Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
16. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Editör, 02.09.2015 - 05.09.2015
BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON ve KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER
Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası, , Üye, 19.12.1984 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Çalık A. Özbek O., Türkcan A.U., 2018,Kalkolitik döneme ait Kanlıtaş höyüğünde kullanılan süstaşlarının jeolojik özellikleri ,Eskişehir- KB Anadolu,71.Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Nisan 2018
A. Çalık, Emin Ulugergerli, Cumali Yaşar,2017.Joint Usage Of Conventional And Digital Museums: Çanakkale Onsekiz Mart University, Earth Science And Natural History Museum 4. International University Museums Association Platform 7-8 April 2017, Eskişehir, Nisan 2017
Çalık, A., ve Ulugergerli, E.,U., 2017 Yerbilimlerinde Güzellik Anlayisi Ve Bir Paylaşım Yolu: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yer Bilimleri Ve Doğa Tarihi Müzesi; Uluslararası Rating Academy Kongresi- Bilim Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış , Çanakkale, Mayıs 2017
Ayten Çalık, Belkavak Opal Oluşumlarının Jeolojisi ve Mineralojik Özellikleri - Kütahya, KB Türkiye. 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı , Ankara, Nisan 2017
Çalik A., "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi", 3. Uluslararası Üniversite Müzeler Birliği Konferansı, EDİRNE, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2016, Edirne, Nisan 2016
Deniz O., Çalik A., "Geogenic Groundwater Contamination: A Case Study Of Canakkale - Western Turkey", European Geosciences Union General Assembly 2016, Viyana, AVUSTURYA, 17-22 April 2016, Wien, Nisan 2016
Çalik A., "Doğa Tarihi Müzelerinin Eğitimdeki Yeri ve Bir Örnek Çalışma; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi", 7. Çocukluk Bizde Kalsın Çalıştayı, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Çanakkale, Mayıs 2016
Çalık A., Ulugergerli E.U.,Yasar C.,Taspınar K., 2016. Virtual Learning and Contribution From e- Museum An Example For Earth Sciences,16th International Multıdisciplinary Scientific Geoconference SGEM, 30 June - 6 July 2016, Albena, Bulgaria., Dobrich, Temmuz 2016
Çalik A., "Preliminary Results of Occurrence and Mineralogical Properties of Opals from Northwest part of Central Anatolia", European Geosciences Union General Assembly 2016, Viyana, AVUSTURYA, 17-22 April 2016, Wien, Nisan 2016
Deniz O., Çalık A.,2015. Su - Kayaç İlişkisinin Sarıçay (Çanakkale) Havzası Doğu Kesimineki Yeraltı Suyu Kalitesine Etkisi, Ankara, Nisan 2015
Ayten Çalık, 2015. Dereyalak Dendiritik Agat Oluşumlarının Jeolojisi ve Mineralojik Özellikleri, KB Türkiye, İstanbul, Aralık 2015
Ozan Deniz, Ayten Çalık, 2015. Sarıçay (Çanakkale) Havzasında Ayrışmış Kayaçlardan Çıkan Su Kaynaklarının İçme Suyu Standartları Bakımından Değerendirilmesi, Uluslararası Katılımlı 2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, 12- 15 Kasım 2015, sf. 69-70, Konya., Konya, Kasım 2015
Ayten Çalık, 2015. Kozmetik Endüstrisinde Kil, 16. Ulusal Kil Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları: 127 02-05 Eyül 2015, sf. 84- 86, Çanakkale, Eylül 2015
Assist.Prof. Dr.Ayten Calik, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Bozcu 2014. New geochronological data for the Kazdag group in Kazdag Massif (NW Turkey) and their significance in the region. International Multidisciplinary Scientific Geoconferences 17-26 June 2014, Bulgaria, Conference Proceedings Volume 1, p.275-280. , Albania, Haziran 2014
Ayten Çalık, 2014 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yer Bilimleri Müzesi, I.Üniversite Müzeleri Platformu, Deniz Müzesi, Beşiktaş,İstanbul - 30 Mayıs 2014, İstanbul, Mayıs 2014
Assist. Prof. Dr.Ayten Çalık, Assos.Prof. Dr. Emin Ulugergerli, Cumali Yasar, İbrahim Altinoluk, 2014. A Common Point Between Virtual and Conventional Education in Earth Science: E – museum; SGEM 2014,International Multidisciplinary Scientific Geoconferences on Ecology, Economics, Education and Legislation, Volume III, p.539 - 546, Albena , Bulgaria , Albena, Haziran 2014
Ayten Çalık, Cumali Yasar, Emin U. Ulugergerli, and Ibrahim Altinoluk, The Virtual Education Opportunities to Support Conventional Teaching:e- Museum for Earth Science, EGU General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU2014-14123-4, 2014, Viyana, Nisan 2014
“Kestanbolu Granitlerinin Bozunma Derecesinin Değerlendirilmesi” 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı , Ankara, Nisan 2012
AYTEN ÇALIK&MUSTAFA BOZCU 2011, GEOCHRONOLOGY, PETROGRAPHY, AND GEOCHEMISTRY, OF THE KAZDAG METAMORPHIC ROCS IN THE BIGA PENINSULA – NW TURKEY. : 2011 GSA Annual Meeting in Minneapolis , Minneapolis, Ekim 2011
Preliminary results on the geology, petrography and geochemistry of the Karaabalar Magmatic rocks in the Istranca Region, NW Turkey. European Geosciences Union,General Assembly 2010, Viyana, Mayıs 2010
Karaabalar (Kırklareli) Magmatik Kayaçlarının Petrografik Ve Jeokimyasal Özellikleri, KB Türkiye. 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı - Uluslararası katılımlı , Ankara, Nisan 2010
"Geology of the agate and opal bearing formations in the Dereyalak village (Eskişehir), Turkey", MAEGS - 16 th Meeting of the association of the European Geological Societies,, Cluj, Temmuz 2009
“ Chemical, mineralogical and ceramic properties of Rhyolitic Tuff from Arabaalan – Elmalı (Biga) District (Biga Peninsula – Turkey)”, The 23rd International Applied Geochemistry Symposium (IAGS), Ov, Oviedo, Haziran 2007
Uğur Arzoğulları ve Ayten Çalık "Dereyalak Köyü (Eskişehir)Çevresindeki agat ve opal oluşumlarınınJeolojisi ve ekonomik önemi"Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Jeoloji Sempozyumu sf. 37. 25-27 Ekim 2007, Adana, Ekim 2007
Alkaline magmatic rocks of Keban (Elazığ) Turkey”, Sixth International Hutton Symposium, Origine of Granites and Related Rocks, , Stellenbosch, Temmuz 2007
Geological, mineralogical and petrographical features of the Karabiga metamorphic rocks (Biga Peninsula), NW Turkey, European Geosciences Union, Geophysical Research Abstra, Viyana, Nisan 2007
“Arabaalan – Elmalı (Çanakkale) Yöresinde Seramik Sektöründe Kullanılabilecek Hammadde Kaynakları ve Kullanım Özelliklerine Etkisi”. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı , Ankara, Mart 2006
Preliminary Results on the geology and petrography of the Çamlıca Metamorphics in the Biga Peninsula, NW TURKEY. International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region 15–18 June 2005, Kadir Has University, İstanbul, TURKEY , İstanbul, Haziran 2005
Keban magmatics; mineralogy, petrology and the contact zone of the Sarılımagara syenite porphry"Third International Turkish Geology Symposium Work in Progress on the Geology of Turkey and its surroundings, Middle East Technical University - Ankara , Ankara, Eylül 1998
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
The arabian Journal for Science and Engineering, Dergide Hakemlik, Mart 2012
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
72. Uluslararası Katılımlı Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ocak 2019
71. Uluslararası Katılımlı Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2018
2. Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2018
17. Ulusal Kil Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2017
7. Çocukluk Bizde Kalsın Çalıştayı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2016
16.Ulusa Kil Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2015
DEĞERLİ VE YARI DEĞERLİ TAŞLAR ÇALIŞTAYI, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2015
Aktif Tektonik Araştırma 13. Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2009
Türkiye Jeoloji Öğrencileri , Düzenleme Kurulu Başkanı, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Mayıs 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi