Sezek, "Algılanan Örgütsel Adaletin Sinizm Olan Etkisi Üzerine Bir Araştırma", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, S.Özdemir, "İnsan Kaynakları Profesyonellerinin Yetkinlikleri Ve Üniversite Öğrencilerinin Algıları Üzerine Bir Araştırma, ÇOMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü ", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, Ş.Altay, " Tüketici Etiğinin Oluşumunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi : Teori ve Bir Araştırma , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, A.Kiray, "Örgütsel Adalet ile Örgütsel Bağlılık Arasınaki lişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, T.Aydin, "İşgören Bulma Ve Seçme Faaliyetinde Dış Kaynak Kullanımı: Teori ve Bir Araştırma .", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi