Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Çalışma Ekonomisi
Ekonomik ve Sosyal Demografi
Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik
İş Sağlığı ve Güvenliği
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Sosyal Politika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çalışma İktisadı ve İktisadi Demografi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Social Work
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi