Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karagül S., Engin Güder B., "Dış Politikada Popülist Söylem ve Girişimler:Trump Siyaseti ve Brexit Süreci", Uluslararası Sosyal Bilimler Dersgisi, vol.5, pp.109-133, 2020
Engin Güder B., Karagül S., "Sahra-altı Afrika’daki Çatışmalarda ve Çatışmaların Çözümünde Komşu Ülke Faktörü: Fildişi Sahili Örneği", Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.74-117, 2020
Engin Güder B., "The Rise of BRICS in Afrika: The Geopolitics of South-South Relations", Insight Turkey, vol.18, 2017
Engin Güder B., Baba G., "MIKTA A Functioning Product of New Middle Power ism", Uluslararası Hukuk ve Politika, vol.11, pp.1-40, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karagül S., Engin Güder B., "The Role of Neighboring Countries in Sub-Saharan Conflicts: The Case of Somalia", International Congress on Afro-Eurasian Research V, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., , pp.56-56
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Uygun A.G., Engin Güder B., "Sahra-altı Afrika’daki İstikrarsızlık ve Çatışmalar Bağlamında Ege Denizi Güvenliği", Ege Jeopolitiği, Uygun Ayşe Gülce, Engin Güder Belma, Ed., Nobel, ss.1411-1425, 2020
Engin Güder B., Uygun A.G., "Afrika Birliği ve Akdeniz: Avrupa Birliği ile ”Göç” Ekseninde İşbirliği", in: Akdeniz Jeopolitiği, Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker, Eds., Nobel, İstanbul, pp.903-911, 2019
Engin Güder B., "Sahra-altı Afrika’daki Çatışmalarda Din Faktörü", 21. Yüzyılda Din ve Uluslararası İlişkilerdeki Dönüşüm, Çoban Oran Filiz, Ed., Sentez, Ankara, ss.178-205, 2017
Engin Güder B., "Afrika’da Son Dönemdeki Devletlerarası Silahlı Çatışmalar", Afrika Politikası - 21. Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Arayışı, Çomak Hasret, Sancaktar Caner, Yıldırım Çınar Huriye, Ed., Beta, İstanbul, ss.153-163, 2017
Engin Güder B., "İnsani Boyuttan Stratejik Rekabete: Türkiye’xxnin Afrika Açılımı ve Somali", Stratejik Derinlik Ekseninde Dış Politika Uygulamaları, Soner Karagül, İbrahim Arslan, Ed., Ekin, ss.135-175, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi