Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yerel Yönetimlerin Dezavantajlı Gruplara Yönelik SosyalPolitika Uygulamaları :Bir Alan Araştırması", BAP Y.Lisans, SYL-2016-723, Yönetici, 2017
"İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Çocuk ve Genç İşçilerin Korunması", BAP Y.Lisans, 669, Yönetici, Devam Ediyor
"İşkur İş ve Meslek Danışmalığı Eğitimi Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Danışman, 2011
"İşsizlik Deneyiminin Bireyler Üzerindeki Psikolojik Etkilerinin İş Arama Faaliyetleri Bağlamında Araştırılması: Çanakkale Örneği", BAP Doktora, 2010/253, Yönetici, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi