Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi BAVER COŞKUN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ziraat Fakültesi
Bölüm : Zootekni
Ana Bilm Dalı : Hayvan Yetiştirme
Sabit Telefon : +90 286 2180018 | Dahili : 1345
E Posta Adresi : bavercomu.edu.tr
Mobil Telefon : +90 +905427175817
Web Adresi : http://aves.comu.edu.tr/baver/
Ofis : ZF-220
Posta Adresi : ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Terzioğlu Kampüsü Çanakkale
Eğitim Bilgileri
Doktora, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri, Zootekni, 2003-2016
Yüksek Lisans, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, Veteriner Fakültesi, , 1997-2002
Yaptığı Tezler
Doktora, "Ayvacık'ta (Çanakkale) Koyunlarda Coxeilla burnetii enfeksiyonunun seroprevalansının belirlenmesi", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ Şubat, 2016.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Araştırma Alanları
Veteriner Mikrobiyoloji
Küçükbaş
Kanatlı
Hayvan Refahı, Davranış ve Etik
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Hayvan Yetiştirme ve Islahı (Sağlık Bilimleri Temel Alanı ile ortak)
Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Web Of Science Araştırma Alanları
Agriculture, Dairy & Animal Science
Veterinary Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Ziraat, 2009 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇOMÜDAM, , 10.09.2013 - Devam Ediyor
Akademik Sorumlu Yönetici, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TETAM, , 04.04.2011 - 15.05.2011
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Coşkun B., Uzatici A., Çelik K., Duman C., "The effects of chlorsulfuron and feed containing ascorbic acid on some serum parameters in albino rabbits", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.2, pp.77-84, 2014
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çelik K., Uzatici A., Coşkun B., Demir E., "Current developments in removal of mycotoxins by biological methods and chemical adsorbents", Journal of Hygienic Engineering and Desing, vol.3, pp.17-20, 2013 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Göktürk S. , Tölü C., Akbağ H.I., Coşkun B., Yurtman İ.Y., Savaş T., "Goat Kids Need Bipedal Stance and/or Climbing", 12th International Conference on Goats, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-30 Eylül 2016, pp.157-157
Yazgan N., Ünbaş E., Coşkun B., Konyali C., Kamanlı S., Savaş T., "Blood parameters of Laying Hens Infested with Dermanyssus gallinae.", 27th. International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.162-162
Yazgan N., Ünbaş E., Konyali C., Coşkun B., Kamanlı S., Savaş T., "Effect of Dermanyssus gallinae onEgg Quality in Layers", 27th. International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.164-164
Coşkun B., Savaş T., "Bursa Bölgesinde Koyun İşletmelerinde Coxiella burneti infeksiyonunun seroprevalansının belirlenmesi", 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2015, ss.445-451
Konyali C., Coşkun B., Savaş T., "Keçi Yetiştiriciliğinde Sağlık Kayıtları: Kayıt ve Değerlendirmede Karşılaşılan Güçlükler", 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 14 Eylül 2011 - 16 Eylül 2015, ss.---
Erdem H., Konyali C., Coşkun B., Savaş T., "Kanatlıların Kırmızı Akarı (Dermanyssus gallinae): Biyolojisi ve Etkileri", 9. Ulusal Zootekni Kongresİ, KONYA, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2015, ss.282-288
Mısır G., Coşkun B., Tölü C., Akbağ H.I., "Oğlaklarda Süt Tüketimi Kısıtlamasının Besleme Maliyetine Etkisi", 6. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi,, SAMSUN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, ss.1-1
Mısır G., Akbağ H.I., Coşkun B., Tölü C., Savaş T., Yurtman İ.Y., "Yapay Büyütme Koşullarındaki Oğlaklarda Kısıtlanmış Süt Tüketiminin Performans Üzerine Etkileri", Uluslararası katılımlı Küçükbaş Hayvancılık Kongresi,, KONYA, TÜRKIYE, 14-18 Ekim 2014, pp.158-159
Akbağ H.I., Tölü C., Savaş T., Coşkun B., Baytekin H., Yurtman İ.Y., "Keçi Yetiştiriciliğinde Çalılı Mera Alanlarının Organik Besleme Koşulları Açısından Potansiyeli", Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2013, ss.2-2
Konyali C., Erdem H., Coşkun B., Savaş T., "Kanatlı kırmızı akarı (Dermanyssus gallinae) enfestasyonunun erken büyüme döneminde piliçlerde yem tüketimi ve canlı ağırlık değişimi üzerine etkisi", Türkiye 2. organik hayvancılık kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2013, ss.276-282
Tölü C., Akbağ H.I., Coşkun B., "Türkiye’de Süt Koyunculuğunu Geliştirme Yolları ve Öneriler.8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi", 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2013, ss.443-443
Tölü C., Coşkun B., Savaş T., "The Effect of Ad Libitum Roughage and Concentrated Feed on Turkish Saanen Goats", 23rd International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry, İZMİR, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2012, pp.289-295
Konyali C., Coşkun B., Tölü C., Daş G., Savaş T., "Çanakkale koşullarında yetiştirilen Türk Saanen oğlaklarına ait sağlık uygulaması kayıtlarında aylık hastalık insidansı değişimi", 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 14-16 Eylül 2011, ss.---
Konyali C., Coşkun B., Tölü C., Daş G., Savaş T., "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Saanen Keçi Sürüsünde Sağlık Uygulama Kayıtlarının Analizi", Çanakkale Tarımı Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-11 Ocak 2011, ss.522-527
Üçtepe A. , Gürkan M., Coşkun B., Hayretdağ S., Savaş T., "Takla Davranış Anomalisi Gösteren ve Göstermeyen Güvercin Irklarının Beyin Histomorfolojisi Bakımından Karşılaştırılması", 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 14-16 Eylül 2011, ss.742-749 (Link)
Coşkun B., Tosunoğlu M., Savaş T., "Türk Saanen oğlaklarında bazı hematolojik özelliklerin yaş ve cinsiyete göre değişimi", Ulusal Keçicilik Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 24-26 Haziran 2010, ss.20-25
Savaş T., Tölü C., Akbağ H.I., Coşkun B., Yurtman İ.Y., "Tırmanma Oğlaklar için Davranışsal Bir Gereksinim.Ulusal Keçicilik Kongresi", Ulusal Keçicilik Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2010, ss.106-109
Kitap ve Kitap Bölümleri
Coşkun B., "BEST PRACTICAL APPLICATIONS IN THE PROJECT COUNTRIES", in: WHEY EVERY ASPECT, Çelik K., Önür Y.Z., Eds., Sonçağ, İstanbul, pp.225-263, 2016
Coşkun B., "WHEY PROCESSING: Utilization and Major Products", in: WHEY EVERY ASPECT, Kemal Çelik, Eds., Sonçağ, İstanbul, pp.33-60, 2016
Çelik K., Yüksel Z., Baytekin H., Coşkun B., "3. Peynir Altı Suyu İşleme", Süt sektöründe atık değerlendirme ve çevresel etkilerinin azaltılmasında yenilikçi yaklaşımlar, Kemal ÇELİK, Ed., Sonçağ, Çanakkale, ss.35-63, 2016
Çelik K., Coşkun B., Uzatici A., "Güvenli Balıkçılık", AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı , ÇANAKKALE, 2012
Çelik K., Coşkun B., Demir E., "Swarming and Plundering in Honey Bees", in: The Beekeper's Handbook, Ekrem Ergül, Eds., Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.66-76, 2012
Çelik K., Coşkun B., Uzatici A., "Fish Nutrition, Feeding and Feed Additives", in: Hanbook on European Fish Farming, Ekrem Ergül, Eds., AB Eğiitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı, Favori Yayınevi, Çanakkale, pp.117-132, 2012
Çelik K., Coşkun B., Demir E., "Mobile Beekeeping and Feeding Bees", in: The Beekeper's Handbook, Ekrem Ergül, Eds., Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.57-65, 2012
Çelik K., Demir E., Coşkun B., "Arı Cepte", AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, ÇANAKKALE, 2011
Çelik K., Uzatici A., Coşkun B., "Bal Arısı Hastalık, Zararlılarının Tanımlanması ve Kontrolü", AB Eğiitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı, ÇANAKKALE, 2011
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Kırmızı akarın (Dermanyssus gallinae) Yumurtacı Tavuklarda Yumurta Kalitesi ve Kuluçka Özelliklerine Etkisi", BAP Diğer, FBA-2016-791, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Dermanyssus gallinea kaynaklı stresin yumurtacı civciv eritrositlerinde mikronükleus insidansına etkisi", BAP Diğer, FBA-2017-1096, Yönetici, Devam Ediyor
"Beekeeping European Environmental Sustainability Bees", AB Destekli Diğer Projeler, LdV-TOI2010-1-TR1-LEO05-16698, Uzman, 2012
"Güvercinlerde takla davranışının hayvanları koruma kanununun 5. maddesi bağlamında incelenmesi: Beyin morfolojisi ve histolojisi", BAP Diğer, 2010/52, Araştırmacı, 2011
"Süt Koyunculuğu Geliştirme Projesi", BAP Alt Yapı, 2012/64, Araştırmacı, 2015
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi