Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Medya Faaliyetlerine Yönelik Keşifsel Bir Araştırma", BAP Diğer, SBA-2016-884, Yönetici, 2017
"Sırtçantalı Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve Sırtçantalılığa İlgilenimleri: İstanbul’a Gelen Sırtçantalı Turistler Üzerinde Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, 2012/020, Yönetici, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi