Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
" Şifalı Olarak Bilinen Doğal Taşların İnsanlar Üzerindeki Plasebo Etkisi ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2019-2783 , Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yarıdeğerli süstaşlarının uzaktan algılama tekniği ile görüntülenmesi: Dereyalak agat ve opalleri örneği", BAP Arastırma Projesi, 1384, Yönetici, 2019
"Kestanbol Çanakkale Jeotermal Alanındaki Suların Hidrojeokimyasının ve Kabuklaşmanın Mineralojisinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 1204, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Çan-Ayvacık-Küçükkuyu (Çanakkale) Dolaylarındaki Volkanik Kayaçların Petrografik ve Jeomekanik Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2012/045, Yönetici, 2016
"Eskişehir ve Kütahya Çevresinde yüzeylenen kriptokristalen kuvars oluşumlarının (kalsedon, opal) Jeolojisi, Mineralojik Özellikleri ve Çevre Kayaç ile ilişkileri", BAP Arastırma Projesi, 987, Yönetici, 2017
"Sarıçay (Çanakkale) Havzasının hidrojeoojisi ve su - kayaç etkileşiminin araştırılması", TÜBITAK Projesi, 113Y577, Araştırmacı, 2017
"Kazdağ Metamorfik Kayaçlarının Radyometrik Yaşlandırılması", BAP Arastırma Projesi, 2011/139, Yönetici, 2015
"Bir Bozunma Sınıflama Sistemi Temel Alınarak Kestanbol Granitlerinin Bozunmasının Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2010/37, Araştırmacı, 2011
"Biga Yarımadası'ında Ofiyolit Topluluğun Kayaların Jeolojisi ve Batı Pontidlerin Jeolojik Evrimindeki Anlam ve Önemi", TÜBITAK Projesi, 103Y140, Yönetici, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi