Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akatay A., Hacioğlu G., Kiray A., Özdemir S., "ÇANAKKALE İLİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA", Route Educational and Social Science Journal, pp.63-80, 2017 (Link)
Aliu D., Akatay A., Aliu A., Eroğlu U., "Public Policy Influences on Academia in the European Union A Snapshot of the Convergences Among HRM–Industrial Relations and CSR–Stakeholder Approach", Sage Open, vol.7, pp.1-15, 2017
Akatay A., Polat Y., Necmiye Çepni K., "Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışlarının Örgütsel Adalet ve Sinizm Üzerine Etkileri Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü nde Bir Araştırma", Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.14, pp.483-509, 2016
Akatay A., Kiray A., Özdemir S., "The Effect of NGO Education on Volunteering Tendency: A Study on University Students", Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.18-27, 2016 (Link)
Özdemir S., Akatay A., Eroğlu U., "Competencies Of HR Professionals: A Study On The HR Competencies Of University Students", Journal Of Life Economics, pp.47-60, 2015
Akatay A., Çakıcı C., Harman S., "Involvement with Backpacking: A Research on Backpackers Visiting Istanbul", Tourism: An International Interdisciplinary Journal, vol.61, pp.361-377, 2013
Akatay A., Harman S., Çakıcı C., "İstanbul'a Gelen Sırtçantalı Turistlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.13, ss.267-300, 2013
Yelkikalan N., Akatay A., Yildirim H.M., Karadeniz Y., Köse C., Koncagül Ö., et al.,"Dünya Ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırılmalı Bir Analiz", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi E.A. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.51-59, 2010 (Link)
Yelkikalan N., Akatay A., Altın E., "Yeni Girişimcilik Modeli ve Yeni Nesil Girişimci Profili: İnternet Girişimciliği ve Y,M,Z Kuşağı Girişimci", Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.14, ss.489-506, 2010
Yelkikalan N., Akatay A., Yildirim H.M., Karadeniz Y., Köse C., Koncagül Ö., et al., "Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz", KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.51-59, 2010
Akatay A., Öztürk N., Dinçelli T., Eğilli S., "Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulaması Olarak Tarihe Saygı Projesi", Dernekler Dergisi, ss.54-61, 2008
Akatay A., "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışındaki Değişimlerin Yönetsel İşleyişe Etkileri", Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.97-112, 2008
Akatay A., "Çalışanların Örgütsel Kimlik Algılarının Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi", Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.299-315, 2008
Alagöz S., Akatay A., "Sustainable Competition And Resource Based View In Global Markets", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.3, pp.35-42, 2008
Akatay A., Aslan Ş., "Yeşil Yönetim ve İşletmeleri ISO 14001 Sertifikası Almaya Yönelten Faktörler", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.313-339, 2008
Akatay A., "Gönüllü Kuruluşların İnsan Kaynakları Sorunlarına Eğitsel Bir Çözüm", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.3, pp.115-137, 2008
Akatay A., Soyşekerci S., "Girişimcilik Paradigmalarında Kaymalar", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, pp.63-76, 2004
Akatay A., "Örgütlerde Zaman Yönetimi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.282-300, 2003
Akatay A., "Çatışma Yönetimi ve Örgütsel Çatışma Yönetimi Teknikleri", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, pp.55-75, 2003
Akatay A., Barutçu E., "Örgütsel Değişim Yönetiminde Değişime Direnme ve Engelleme Yolları", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, cilt.4, ss.117-128, 2001
Akatay A., Barutçu E., "Bilgi Toplumu ve Transformasyonel Liderlik", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, cilt.3, ss.189-201, 2000
Akatay A., Akgemci T., Çelik A., "Konya Küçük ve Orta Boy İşletmelerinde Yapılan Yönetim ve Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma", Yeni İpek Yolu Konya Ticaret Odası Dergisi, cilt.9, ss.23-31, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aliu D., Akatay A., Aliu A., "The Influence Of Inter-Stakeholders' Communication University-Industry Collaboration", 9th International Conference The Economies Of Balkan And Eastern Europe Countries In The Changed World, Atina, YUNANISTAN, 28-30 Nisan 2017, pp.21-21
Akatay A., Özdemir S., Kiray A., "An Exploratory Study On Social Media Activities Of NGOs", 23rd International Academic Conference, Venedik, ITALYA, 27-30 Nisan 2016, pp.15-15
Tokgöz E. , Akatay A., Özdemir S., "Impact of Ambidextrous Marketing on Market and Financial Performance", The Economies Of Balkan And Eastern Europe Countries In The Changed World, Split, HIRVATISTAN, 6-8 Mayıs 2016, pp.59-72
Akatay A., Kiray A., Özdemir S., "The Effect Of NGO Education On Volunteering Tendency: ÇOMU Biga Faculty Of Economics and Administrative Sciences Example", 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kaposvar, MACARISTAN, 25-30 Ağustos 2015, pp.---
Aliu D., Akatay A., Eroğlu U., Aliu A., "İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ETİK VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER: AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİNDE BİR DEĞERLENDİRME", 23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, MUĞLA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2015, ss.457-466
Özdemir S., Akatay A., Eroğlu U., "Competencies of HR Professionals: A Study On The HR Competencies Of University Students", 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kaposvar, MACARISTAN, 25-30 Ağustos 2015, pp.---
Akatay A., Harman S., Çakıcı C., "İstanbul'a Gelen Sırtçantalı Turist Pazarının Profili ve Seyahat Alışkanlıkları", 13. Ulusal Turizm Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-9 Aralık 2012, ss.---
Akatay A., Karagül S., "Balkan Türkleri ile Sosyal Dayanışmada Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü", 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2010, pp.---
Akatay A., Arıca F., "The Effects Of Aids to NGOs On Countries’ Levels Of Development", VII. International Non-Governmental Organizations Conference: Philanthropy, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 3-5 Aralık 2010, pp.---
Akatay A., Alagöz S., "Sustainable Competition And Resource Based View In Global Markets", International Symposium Globalization : As a Surce of Conflict or Cooperation, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 13-15 Mayıs 2008, pp.---
Akatay A., Öztürk N., Dinçelli T., Eğilli S., "Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulaması Olarak Tarihe Saygı Projesi", V. International Non-Governmental Organizations Conference: Global Peace, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2008, pp.---
Akatay A., Yücel N., İnandı K., "Analysis of Gender's Role On Voluntary Tendency of Potential/Active Volunters, Via Logistic Regression Modelling", Spiru Haret University, International Conference On Business And Economy, Constantza, ROMANYA, 6-8 Kasım 2008, pp.---
Akatay A., Gül H., Oktay E., "Effects of Demographic Characteristics of Employees on Empowerment: An Emprical Study in Karaman Governorship", 5th International Symposium On Busineess Administration, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2008, pp.---
Akatay A., Aslan Ş., "The Relationship Between Intellectual Capital and Competitive Advantage of Small and Medium Size Enterprise (SME): The Application of Çanakkale City", International Business Administration 4th International Symposium, Karvina, CEK CUM., 26 Nisan 2006 - 27 Nisan 2007, pp.---
Akatay A., Öge S., "Developing And Formulating A Service Strategy Vision For Service Organizations To Get The Competitive Advantage", International Business Administration 4th International Symposium, Karvina, CEK CUM., 26-27 Nisan 2006, pp.19-27
Akatay A., Yelkikalan N., "Türkiye’de Kadın Girişimcilik ve Çanakkale Kent Konseyi Kadın Girişimciliği Eğitimi Projesi Örneği", III. Uluslararası STK’lar Kongresi STK-Özel Sektör- Devlet Etkileşimi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 9-10 Aralık 2006, pp.---
Akatay A., Aslan Ş., "Strategic Importance of Intellectual Capital Management for Knowledge-Based Organizations", International Strategic Management Conference “Strategic Management From National and Global Perspectives”, Proceedings of International Strategic Management Conference,, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-25 Haziran 2005, pp.---
Akatay A., Alagöz M., "Globalization and nation State Concept in The new World Order", The Proceedings of the Third International Symposium on Business Administration, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 27-28 Mayıs 2004, pp.---
Akatay A., Sevinç İ., "Cumhuriyetten Günümüze Sivil Toplum Kuruluşlarının Gelişim Süreci", I.Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi: Küresel Demokrasinin Gelişmesi ve Katılım Sağlanması Açısından Sivil Toplum Kuruluşları, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-16 Nisan 2004, ss.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akatay A., Harman S., "Sivil Toplum Kuruluşları Yönetim Yönetişim ve Gönüllülük", Ekin Yayınevi, BURSA, 2017
Akatay A., Çelik A., "Zamanın Etkin Kullanılmasını Sağlayan Davranış ve Yöntemler", Zaman Yönetimi ve Yönetsel Zamanda Etkinlik, M. Şerif Şimşek, Adnan Çelik, Abdullah Soysal, Ed., Gazi Kitabevi, Ankara, ss.29-104, 2009
Akatay A., Yelkikalan N., "Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllülük ve İnsan Kaynaklarının Yönetimi", Ekin Yayınevi, BURSA, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi