Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İİBF, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , 2011 - 2016
Yrd.Doç.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003 - 2011
Arş.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003 - 2003
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001 - 2003
Arş.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1995 - 2001
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Rektör Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , , 07.05.2019 - Devam Ediyor
Dekan, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA İİBF, , 29.11.2017 - Devam Ediyor
Merkez Müdürü, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇOMÜ TÖMER, , 07.12.2016 - 07.12.2018
Rektör Danışmanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, , 03.05.2015 - 18.04.2019
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, , 10.05.2012 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 25.04.2011 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yenice Meslek Yüksekokulu, , 11.09.2008 - 27.04.2011
Enstitü Müdür Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 08.10.2007 - 25.03.2011
İl İstihdam Kurulu Üyeliği, Çanakkale Valiliği Çanakkale Valiliği, İl İstihdam Kurulu , , 01.01.2006 - 01.01.2008
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 17.06.2004 - 25.04.2011
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Kanyılmaz Polat, "İşsizlik Deneyiminin Bireyler Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin İş Arama Faaliyetleri Bağlamında Araştırılması: Çanakkale Örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, S.Aydin, "Yerel yönetimlerde toplu iş ilişkileri ve sorunları: Bursa Büyükşehir Belediyesi örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Yüksek Lisans, A.Şarman, "İşsizliğin önlenmesinde iş ve meslek danışmanlığının etkinliğinin değerlendirilmesi: Çanakkale İlinde bir alan araştırması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, M.Erezkaya Şahin, "Çalısma hayatında tükenmislik olgusunun iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi Çanakkale ili saglık sektöründe bir uygulama", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, S.Çoban, "Türkiye'de bölgesel kalkınma ajansları ve istihdam üzerine etkileri", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, E.Kazancı Yabanova, "Gece vardiyasının isçiler üzerinde yarattıgı fizyolojik, psikolojik, sosyolojik ve is kazası etkilerine iliskin bir alan arastırması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, Ş.Uzunay, "Yerel yönetimlerin dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politika uygulamaları: Bir alan arastırması", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, G.Eken, "İş Kazalarını Önlemede İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Etkinliği: Perakende Sektöründe Bir Uygulama", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, R.Tunca, "Sosyal Dışlanma sorunu ve mücadele yöntemleri: Çanakkale Fevzi Paşa Mahallesi Örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, U.Özer, "Çalışma Hayatı Açısından Sosyal Damping'in Kontrolü", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, M.Tüllük, "Türkiye'de Bankacılık Sektöründe Kadın Çalışanların Sorunları: Çanakkale Örneği", ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi