Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çalik A., Arzoğulları U. , "Occurence of dendiritic agate from Dereyalak village (Eskişehir)-NW of Turkey and its relationship to sepiolte nodules in the region", JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES, vol.97, pp.99-108, 2014 (Link)
Çalik A., Bozcu M., "New Geochronological Data For The Kazdag Group In Kazda Massif (Nw Turkey) And Their Significance In The Region", SGEM 2014, vol.1, pp.271-280, 2014 (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çalik A., Kapan Yeşilyurt S., Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., Yaşar C., Ulugergerli E.U., "Biga Yarımadasında Jeodeğerler ve Jeoturizm Potansiyeli Geovalue and Geoturism Potential of Biga Peninsula", Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.61, ss.175-192, 2018
Kutlu Y.A., Çalik A., Ulugergerli E.U., "A SURVEY STUDY ON THE PLACEBO EFFECT OF HEALING STONES ", Rating Academy Journal of Awareness, vol.3, pp.199-208, 2018 (Link)
Çalik A., Arzoğulları U., "Dereyalak köyü (Eskişehir) çevresindeki agat ve opal oluşumlarının jeolojisi ve ekonomik önemi ", Geosound, cilt.53, ss.219-232, 2008
Şengün F., Çalik A., "Çamlıca Metamorfitlerinin (Biga Yarımadası, Kb Türkiye) Metamorfizma Özellikleri Ve Korelasyonu", Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.50, ss.1-16, 2007
Çalik A., Öngen S., "Keban skarn oluşumu, KD Elazığ Bölgesi", İstanbul Yerbilimleri Dergisi (E.A:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi), cilt.13, no.1, ss.1-14, 2000 (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çalik A., Arslan N., Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., Ulugergerli E.U., "Gemstone exploration using remote sensing method ; a case study of Yenice Opal, Çanakkale, NW Turkey", Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 28 Ocak - 1 Şubat 2019, ss.713-717 (Özet) (Abstract)
Çalik A., Tunusluoğlu M.C., "Çan ve Ayvacık (Çanakkale) Çevresindeki Yapı Taşı oOlarak Kullanılan Tüflerin Petrografik ve Jeomekanik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması", Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2019, ss.727-734
Uzunoğlu A., Çalik A., Ulugergerli E.U., "Production Of Synthetic Gemstones By CVD Method", Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 28 Ocak - 1 Mart 2019, ss.725-728 (Özet) (Abstract)
Uzunoğlu A., Çalik A., Ulugergerli E.U., "Sentetik Süstaşları Üretim Yöntemleri", 71. Uluslararası katılımlı Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2018, ss.207-208
Çalik A., Özbek O., Türkcan A.U., "Kalkolitik döneme ait Kanlıtaş höyüğünde kullanılan süstaşlarının jeolojik özellikleri ,Eskişehir- KB Anadolu", 71. Uluslararası katılımlı Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2018, ss.193-194
Çalik A., Deniz O., Yaşar C., Ulugergerli E.U., "Natural Resources and Earth Scıences As a Source of Hope", 2. International Rating Academy Congress on Hope, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2018, pp.100-101
Erenoğlu O., Çalik A., Erenoğlu R.C., Arslan N., Ulugergerli E.U., "IMAGING OF SPECTRAL PROPERTIES OF DENDITIC AGATE FROM DEREYALAK VILLAGE (ESKİŞEHİR) – NW OF TURKEY USING SENSOR DATA", MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN GEODESY AND RELATED FIELDS, Sofia, BULGARISTAN, 8-9 Ekim 2018, pp.1-8
Çalik A., Karaca Ö., Yaşar C., Ulugergerli E.U., "Fake and Synthetic Minerals; A Way to Sustain the Gem Supply", International Conference on Environmental Geotechnology, Recycled Waste Materials and Sustainable Engineering EGRWSE-2018, Delhi, HINDISTAN, 29-31 Mart 2018, vol.31, pp.319-328 (Link)
Kutlu Y.A., Çalik A., Ulugergerli E.U., " ŞİFALI TAŞLARIN PLASEBO ETKİSİ ÜZERİNE BİR ANKET ÇALIŞMASININ İLK SONUÇLARI", II. International Conference on Awareness, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 13-15 Aralık 2018, pp.411-417 (Link) (Özet) (Abstract)
Çalişkan H., Çalik A., "Surface Morphologies and Texture of Opal Mineral Particles From Kütahya and Eskişehir Districts, NW Turkey", MME SEE 2017 Metallurgical & Materials Engineering Congress of South-East Europe, Belgrad, SIRBISTAN, 1-3 Haziran 2017, pp.65-65
Çalik A., "SEPİYOLİT NODÜLLERİNİN HİDROTERMAL ALTERASYONUNA BİR ÖRNEK:YENİSOFÇA OPALLERİ (ESKİŞEHİR, KB ORTA ANADOLU)", 17.Ulusal Kil Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, ss.194-196
Çalik A., Erenoğlu R.C., Erenoğlu O., Ulugergerli E., Avşar N. , "Imaging of Spectral Properties of Opal Mineral using Sensor Data, Yenice District, North-Western Turkey", International Symposium on GIS Applications in Geography & Geosciences, Çanakkale, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.85-96
Çalik A., "Belkavak Opal Oluşumlarının Jeolojisi ve Mineralojik Özellikleri - Kütahya, KB Türkiye", 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 10-14 Nisan 2017, no.132, ss.120-121
Çalik A., Ulugergerli E.U., Yaşar C., Taşpınar K. , "Virtual Learning and Contribution From E- Museum An Example For Earth Sciences", 16 th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Albena, BULGARISTAN, 30 Haziran - 6 Temmuz 2016, vol.5, no.III, pp.1077-1084
Çalik A., "Preliminary Results of Occurrence and Mineralogical Properties of Opals from Northwest part of Central Anatolia", European Geosciences Union General Assembly 2016, Viyana, AVUSTURYA, 17-22 Nisan 2016, vol.1, no.1, pp.1-1
Çalik A., "Doğa Tarihi Müzelerinin Eğitimdeki Yeri ve Bir Örnek Çalışma; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi", 7. Çocukluk Bizde Kalsın Çalıştayı, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-8 Mayıs 2016, ss.8-8
Deniz O., Çalik A., "Geogenic Groundwater Contamination: A Case Study Of Canakkale - Western Turkey", European Geosciences Union General Assembly 2016, Viyana, AVUSTURYA, 17-22 Nisan 2016, vol.1, pp.1-1
Çalik A., "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi", 3. Uluslararası Üniversite Müzeler Birliği Konferansı, EDİRNE, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2016, pp.54-55
Deniz O., Çalik A., "Sarıçay (Çanakkale) Havzasında Ayrışmış Kayaçlardan çıkan Su Kaynaklarının İçme Suyu Standartları Bakımından Değerlendirilmesi", Uluslararası Katılımlı 2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, ss.69-70
Deniz O., Çalik A., "Su - Kayaç İlişkisinin Sarıçay(Çanakkale)Havzası Doğu Kesimindeki Yeraltı Suyu Kalitesine Etkisi", 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2015, ss.172-173
Çalik A., "Dereyalak Dendiritik Agat Oluşumlarının Jeolojisi ve Mineralojik Özellikleri – Eskişehir, KB Türkiye", Değerli ve YArı Değeri Taşlar Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-10 Aralık 2015, ss.149-155
Çalik A., " Kozmetik Endüstrisinde Kil ", 16. Ulusal Kil sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2015, no.127, ss.84-86
Çalik A., Bozcu M., "New Geochronological Data For The Kazdag Group In Kazdag Massif (Nw Turkey) And Their Significance In The Region.", International Multidisciplinary Scientific Geoconferences 17-26 June 2014, Albena, BULGARISTAN, 17-26 Haziran 2014, vol.1, pp.275-280 (Abstract)
Çalik A., Ulugergerli E.U., Yaşar C., Altınoluk İ., "A Common Point Between Virtual and Conventional Education in Earth Science: E – museum", SGEM 2014,International Multidisciplinary Scientific Geoconferences on Ecology, Economics, Education and Legislation, Albena, BULGARISTAN, 17-26 Haziran 2014, vol.3, pp.539-546 (Abstract)
Kıyak E., Yaşar C., Altınoluk İ., Ulugergerli E.U., Çalik A., " Uzaktan Eğitimde Sanal Eğitim Olanakları: Yerbilimleri E-Müze Örneği", MERSEM’2012, 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 13-15 Aralık 2012, pp.803-809 (Özet) (Abstract)
Tunusluoğlu M.C. , Dinç Ş.Ö., Çalik A., Karaca Ö., "Kestanbolu Granitlerinin Bozunma Derecesinin Değerlendirilmesi", 65. Türkye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 2-6 Nisan 2012, ss.484-485
Çalik A., Bozcu M., "Geochronology, Petrography, And Geochemistry Of The Kazdag Metamorphic Rocks In The Biga Peninsula - Nw Turkey", 2011 GSA Annual Meeting in Minneapolis, Minneapolis, ABD, 9-12 Ekim 2011, pp.76-76 (Abstract)
Çalik A., Hanelçi Ş., Türkdönmez O., "Preliminary Results On The Geology, Petrography And Geochemistry Of The Karaabalar Magmatic Rocks In The Istranca Region, Nw Turkey", European Geosciences Union, General Assembly 2010, Viyana, AVUSTURYA, 2-7 Mayıs 2010, pp.14535-14535 (Abstract)
Çalik A., Hanelçi Ş., Türkdönmez O., Savaş G. , "Karaabalar (Kırklaeli) Magmatik Kayalarının Petrografik Ve Jeokimyasal Özelikleri", 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı- Uluslararası Katılımlı- Ankara, ANKARA, TÜRKIYE, 5-9 Nisan 2010, ss.312-312
Çalik A., Arzoğulları U., "Geology Of The Agate And Opal - Bearing Formation In The Dereyalak Village (Eskişehir). ", the 16th Meeting of the Association of European Geological Societies. Studia Universitatis Babeş - Bolyai, Geologia, Special Issue - MAEGS16,Cluj- July 9-13 2009, Cluj, ROMANYA, 9-13 Temmuz 2009, pp.187-187
Çalik A., Öngen S., "Alkaline Magmatics Rocks Of Keban (Elazıg) Turkey", Sixth International Hutton Symposium, Stellenbosch, GUNEY AFRIKA CUM., 2-6 Temmuz 2007, pp.57-58
Çalik A., "Ayten Çalık – Yasemin Erçetin Akyar 2007. Chemical, mineralogical and ceramic properties of rhyolitic tuff from Arabaalan – Elmalı (Biga) district (Biga Peninsula – Turkey)", the 23rd INTERNATIONAL APPLIED GEOCHEMISTRY SYMPOSIUM (IAGS), Oveido, ISPANYA, 14-19 Haziran 2007, pp.126-137 (Link) (Abstract)
Arzoğulları U., Çalik A., "Dereyalak Köyü (Eskişehir)Çevresindeki Agat Ve Opal Oluşumlarınınjeolojisi Ve Ekonomik Önemi", Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Jeoloji Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2007, ss.37-37 37
Şengün F., Çalik A., "Geological, Mineralogical And Petrographical Features Of The Karabiga Metamorphic Rocks (Biga Peninsula), Nw Turkey,", European Geosciences Union, General Assembly 2007, Viyana, AVUSTURYA, 15-20 Nisan 2007, pp.241-241
Erçetin Akyar Y. , Çalik A., Şengün F., "Arabaalan - Elmalı (Çanakkale) Yöresinde Seramik Sektöründe Kullanılabilecek Hammadde Kaynakları Ve Kullanım Özelliklerine Etkisi.", 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 20-24 Mart 2006, ss.302-302
Bozcu M., Çalik A., "Biga Yarımadası'Nın Morfotektonik Özellikleri Ve Kazdağlarının Jeolojisi.", Kazdağları II. Ulusal Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 22-25 Haziran 2006, ss.3-19
Şengün F., Çalik A., Yiğitbaş E., "Preliminary Results On The Geology And Petrography Of The Çamlıca Metamorphics In The Biga Peninsula, Nw Turkey. ", International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region 15–18 June 2005, Kadir Has University, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-18 Haziran 2005, pp.82-82 (Link)
Çalik A., Öngen S., "Keban Magmatics; Mineralogy, Petrology And The Contact Zone Of The Sarılımagara Syenite Porphry", Third International Turkish Geology Symposium Work in Progress on the Geology of Turkey and its surroundings, Middle East Technical University , ANKARA, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 4 Eylül 1998, pp.66-66
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çalik A., Deniz O., Yaşar C., Ulugergerli E.U., "UMUT KAYNAĞI OLARAK DOĞAL KAYNAKLAR VE YERBİLİMLERİ", YAŞAM BİLİMLERİNDE RİSK, KAYGI VE UMUT ÜZERİNE YAZILAR Editör, Doç. Dr. Özlem YAYINTAŞ, Ed., Rating Academy Yayınları, Çanakkale, ss.11-28, 2018 (Link)
Çalik A., "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yer Bilimleri Müzesi", Üniversite Müzeleri, Erbay F., Erbay M., Ed., Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi, İstanbul, ss.67-72, 2016
Çalik A., " ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YER BİLİMLERİ VE DOĞA TARİH MÜZESİ ", DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE MÜZELERİ , Erbay F., Erbay M., Ed., Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne, ss.154-160, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi